Menu
Chủ đề
Tuần 10

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Văn tự sự

Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc Thái)

Luyện đề tổng hợp (Phần 1)

Luyện tập viết đoạn văn tự sự