Menu
Chủ đề
Tuần 16

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Cảm xúc mùa thu (Thu Hứng)

Trình bày một vấn đề

Phương pháp viết đoạn văn nghị luận xã hội

Phương pháp làm phần Đọc hiểu văn bản