Menu
Chủ đề
Tuần 25

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Vẻ đẹp tâm hồn người tri thức qua một số tác phẩm văn học trung đại

Đề kiểm tra định kì lần 6