Menu
Chủ đề
Tuần 33

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Ôn tập phần Tiếng Việt

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Luyện đề tổng hợp (Phần 1)

Viết quảng cáo