20/11
Chúc thầy một lời - Trân quý ngàn năm
Thể lệ
  • Gửi lời chúc tới thầy cô HOCMAI
  • Đăng kèm hình ảnh cá nhân
    Hình ảnh cá nhân là hình ảnh chụp bạn, chụp ảnh cùng với màn hình bài giảng của thầy/cô hoặc ảnh chụp cùng thầy/cô mà bạn muốn gửi lời chúc
  • Nhận quà qua đường bưu điện
NHẤN ĐỂ GỬI LỜI CHÚC
* Hình ảnh cá nhân là hình ảnh chụp bạn, chụp ảnh cùng với màn hình bài giảng của thầy/cô hoặc ảnh chụp cùng thầy/cô mà bạn muốn gửi lời chúc
Đã có 1033 bạn
gửi lời chúc đến thầy cô HOCMAI