A = \frac{{\sqrt {4 - 2\sqrt 3 } }}{{\sqrt 6 - \sqrt 2 }}