Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

I. Tổng quan về chuyển đổi và nâng cấp

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp.

 

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc.

II. Quy định chi tiết

1. Các nguyên tắc chung

 • Thời gian áp dụng: từ 15/11/2016 đến khi có thông báo mới.

 • Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi duy nhất 01 lần.

 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.

 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.

 • Bảo toàn ưu đãi cho học sinh khi chuyển đổi và nâng cấp.

 • Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày mở khóa) hoặc từ ngày mở khóa (đối với trường hợp ngày đăng ký trước hoặc trong ngày mở khóa).

 • Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm được kinh doanh tại thời điểm nâng cấp/chuyển đổi.

 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

2. Các trường hợp chuyển đổi

2.1. Nguyên tắc chung
 • Phí chuyển đổi:

  • Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi không quá 10 ngày.

  • Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi trên 10 ngày.

 • Điều kiện chuyển đổi:

  • Thời gian chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.

  • Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.

 • Giá chênh lệch:

 • Giá chênh lệch = Giá niêm yết của khóa học muốn chuyển tại thời điểm chuyển đổi - giá niêm yết tại thời điểm mua.

2.2. Các trường hợp cụ thể

 

T. Hợp

Chuyển đổi từ

Chuyển đổi sang

Điều kiện khác

Ví dụ

1

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyển đổi cùng khóa học.

Học chưa quá 5 bài giảng.

Chuyển từ “Chuyên đề 02 Hàm số” (90k) sang “Chuyên đề 01 Hình học không gian” (190k).

Chênh lệch = 190k – 90k

2

Khóa học

(khóa mua lẻ)

Khóa học

Trong cùng chương trình

Chuyển đổi miễn phí giữa các khóa học bất kỳ trong vòng 48h.

Pen C Toán–> Pen C Lí Chênh lệch = 800k-800k

3

Combo môn

Combo môn

Chỉ chuyển đổi giữa các combo môn trong vòng 10 ngày.

Sau 10 ngày chuyển đổi theo trường hợp (5)

Combo Toán –> Combo Lí: Chênh lệch = 1.800k – 1.800k

4

Combo khối

Combo khối

Chỉ chuyển đổi giữa các combo khối/ combo 3,5,6 môn trong vòng 48h.

Sau 48h chuyển đổi theo trường hợp (5)

Combo PEN Khối A00&B00 -> Combo PEN Khối A00&A01: Chênh lệch = 5.000k – 5.000k

5

Khóa học

Khóa trong combo môn, combo khối.

Trong cùng môn và cùng chương trình.

Pen C Toán–> Pen C Toán. Chênh lệch = 800k-800k

* Khóa "Học tốt" tương đương với "Combo Môn";

3. Các trường hợp nâng cấp

3.1. Nguyên tắc chung
 • Điều kiện nâng cấp:

  • Không giới hạn thời gian nâng cấp

  • Khóa học muốn nâng cấp đến phải chứa khóa học đã đăng ký

 • Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%

x% = Giá bán khóa đích / Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

3.2. Các trường hợp cụ thể

 

Nâng cấp từ

Nâng cấp sang

Điều kiện khác

Ví dụ

Chuyên đề

Khóa học

Cách tính giá chênh lệch của chuyên đề = Giá niêm yết của khóa muốn chuyển đổi đến * x% – Tổng giá bán của chuyên đề * 70%

“Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> khóa “PEN C_N2_Đỗ Ngọc Hà”

– Phí chênh lệch= 800k * 100% – 350k*70% = 555k

Chuyên đề

Combo môn

“Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> khóa “COMBO PEN_N2_Đỗ Ngọc Hà”

– Phí chênh lệch = 1.800k * 75% – 350k*70% = 1.105k

Khóa học

Combo môn

 

Pen C Toán –> Combo Môn Toán: Chênh lệch = (500k+500k) * 75%= 750k

Chuyên đề

Combo khối

Không chuyển đổi sang combo khối sau khi nâng cấp lên combo khối

“Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> COMBO khối A-B

– Phí chênh lệch = (1.800k + 1.800k + 1.800k +1.800k) * 50% – 350k*70% = 3.355k

Khóa học

Combo khối

Pen C Toán –> Combo khối A: Chênh lệch = (1.000k + 1.800K + 1.800K + 1.800k) * 50% = 3.200k

Combo môn

Combo khối

Combo môn Toán–> Combo khối A: Chênh lệch = (1.800k + 1.800k + 1.800k) * 50% = 2.700k

* Khóa "Học tốt" tương đương với "Combo Môn";

=> Các trường hợp khác, vui lòng liên hệ Hotline: 19006933 để được hỗ trợ.  

 

III. Hướng dẫn Chuyển đổi, nâng cấp

Bạn thao tác Chuyển đổi, nâng cấp TẠI ĐÂY

 

1. Hướng dẫn chuyển đổi

 

 

2. Hướng dẫn nâng cấp

 

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Nội dung liên quan