Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

I. Nguyên tắc

 

Nguyên tắc chung

 

Thời gian áp dụng: Tính từ ngày 15/11/2016 tới khi có thông báo mới.

Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi duy nhất 01 lần.

Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn tiền vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.

Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.

Bảo toàn ưu đãi cho học sinh khi chuyển đổi và nâng cấp.

Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học. Đối với trường hợp đăng ký trước ngày khai giảng chuyên đề/khóa học tính từ ngày khai giảng chuyên đề/khóa học đó.

Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm đang được kinh doanh tại thời điểm chuyển đổi/ nâng cấp.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

Định nghĩa        

Chuyển đổi

Chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp                                                                                                                                              

Nâng cấp

Chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc.                                                                                                                             

Nguyên  tắc riêng

 

Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng kí.

 

Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi trên 10 ngày kể từ ngày đăng kí.

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%


x% = Giá bán khóa đích/Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

Điều kiện                                         

Thời gian chuyển đổi phải =< 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.


Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.

                                                                                                                         

 

II. Trường hợp điển hình.

 

  

 

 

Chuyên đề                                           

Khóa học

Combo môn

Como khối

Chuyên đề                                                    

Chuyển đổi:

Cùng khóa   học.                                                  Học chưa quá 5 bài giảng.

Nâng cấp:

Giá chênh lệch của chuyên đề = Giá niêm yết của khóa muốn nâng cấp lên * X% – Tổng giá bán của chuyên đề * 70%

 

     

 

Sau khi Nâng cấp lên Combo Khối, không chuyển đổi sang Combo khối khác.

Khóa học

Không được chuyển đổi

Chuyển đổi:

Chuyển đổi  miễn       phí giữa các khóa học bất kỳ trong vòng 48h.                 

Nâng cấp:

Giá chênh lệch của khóa học = Giá niêm yết của khóa  muốn nâng cấp lên * X% – Tổng giá bán của khóa học * 70%

Sau khi Nâng cấp lên Combo Khối, không chuyển đổi sang Combo khối khác

Combo môn                                                                  

Không được chuyển đổi

Không được chuyển đổi

Chuyển đổi:

Giữa các combo môn trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai giảng

Sau 10 ngày chỉ chuyển đổi cùng môn và cùng chương trình

Nâng cấp:

Giá chênh lệch của khóa học = Giá niêm yết của khóa  muốn nâng cấp lên * x% – Tổng giá bán của khóa học * 70%

Sau khi Nâng cấp lên Combo Khối, không chuyển đổi sang Combo khối khác

Combo khối

Không được chuyển đổi

Không được chuyển đổi

Không được chuyển đổi

Chuyển đổi:

Giữa các combo khối (cùng khóa học) trong vòng 48h.

Sau 48h chỉ chuyển đổi cùng môn và cùng chương trình

Sau khi Nâng cấp lên Combo Khối, không chuyển đổi sang Combo khối khác

 

=> Các trường hợp khác, vui lòng liên hệ Hotline: 19006933 để được hỗ trợ.  

 

III. Hướng dẫn Chuyển đổi, nâng cấp:

 

Bạn thao tác Chuyển đổi, nâng cấp TẠI ĐÂY

 

1. Hướng dẫn chuyển đổi

 

 

2. Hướng dẫn nâng cấp:

 

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Nội dung liên quan