Hướng dẫn trao đổi bài khối THCS

Hướng dẫn trao đổi bài khối THCS

Thời gian hỗ trợ TĐB THCS

Với khối THCS thời gian hỗ trợ tương tự khối THPT. Học sinh nhập liệu thắc mắc ở phần trao đổi bài để nhận được giải đáp trong vòng 30 phút từ khi đặt câu hỏi và trong các khung giờ dưới đây.

  • Lưu ý: Với môn Toán HOCMAI hỗ trợ trao đổi bài trên FB

                       Chuyên Toán THCS: https://www.facebook.com/groups/chuyentoanthcs/

Chúc các Bạn học tập tốt!