Hướng dẫn xem bài giảng khi đăng ký khóa học thành công

Hướng dẫn xem bài giảng khi đăng ký khóa học thành công

Sau khi đăng ký khóa học thành công, Bạn đang thắc mắc không biết xem bài giảng như thế nào? Bạn phải bấm vào đâu để xem bài giảng. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp Bạn vấn đề đó nhé.

  • Để xem bài giảng HOCMAI, Bạn cần làm theo 3 bước sau:

  • Cụ thể hơn, Bạn có thể tham khảo hình ảnh minh họa ???


Thêm 1 lưu ý nữa, Bạn có thể xem bài giảng từ mục Các khóa học tại trang chủ. Nhanh nhanh học bài thôi nào.