Lộ trình 3 bước
cho con chinh phục lớp 10
HỌC SỚM KIẾN THỨC
Giúp con nắm chắc kiến thức
cơ bản đến nâng cao
chỉ trong 3 tháng
LUYỆN KỸ NĂNG
Luyện thành thạo 200+ dạng
bài trọng tâm Toán, Lí, Hóa
Sinh, Văn, Anh
BỨT PHÁ ĐIỂM SỐ
Cọ xát hơn 100+ đề kiểm tra
bám sát chương trình
trên lớp
Lộ trình 3 bước cho con
chinh phục lớp 10
HỌC SỚM KIẾN THỨC
Giúp con nắm chắc kiến thức
cơ bản đến nâng cao
chỉ trong 3 tháng
LUYỆN KỸ NĂNG
Luyện thành thạo 200+ dạng
bài trọng tâm Toán, Lí, Hóa
Sinh, Văn, Anh
BỨT PHÁ ĐIỂM SỐ
Cọ xát hơn 100+ đề kiểm tra
bám sát chương trình
trên lớp
CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

CHA MẸ LẤY MÃ ƯU ĐÃI CHO CON

ưu đãi
Giảm 25% học phí
Tiết kiệm tới 900.000Đ
Có hiệu lực: đến hết hôm nay
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?

(*)Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

HỌC PHÍ TIẾT KIỆM CHỈ VỚI 3000Đ/NGÀY
CON TỰ TIN BỨT PHÁ 9,10 ĐIỂM
HỌC PHÍ TIẾT KIỆM
CHỈ VỚI 3000Đ/NGÀY
CON TỰ TIN BỨT PHÁ
COMBO MÔN
1.000.000Đ
COMBO 3 MÔN
2.500.000Đ
COMBO 6 MÔN
3.600.000Đ
CHA MẸ ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN
BỘ BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Họ tên cha mẹ:
Số điện thoại:
Con bạn năm nay lên lớp mấy?
HỌC PHÍ CHỈ TỪ 50.000/THÁNG/MÔN
LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÙ HỢP CHO CON
LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
PHÙ HỢP CHO CON
3 TRIỆU PHỤ HUYNH TIN TƯỞNG
95% PHỤ HUYNH ĐÁNH GIÁ 5 SAO