Lưu Huy Thưởng
Thầy
Lưu Huy Thưởng
Thầy luôn tìm cách giảng bài dễ hiểu, dễ nhớ, các em có học lực trung bình, khá cũng dễ dàng được điểm 8, 9.
Nguyễn Mạnh Cường
Thầy
Nguyễn Mạnh Cường
Thầy giảng bài cực chậm và tỉ mỉ giúp các em hiểu sâu, hiểu bản chất của mọi bài Toán. Bài tập Toán nâng cao cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Trang bị kiến thức cơ bản, bám sát chương trình SGK toán 10
 • Đảm bảo nắm chắc kiến thức nền tảng
 • Thành thạo giải bài tập, nâng cao điểm số trên lớp
 • 50 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Lưu Huy Thưởng
Thầy luôn tìm cách giảng bài dễ hiểu, dễ nhớ, các em có học lực trung bình, khá cũng dễ dàng được điểm 8, 9.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Nhắc lại kiến thức Toán cơ bản, mở rộng 30% phần nâng cao
 • Rèn luyện mọi kỹ năng, phương pháp giải Toán 10
 • 50 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Nguyễn Mạnh Cường
Thầy giảng bài cực chậm và tỉ mỉ giúp các em hiểu sâu, hiểu bản chất của mọi bài Toán. Bài tập Toán nâng cao cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
 • Thầy
  Nguyễn Mạnh Cường

 • Thầy
  Lưu Huy Thưởng

Phạm Văn Tùng
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy luôn đổi mới phương pháp dạy, tìm cách giảng bài dễ hiểu, hiệu quả nhất cho các bạn học sinh. Thầy sẽ dạy các em "cách yêu lại từ đầu" môn Vật Lí.
Đỗ Ngọc Hà
Thầy
Đỗ Ngọc Hà
Thầy sẽ đồng hành cùng các em chinh phục bản chất của mọi sự vật, hiện tượng trong môn Vật Lí. Học thầy, các em có thể tự tin vào khả năng làm đa dạng các dạng bài tập, dễ dàng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Trang bị kiến thức cơ bản, bám sát chương trình SGK Vật Lí 10
 • Đảm bảo nắm chắc kiến thức nền tảng
 • Thành thạo giải bài tập, nâng cao điểm số trên lớp
 • 48 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy luôn đổi mới phương pháp dạy, tìm cách giảng bài dễ hiểu, hiệu quả nhất cho các bạn học sinh. Thầy sẽ dạy các em "cách yêu lại từ đầu" môn Vật Lí.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Nhắc lại kiến thức Vật Lí cơ bản.
 • Dạy cách tư duy giải mọi bài tập khó.
 • Rèn luyện kỹ năng, phương pháp giải các dạng đề khác nhau.
 • 30 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Đỗ Ngọc Hà
Thầy sẽ đồng hành cùng các em chinh phục bản chất của mọi sự vật, hiện tượng trong môn Vật Lí. Học thầy, các em có thể tự tin vào khả năng làm đa dạng các dạng bài tập, dễ dàng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
 • Thầy
  Đỗ Ngọc Hà

 • Thầy
  Phạm Văn Tùng

Vũ Khắc Ngọc
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp. Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
Vũ Khắc Ngọc
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp. Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Trang bị toàn bộ kiến thức cơ bản, dạy cực kỳ chi tiết lý thuyết Hóa.
 • Thường xuyên nhắc lại các kiến thức cũ có liên quan để học sinh nhớ lâu, hiểu kỹ.
 • 25 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp. Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Ôn lại kiến thức đã được học tại khóa cơ bản, mở rộng và nâng cao kiến thức mới
 • Luyện thành thạo phương pháp, kỹ năng giải mọi bài tập từ dễ đến khó. Thường xuyên làm những bài tập sát với đề thi thật, các bài kiểm tra.
 • 30 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp. Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

Đinh Đức Hiền
Thầy
Đinh Đức Hiền
Thầy không dạy theo lối mòn học thuộc, học vẹt mà luôn hệ thống kiến thức một cách logic, dễ nhớ để giúp các em giành 8-10 điểm thi.
Đinh Đức Hiền
Thầy
Đinh Đức Hiền
Thầy không dạy theo lối mòn học thuộc, học vẹt mà luôn hệ thống kiến thức một cách logic, dễ nhớ để giúp các em giành 8-10 điểm thi.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Trang bị kiến thức cơ bản, bám sát chương trình SGK sinh 10
 • Đảm bảo nắm chắc kiến thức nền tảng
 • Thành thạo giải bài tập, nâng cao điểm số trên lớp
 • 24 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Đinh Đức Hiền
Thầy không dạy theo lối mòn học thuộc, học vẹt mà luôn hệ thống kiến thức một cách logic, dễ nhớ để giúp các em giành 8-10 điểm thi.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Mở rộng 30% phần kiến thức nâng cao
 • Rèn luyện mọi kỹ năng, phương pháp giải bài tập sinh 10
 • 24 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Đinh Đức Hiền
Thầy không dạy theo lối mòn học thuộc, học vẹt mà luôn hệ thống kiến thức một cách logic, dễ nhớ để giúp các em giành 8-10 điểm thi.
 • Thầy
  Đinh Đức Hiền

 • Thầy
  Đinh Đức Hiền

Phạm Hữu Cường
Thầy
Phạm Hữu Cường
Hãy bỏ qua việc học thuộc lòng đi các em! Thầy sẽ hướng dẫn các em học Văn theo sơ đồ tư duy, ngắn gọn, dễ nhớ, và luôn đầy đủ ý.
Phạm Hữu Cường
Thầy
Phạm Hữu Cường
Hãy bỏ qua việc học thuộc lòng đi các em! Thầy sẽ hướng dẫn các em học Văn theo sơ đồ tư duy, ngắn gọn, dễ nhớ, và luôn đầy đủ ý.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Trang bị kiến thức về văn bản, tác phẩm. Giảng kĩ, chi tiết từng phạm trù kiến thức, bên cạnh đó, giáo viên trả lời các bài tập và câu hỏi trong SGK.
 • Giúp học sinh nắm chắc, hiểu sâu bài học.
 • 69 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Phạm Hữu Cường
Hãy bỏ qua việc học thuộc lòng đi các em! Thầy sẽ hướng dẫn các em học Văn theo sơ đồ tư duy, ngắn gọn, dễ nhớ, và luôn đầy đủ ý.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Ôn luyện, tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm Văn thông qua bài tập. Đi sâu vào phân tích, mở rộng kiến thức nâng cao. Bổ sung kỹ năng làm bài, cách viết văn hay.
 • 30 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
Thầy
Phạm Hữu Cường
Hãy bỏ qua việc học thuộc lòng đi các em! Thầy sẽ hướng dẫn các em học Văn theo sơ đồ tư duy, ngắn gọn, dễ nhớ, và luôn đầy đủ ý.
 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mai Hương
Cô không có khái niệm học sinh kém, chỉ có học sinh chưa giỏi mà thôi.
Nguyễn Kiều Oanh

Nguyễn Kiều Oanh
Cô sẽ giúp em giải quyết tất cả các dạng bài thường gặp khi học và kiểm tra.
KHÓA CƠ BẢN
Mục tiêu:
 • Giúp nắm chắc, hiểu sâu toàn bộ kiến thức bám sát chương trình SGK Tiếng Anh lớp 10.
 • Qua các ví dụ thực tế, chắc chắn các em sẽ nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh, làm tốt đề kiểm tra và thi trên lớp.
 • 64 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

Nguyễn Thị Mai Hương
Cô không có khái niệm học sinh kém, chỉ có học sinh chưa giỏi mà thôi.
KHÓA ÔN LUYỆN
Mục tiêu:
 • Nhắc lại kiến thức cơ bản nhanh-gọn-dễ nhớ, Đảm bảo chắc ngữ pháp
 • Mở rộng 30% - 50% kiến thức nâng cao, thành thạo giải mọi dạng bài tập từ Dễ đến Khó
 • Cung cấp phương pháp giải nhanh
 • 32 video bài giảng trực tuyến
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận: 100% có đáp án
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

Nguyễn Kiều Oanh
Cô sẽ giúp em giải quyết tất cả các dạng bài thường gặp khi học và kiểm tra.

 • Nguyễn Kiều Oanh


 • Nguyễn Thị Mai Hương

ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN BỨT PHÁ NĂM HỌC MỚI
COMBO MÔN
1 trong 6 môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh
1.000.000 VNĐ
COMBO 3 MÔN
3 trong 6 môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh
2.200.000 VNĐ
Lựa chọn nhiều nhất
COMBO 6 MÔN
Trọn gói cả 6 môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh
3.500.000 VNĐ
Tiết kiệm nhất