Nguyễn Thanh Tùng
Thầy
Nguyễn Thanh Tùng
Thầy tin là với cách giảng chậm, tỉ mỉ, dễ hiểu, các em có học lực trung bình có thể theo kịp và nhanh chóng tiến bộ.
Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà
Thầy
Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà
2 thầy sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học lớp 11, giúp các em nắm chắc kiến thức và giải thành thạo mọi dạng bài từ dễ đến khó.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Giải thành thạo bài tập: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng.
Thầy
Nguyễn Thanh Tùng
Thầy tin là với cách giảng chậm, tỉ mỉ, dễ hiểu, các em có học lực trung bình có thể theo kịp và nhanh chóng tiến bộ.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Rèn luyện kỹ năng giải mọi dạng bài, phương pháp tư duy giải nhanh.
 • Giải thành thạo bài tập: Vận dụng, Vận dụng cao.
Thầy
Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà
2 thầy sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học lớp 11, giúp các em nắm chắc kiến thức và giải thành thạo mọi dạng bài từ dễ đến khó.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà

 • Thầy
  Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn Tùng
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy sẽ giúp các em hiểu bản chất của Vật lí. Với phương pháp này, các em sẽ nắm chắc điểm 9, 10 trong năm học lớp 11.
Phạm Văn Tùng
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy sẽ giúp các em hiểu bản chất của Vật lí. Với phương pháp này, các em sẽ nắm chắc điểm 9, 10 trong năm học lớp 11.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Giải thành thạo bài tập: Nhận biết, Thông hiểu.
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy sẽ giúp các em hiểu bản chất của Vật lí. Với phương pháp này, các em sẽ nắm chắc điểm 9, 10 trong năm học lớp 11.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Rèn luyện kỹ năng giải mọi dạng bài, phương pháp tư duy giải nhanh.
 • Giải thành thạo bài tập: Vận dụng, Vận dụng cao.
Thầy
Phạm Văn Tùng
Thầy sẽ giúp các em hiểu bản chất của Vật lí. Với phương pháp này, các em sẽ nắm chắc điểm 9, 10 trong năm học lớp 11.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Phạm Văn Tùng

 • Thầy
  Phạm Văn Tùng

Vũ Khắc Ngọc
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp.Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
Vũ Khắc Ngọc
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp.Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Giải thành thạo bài tập: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng.
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp.Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Rèn luyện kỹ năng giải mọi dạng bài, phương pháp tư duy giải nhanh.
 • Giải thành thạo bài tập: Vận dụng, Vận dụng cao.
Thầy
Vũ Khắc Ngọc
Với phương pháp giải nhanh của thầy giúp giải quyết nhiều dạng bài Hóa phức tạp.Các bạn sẽ nhanh chóng đạt điểm 9, 10 trên lớp.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

Nguyễn Thành Công
Thầy
Nguyễn Thành Công
Từ lý thuyết tới bài tập, thầy sẽ giúp các em sẽ học và làm bài thành thạo, điểm 9,10 không còn là khó khăn.
Nguyễn Thành Công
Thầy
Nguyễn Thành Công
Từ lý thuyết tới bài tập, thầy sẽ giúp các em sẽ học và làm bài thành thạo, điểm 9,10 không còn là khó khăn.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Giải thành thạo bài tập: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng.
Thầy
Nguyễn Thành Công
Từ lý thuyết tới bài tập, thầy sẽ giúp các em sẽ học và làm bài thành thạo, điểm 9,10 không còn là khó khăn.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Rèn luyện kỹ năng giải mọi dạng bài, phương pháp tư duy giải nhanh.
 • Giải thành thạo bài tập:Vận dụng, Vận dụng cao.
Thầy
Nguyễn Thành Công
Từ lý thuyết tới bài tập, thầy sẽ giúp các em sẽ học và làm bài thành thạo, điểm 9,10 không còn là khó khăn.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Nguyễn Thành Công

 • Thầy
  Nguyễn Thành Công

Phạm Hữu Cường
Thầy
Phạm Hữu Cường
Văn học cũng có mẹo, chắc chắn các em sẽ viết hay nhất có thể trong các kỳ thi sau khi học khóa của thầy.
Phạm Hữu Cường
Thầy
Phạm Hữu Cường
Văn học cũng có mẹo, chắc chắn các em sẽ viết hay nhất có thể trong các kỳ thi sau khi học khóa của thầy.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Nhuần nhuyễn bài tập: Nhận biết, Thông hiểu.
Thầy
Phạm Hữu Cường
Văn học cũng có mẹo, chắc chắn các em sẽ viết hay nhất có thể trong các kỳ thi sau khi học khóa của thầy.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Ôn luyện tổng hợp, mở rộng kiến thức và rèn kĩ năng làm văn.
 • Kho tài liệu tham khảo chọn lọc
Thầy
Phạm Hữu Cường
Văn học cũng có mẹo, chắc chắn các em sẽ viết hay nhất có thể trong các kỳ thi sau khi học khóa của thầy.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

Hương fiona

Hương fiona
Cô sẽ cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao một cách dễ hiểu nhất để các em nắm chắc chương trình lớp 11 và vận dụng dễ dàng.
Phạm Trọng Hiếu - Võ Anh Tuấn
Thầy
Phạm Trọng Hiếu - Võ Anh Tuấn
Với kho bài tập từ luyện thầy đã chọn lọc và hướng dẫn giải đầy đủ, các em tha hồ áp dụng và dành điểm cao trong năm học lớp 11.
KHÓA CƠ BẢN
 • Trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình SGK 11.
 • Nhuần nhuyễn bài tập: Nhận biết, Thông hiểu.

Hương fiona
Cô sẽ cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao một cách dễ hiểu nhất để các em nắm chắc chương trình lớp 11 và vận dụng dễ dàng.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
KHÓA ÔN LUYỆN
 • Ôn luyện kĩ năng nhằm tăng từ vựng, tăng kĩ năng làm bài.
 • Nhuần nhuyễn bài tập: Vận dụng, Vận dụng cao.
Thầy
Phạm Trọng Hiếu - Võ Anh Tuấn
Với kho bài tập từ luyện thầy đã chọn lọc và hướng dẫn giải đầy đủ, các em tha hồ áp dụng và dành điểm cao trong năm học lớp 11.
 • Bài giảng sát với chương trình học
 • Hệ thống đề kiểm tra & BTTL có đáp án 100%
 • Cam kết hỗ trợ trao đổi bài trong 30 phút
  (**theo từng khung giờ)
 • Thầy
  Phạm Trọng Hiếu - Võ Anh Tuấn


 • Hương fiona

TẬN DỤNG NGHỈ HÈ - BỨT PHÁ TRONG NĂM
COMBO MÔN
Một trong các môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh.
1.000.000 VNĐ
COMBO 3 MÔN
3 trong 6 môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh
2.200.000 VNĐ
Lựa chọn nhiều nhất
COMBO 6 MÔN
Trọn gói cả 6 môn
Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh
3.500.000 VNĐ
Tiết kiệm nhất
6870
Bạn đã Đăng ký
Chỉ 83.000Đ/tháng,
bứt phá điểm số lớp 11 với bí quyết học cực nhàn