Luyện thi THPT quốc gia PEN-C môn Vật lí

Khóa học hệ thống toàn bộ kiến thức bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia. Đặc biệt, khóa học tập trung nhiều hơn vào phương pháp xử lí những dạng bài ở mức độ khó và cực khó.
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải

Mô tả khóa học

Thầy Nguyễn Ngọc Hải - Thầy giáo "chuyên trị những bài khó", sẽ đồng hành cùng các em trong khóa học PEN-C môn Vật lí năm nay.

Điểm nổi bật của khóa học:
 • Khóa học hệ thống lại toàn bộ các kiến thức lí thuyết và các dạng bài bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Vật lí.
 • Khóa học đặc biệt tập trung nhiều vào việc xử lí các dạng bài ở mức độ khó và cực khó trong đề thi, giúp học sinh ở mức Khá, Giỏi rèn luyện tư duy và phát triển vấn đề.
 • Xâu chuỗi và móc nối các kiến thức một cách khéo léo giúp học sinh hiểu sâu, hiểu bài bản từ đó có nền móng vững chắc để xử lí các dạng bài có độ phức tạp cao.
Đặc biệt, cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức ở từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!
   

Các yêu cầu khóa học

Học sinh để học hiệu quả cần có kiến thức nền tảng Vật lí tốt, kiến thức về Toán tốt (hình học phẳng, lượng giác, phương trình, bất phương trình, phương trình mũ là logarit ...)

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ nhận được:
 • Được rà soát toàn bộ kiến thức trong chương trình thi THPT quốc gia, các phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm.
 • Được rèn các kĩ năng, tư duy xử lí các dạng bài hay và khó, bồi đắp thêm tình yêu với môn Vật lí.
 • Được xâu chuỗi các kiến thức lớp 10 và lớp 11 có liên quan đến lớp 12 để giúp học sinh hiểu sâu, hiểu rộng kiến thức
 • Được rèn luyện với hệ thống bài tập tự luyện đa dạng và trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập chu đáo.

Đối tượng

Khóa học phù hợp hơn với:
 • Học sinh có tư duy tốt, yêu Vật lí, kiến thức Toán vững, có mục tiêu điểm số cao
 • Đặc biệt, học sinh ở mức Khá, Giỏi, có khả năng tiếp thu và vận dung kiến thức tốt nên theo học khóa học này.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ


CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ


 • Bài 1. Đại cương về sóng cơ và phương trình sóng cơ miễn phí

  • 47 phút
  • 14
  • 2
 • Bài 2. Phương pháp giải bài toán phương trình giao thoa sóng cơ

  • (05/07/2019)
  • 2
 • Bài 3. Phương pháp giải bài toán cực trị trong giao thoa sóng cơ P1

  • (06/07/2019)
  • 2
 • Bài 3. Phương pháp giải bài toán cực trị trong giao thoa sóng cơ P2

  • (07/07/2019)
  • 1
 • Bài 4. Sóng dừng và bài toán điều kiện để có sóng dừng

  • (08/07/2019)
  • 2
 • Bài 5. Phương pháp giải bài toán liên quan đến biên độ sóng dừng

  • (09/07/2019)
  • 2
 • Bài 6. Phương pháp giải bài toán sóng âm

  • (10/07/2019)
  • 2
 • Bài 7. Ôn tập tổng hợp sóng cơ

  • (11/07/2019)
  • 1
 • Bài 8. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm sóng cơ P1

  • (12/07/2019)
 • Bài 8. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm sóng cơ P2

  • (13/07/2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU


 • Bài 1. Định luật ôm cho đoạn mạch có một phần tử miễn phí

  • 52 phút
  • 3
  • 1
 • Bài 2. Viết biểu thức hiệu điện thế, cường độ dòng điện

  • (15/07/2019)
  • 1
 • Bài 3. Phương pháp đại số giải bài toán mạch RLC mắc nối tiếp

  • (16/07/2019)
  • 1
 • Bài 4. Phương pháp giản đồ véc tơ giải bài toán mạch RLC mắc nối tiếp

  • (17/07/2019)
  • 1
 • Bài 5. Phương pháp giải bài toán công suất

  • (18/07/2019)
  • 1
 • Bài 6. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi R thay đổi

  • (19/07/2019)
  • 1
 • Bài 7. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi C thay đổi

  • (20/07/2019)
  • 1
 • Bài 8. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi L thay đổi

  • (21/07/2019)
  • 1
 • Bài 9. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi tần số góc thay đổi

  • (22/07/2019)
  • 2
 • Bài 10. Ôn tập bài toán cực trị trong mạch RLC

  • (23/07/2019)
  • 1
 • Bài 11. Bài toán hiệu điện thế trên 1 đoạn mạch khi một đại lượng thay đổi

  • (24/07/2019)
  • 1
 • Bài 12. Máy phát điện xoay chiều

  • (25/07/2019)
  • 1
 • Bài 13. Phương pháp giải bài toán máy biến thế và truyền tải điện năng

  • (26/07/2019)
  • 1
 • Bài 14. Sơ đồ giải bài toán động cơ điện

  • (27/07/2019)
  • 1
 • Bài 15. Ôn tập các loại máy điện

  • (28/07/2019)
  • 1
 • Bài 16. Ôn tập tổng kết chương điện xoay chiều

  • (29/07/2019)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4. MẠCH DAO ĐỘNG LC


 • Bài 1. Bài toán giá trị tức thời trong mạch LC miễn phí

  • 34 phút
  • 4
  • 1
 • Bài 2. Thu phát sóng điện từ

  • (30/07/2019)
  • 1
 • Bài 3. Ôn tập mạch LC

  • (31/07/2019)
  • 1
 • Bài 4. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm của điện xoay chiều - mạch LC P1

  • (01/08/2019)
  • 1
 • Bài 4. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm của điện xoay chiều - mạch LC P2

  • (02/08/2019)

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG


CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ


CHUYÊN ĐỀ 7. VẬT LÍ HẠT NHÂN


 • Bài 1. Năng lượng liên kết và sự bền vững của hạt nhân miễn phí

  • 45 phút
  • 2
  • 1
 • Bài 2. Phương pháp giải bài toán phương trình phản ứng hạt nhân

  • (13/08/2019)
  • 1
 • Bài 3. Phương pháp vận dụng các định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán phản ứng hạt nhân

  • (14/08/2019)
  • 1
 • Bài 4. Kĩ năng giải bài toán áp dụng định luật phóng xạ

  • (15/08/2019)
  • 1
 • Bài 5. Phương trình phóng xạ và tuổi của mẫu vật cổ

  • (16/08/2019)
  • 1
 • Bài 6. Ôn tập tổng hợp vật lí hạt nhân

  • (17/08/2019)
  • 1
 • Bài 7. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm chương Vật lí hạt nhân

  • (18/08/2019)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC


 • Bài 1. Kiến thức trọng tâm về khúc xạ và phản xạ toàn phần miễn phí

  • 62 phút
  • 0
 • Bài 2. Lăng kính và ứng dụng của tán sắc ánh sáng.

  • (20/08/2019)
 • Bài 3. Hệ thống kiến thức trọng tâm về thấu kính mỏng

  • (21/08/2019)
 • Bài 4. Xác định vị trí, tính chất của ảnh qua thấu kính mỏng

  • (22/08/2019)
 • Bài 5. Bài toán tổng hợp và nâng cao về thấu kính mỏng

  • (23/08/2019)
 • Bài 6. Lí thuyết về mắt và bài toán sửa tật của mắt

  • (24/08/2019)
 • Bài 7. Hệ thống kiến thức cơ bản về các dụng cụ bổ trợ cho mắt

  • (25/08/2019)
 • Bài 8. Bài toán quang học tổng hợp và nâng cao

  • (26/08/2019)

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC


 • Bài 1. Điện trường và các dạng toán cơ bản về lực tĩnh điện miễn phí

  • 32 phút
  • 0
  • 1
 • Bài 2. Các dạng toán trọng tâm về cường độ điện trường

  • (28/08/2019)
  • 1
 • Bài 3. Công của lực điện, hiệu điện thế và các mối liên hệ

  • (29/08/2019)
  • 1
 • Bài 4. Tụ điện cơ bản và tích hợp mạch LC

  • (30/08/2019)
  • 1
 • Bài 5. Bài toán về nguồn điện và dòng điện không đổi

  • (31/08/2019)
  • 1
 • Bài 6. Các dạng toán cơ bản về định luật Ôm

  • (01/09/2019)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC


Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Ngọc Hải
Nguyễn Ngọc Hải -

Không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh, thày còn cố gắng truyền cảm hứng cho các em với phương châm "Sống với hiện tại và mơ ước cho tương lai.

 • Giảng viên trường ĐH Công Đoàn
 • Trên 10 năm kinh nghiệm ôn thi đại học môn Vật lí