Học tốt 11

Luyện thi THPT quốc gia PEN-C Khoa học xã hội

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí, GDCD với sự giảng dạy cuốn hút của 3 giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ trường các trường ĐH, THPT nổi tiếng ở Hà Nội.

Mô tả khóa học

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp các môn khoa học xã hội phù hợp hơn với những học sinh có học lực Trung bình - Trung bình khá, nhất là các Bạn vốn “sợ” và "ngại" học các môn khoa học xã hội. Trong khóa học, các thầy/cô giáo sẽ hệ thống lại toàn bộ các kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi bằng hệ thống các phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp các kiến thức và các phương pháp làm các dạng bài thiết yếu, bám sát cấu trúc đề thi để Bạn tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành xuất sắc bài làm của mình.

Cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức theo từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!Các yêu cầu khóa học

Đã trang bị kiến thức cơ bản của môn học trước khi tham gia khóa học.

Kết quả học tập

 • Biết cách làm các dạng bài trong cấu trúc đề thi để lấy điểm.
 • Được rèn luyện phương pháp làm bài thông qua hệ thống bài tập tự luyện đa dạng
 • Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập nhiệt tình, chu đáo

Đối tượng

Học sinh có nhu cầu ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Môn Lịch sử Đăng ký môn

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954


CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975


CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945


 • Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX miễn phí

  • (24/08/2018)
  • 1
 • Bài 2: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

  • (25/08/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945


 • Bài 3: Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

  • (26/08/2018)
  • 1
 • Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (27/08/2018)
  • 1
 • Bài 5: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

  • (28/08/2018)
  • 1
 • Bài 6: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (29/08/2018)
  • 1
 • Bài 7: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

  • (30/08/2018)
  • 1
 • Bài 8: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (31/08/2018)
  • 1
 • Bài 9: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 3)

  • (01/09/2018)
  • 1
 • Bài 10: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

  • (02/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)


 • Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

  • (03/09/2018)
  • 1
 • Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (04/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)


 • Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

  • (05/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)


 • Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)

  • (06/09/2018)
  • 1
 • Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)

  • (07/09/2018)
  • 1
 • Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít

  • (08/09/2018)
  • 1
 • Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

  • (09/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


 • Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

  • (10/09/2018)
  • 1
 • Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)

  • (11/09/2018)
  • 1
 • Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

  • (12/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)


 • Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

  • (13/09/2018)
  • 1
 • Bài 22: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 2)

  • (14/09/2018)
  • 1
 • Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)

  • (15/09/2018)
  • 1
 • Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

  • (16/09/2018)
  • 1
 • Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)

  • (17/09/2018)
  • 1
 • Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)

  • (18/09/2018)
  • 1
 • Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

  • (19/09/2018)
  • 1
 • Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

  • (20/09/2018)
  • 1
 • Bài 29:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2)

  • (21/09/2018)
  • 1
 • Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (22/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI


 • VẤN ĐỀ LIÊN HỆ KIẾN THỨC 11 - 12
 • HƯỚNG DẪN LÀM, TẢI VÀ IN BTTL miễn phí

  • Bài giảng đang được cập nhật
  • 0
 • Bài 1. Chiến tranh thế giới thứ hai và những tác động với Việt Nam miễn phí

  • 26 phút
  • 0
 • Bài 2: Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với Việt Nam.

  • (23/09/2018)
 • Bài 3: Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – năm 2000)

  • (24/09/2018)
 • Xã hội nguyên thủy và cổ đại
 • Bài 4. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy.

  • (25/09/2018)
  • 1
 • Bài 5: Xã hội nguyên thủy.

  • (26/09/2018)
  • 1
 • Bài 6: Các quốc gia cổ đại phương Đông

  • (27/09/2018)
  • 1
 • Bài 7: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

  • (27/09/2018)
  • 1
 • Lịch sử thế giới trung đại
 • Bài 8: Trung Quốc thời phong kiến

  • (28/09/2018)
  • 1
 • Bài 9: Ấn Độ thời phong kiến

  • (29/09/2018)
  • 1
 • Bài 10:Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

  • (30/09/2018)
  • 1
 • Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào.

  • (01/10/2018)
  • 1
 • Bài 12: Thời kì hình thành và phát triển các chế độ phong kiến ở Tây Âu (Thế kỉ V – đến thế kỉ XIV)

  • (02/10/2018)
  • 1
 • Bài 13: Tây Âu thời hậu kì trung đại

  • (03/10/2018)
  • 1
 • Bài 14: Ôn tập LSTG từ nguyên thủy đến trung đại

  • (04/10/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX


 • Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
 • Bài 15: Việt Nam thời nguyên thủy

  • (05/10/2018)
  • 1
 • Bài 16: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

  • (06/10/2018)
  • 1
 • Bài 17:Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 1

  • (07/10/2018)
  • 1
 • Bài 18 : Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 2

  • (08/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
 • Bài 19: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (TK X - XV)

  • (09/10/2018)
  • 1
 • Bài 20 : Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV

  • (10/10/2018)
  • 1
 • Bài 21: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

  • (11/10/2018)
  • 1
 • Bài 22: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV

  • (12/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
 • Bài 23 : Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

  • (13/10/2018)
  • 1
 • Bài 24: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

  • (14/10/2018)
  • 1
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  • (15/10/2018)
  • 1
 • Bài 26: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

  • (16/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 27: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX)

  • (17/10/2018)
  • 1
 • Bài 28: Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

  • (18/10/2018)
  • 1
 • Bài 29: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  • (19/10/2018)
  • 1
 • Bài 30: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

  • (20/10/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI


 • Các cuộc cách mạng tư sản (giữa thế kỉ XVI – cuối thế kỉ XVIII)
 • Bài 31 : Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • (21/10/2018)
  • 1
 • Bài 32: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

  • (22/10/2018)
  • 1
 • Bài 33: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

  • (23/10/2018)
  • 1
 • Các nước Âu – Mĩ (đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
 • Bài 34: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

  • (24/10/2018)
  • 1
 • Bài 35: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

  • (25/10/2018)
  • 1
 • Bài 36: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  • (26/10/2018)
  • 1
 • Bài 37: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

  • (27/10/2018)
  • 1
 • Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
 • Bài 38: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  • (28/10/2018)
  • 1
 • Bài 39: Công xã Pa-ri và phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

  • (29/10/2018)
  • 1
 • Bài 40 : Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  • (30/10/2018)
  • 1
 • Bài 41: Sơ kết lịch sử thế giới cận đại

  • (31/10/2018)
  • 1

Môn Giáo dục công dân Đăng ký môn

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật


Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế


Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội


 • Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

  • (02/09/2018)
  • 1
 • Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  • (04/09/2018)
  • 1
 • Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

  • (06/09/2018)
  • 1
 • Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

  • (08/09/2018)
  • 1
 • Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

  • (10/09/2018)
  • 1
 • Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?

  • (12/09/2018)
  • 1
 • Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

  • (14/09/2018)
  • 1
 • Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

  • (16/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC


 • VẤN ĐỀ LIÊN HỆ KIẾN THỨC 11 - 12
 • Bài 1: Vấn đề an ninh quốc phòng

  • (16/09/2018)
  • 1
 • Bài 2: Vấn đề giáo dục – đào tạo miễn phí

  • 37 phút
  • 0
  • 1
 • Bài 3: Vấn đề tài nguyên môi trường

  • (22/09/2018)
  • 1
 • CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PPL KHOA HỌC
 • Bài 4: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - phần 1

  • (25/09/2018)
  • 1
 • Bài 5: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - phần 2

  • (28/09/2018)
  • 1
 • Bài 6: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - phần 1

  • (01/10/2018)
  • 1
 • Bài 7: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - phần 2

  • (04/10/2018)
  • 1
 • Bài 8: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 1

  • (07/10/2018)
  • 1
 • Bài 9: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 2

  • (10/10/2018)
  • 1
 • Bài 10: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  • (13/10/2018)
  • 1
 • Bài 11: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 1

  • (16/10/2018)
  • 1
 • Bài 12: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 2

  • (19/10/2018)
  • 1
 • Bài 13: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 1

  • (22/10/2018)
  • 1
 • Bài 14: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 2

  • (25/10/2018)
  • 1
 • Bài 15: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 3

  • (28/10/2018)
  • 1
 • Bài 16 : Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 1

  • (31/10/2018)
  • 1
 • Bài 17 : Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 2

  • (03/11/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC


 • Bài 18: Quan niệm về đạo đức

  • (06/11/2018)
  • 1
 • Bài 19: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 1

  • (09/11/2018)
  • 1
 • Bài 20: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 2

  • (12/11/2018)
  • 1
 • Bài 21: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 1

  • (15/11/2018)
 • Bài 22: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 2

  • (18/11/2018)
 • Bài 23 : Công dân với cộng đồng - phần 1

  • (21/11/2018)
 • Bài 24 : Công dân với cộng đồng - phần 2

  • (24/11/2018)
 • Bài 25 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 1

  • (27/11/2018)
 • Bài 26 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 2

  • (30/11/2018)
 • Bài 27 : Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  • (03/12/2018)
 • Bài 28 : Tự hoàn thiện bản thân

  • (05/12/2018)

Môn Địa lí Đăng ký môn

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ


CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


 • Bài 1: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

  • (28/08/2018)
  • 1
 • Bài 2: Một số vấn đề của châu Phi

  • (30/08/2018)
  • 1
 • Bài 3: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

  • (02/09/2018)
  • 1
 • Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

  • (04/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


 • Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì

  • (06/09/2018)
  • 1
 • Bài 6 : Liên minh Châu Âu

  • (08/09/2018)
  • 1
 • Bài 7: Liên bang Nga

  • (10/09/2018)
  • 1
 • Bài 8: Nhật Bản

  • (12/09/2018)
  • 1
 • Bài 9: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

  • (14/09/2018)
  • 1
 • Bài 10: Khu vực Đông Nam Á - Phần 1

  • (16/09/2018)
  • 1
 • Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2

  • (18/09/2018)
  • 1
 • Bài 12: Ô-xtrây-li-a

  • (14/09/2018)
  • 1
 • Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1

  • (15/09/2018)
  • 1
 • Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

  • (19/09/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 8 : ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


 • VẤN ĐỀ LIÊN HỆ KIẾN THỨC 11 - 12
 • Bài 1: Việt Nam và Đông Nam Á. miễn phí

  • 22 phút
  • 0
 • Bài 2: Vấn đề dân số, tài nguyên, môi trường Thế giới và Việt Nam

  • (21/09/2018)
 • Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
 • Bài 3: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

  • (23/09/2018)
  • 1
 • Bài 4: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

  • (25/09/2018)
  • 1
 • Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ Địa lí.
 • Bài 5: Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.

  • (27/09/2018)
  • 1
 • Bài 6: Tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  • (29/09/2018)
  • 1
 • Bài 7: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

  • (01/10/2018)
  • 1
 • Bài 8: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

  • (03/10/2018)
  • 1
 • Bài 9: Mưa và phân bố mưa trên Trái Đất.

  • (05/10/2018)
  • 1
 • Bài 10: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

  • (07/10/2018)
  • 1
 • Bài 11: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

  • (09/10/2018)
  • 1
 • Bài 12: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

  • (11/10/2018)
  • 1
 • Bài 13: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

  • (13/10/2018)
 • Bài 14: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

  • (15/10/2018)
 • Bài 15:Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

  • (17/10/2018)
 • Bài 16: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

  • (19/10/2018)

CHUYÊN ĐỀ 9 : ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI


 • Địa lí dân cư
 • Bài 17: Dân số và sự gia tăng dân số

  • (21/10/2018)
 • Bài 18: Cơ cấu dân số

  • (23/10/2018)
 • Bài 19: Sự phân bố dân cư và đô thị hóa

  • (25/10/2018)
 • Địa lí kinh tế
 • Bài 20: Cơ cấu nền kinh tế

  • (27/10/2018)
 • Bài 21: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.

  • (29/10/2018)
 • Bài 22: Địa lí ngành trồng trọt

  • (31/10/2018)
 • Bài 23: Địa lí ngành chăn nuôi

  • (02/11/2018)
 • Bài 24: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

  • (04/11/2018)
 • Bài 25: Địa lí các ngành công nghiệp

  • (06/11/2018)
 • Bài 26: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • (08/11/2018)
 • Bài 27: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ

  • (10/11/2018)
 • Bài 28: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

  • (12/11/2018)
 • Bài 29: Địa lý các ngành giao thông vận tải

  • (14/11/2018)
 • Bài 30: Địa lý ngành thương mại

  • (16/11/2018)
 • Môi trường và sự phát triển bền vững
 • Bài 31: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  • (18/11/2018)
 • Bài 32: Môi trường và sự phát triển bền vững

  • (20/11/2018)
Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Câu nói truyền cảm hứng cho học sinh: Sự học là vô cùng, nhưng đừng vì vậy mà không học. Hãy lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh của mình mới là người biết học!

 • T.s Lê Thị Thu Hương hiện đang công tác tại trường đại học Thủ đô Hà Nội. Cô từng là Tổ trưởng bộ môn Lịch sử, dạy lớp Chuyên Sử của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
 • Cô là cộng tác viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tham gia viết nhiều sách tham khảo cho giáo viên và học sinh THPT và tham gia các đề tài khoa học nghiên cứu về lịch sử dân tộc và lịch sử Hà Nội.

 

Trần Văn Năng
Trần Văn Năng -

Thầy thổi một luồng gió mới vào những bài học với nhiều sắc thái cảm xúc giúp các em ý thức về bản thân và nhận thức về trách nhiệm của mình đối với bản thân, GĐ và XH.

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà -

Cung cấp kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết, trực quan thông qua bản đồ để giải thích những hiện tượng tự nhiên giúp học sinh dễ hình dung và dễ tiếp thu kiến thức.

Nơi công tác hiện tại: TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM