Học tốt 11

Luyện thi THPT quốc gia PEN-C Khoa học xã hội

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí, GDCD với sự giảng dạy cuốn hút của 3 giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ trường các trường ĐH, THPT nổi tiếng ở Hà Nội.

Mô tả khóa học

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp các môn khoa học xã hội phù hợp hơn với những học sinh có học lực Trung bình - Trung bình khá, nhất là các Bạn vốn “sợ” và "ngại" học các môn khoa học xã hội. Trong khóa học, các thầy/cô giáo sẽ hệ thống lại toàn bộ các kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi bằng hệ thống các phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp các kiến thức và các phương pháp làm các dạng bài thiết yếu, bám sát cấu trúc đề thi để Bạn tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành xuất sắc bài làm của mình.

Cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức theo từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!Các yêu cầu khóa học

Đã trang bị kiến thức cơ bản của môn học trước khi tham gia khóa học.

Kết quả học tập

 • Biết cách làm các dạng bài trong cấu trúc đề thi để lấy điểm.
 • Được rèn luyện phương pháp làm bài thông qua hệ thống bài tập tự luyện đa dạng
 • Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập nhiệt tình, chu đáo

Đối tượng

Học sinh có nhu cầu ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Môn Lịch sử Đăng ký môn

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954


CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975


CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI


CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX


 • Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
 • Bài 15: Việt Nam thời nguyên thủy

  • (05/10/2018)
  • 1
 • Bài 16: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

  • (06/10/2018)
  • 1
 • Bài 17:Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 1

  • (07/10/2018)
  • 1
 • Bài 18 : Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 2

  • (08/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
 • Bài 19: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (TK X - XV)

  • (09/10/2018)
  • 1
 • Bài 20 : Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV

  • (10/10/2018)
  • 1
 • Bài 21: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

  • (11/10/2018)
  • 1
 • Bài 22: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV

  • (12/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
 • Bài 23 : Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

  • (13/10/2018)
  • 1
 • Bài 24: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

  • (14/10/2018)
  • 1
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  • (15/10/2018)
  • 1
 • Bài 26: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

  • (16/10/2018)
  • 1
 • Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 27: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX)

  • (17/10/2018)
  • 1
 • Bài 28: Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

  • (18/10/2018)
  • 1
 • Bài 29: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  • (19/10/2018)
  • 1
 • Bài 30: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

  • (20/10/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI


 • Các cuộc cách mạng tư sản (giữa thế kỉ XVI – cuối thế kỉ XVIII)
 • Bài 31 : Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • (21/10/2018)
  • 1
 • Bài 32: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

  • (22/10/2018)
  • 1
 • Bài 33: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

  • (23/10/2018)
  • 1
 • Các nước Âu – Mĩ (đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
 • Bài 34: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

  • (24/10/2018)
  • 1
 • Bài 35: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

  • (25/10/2018)
  • 1
 • Bài 36: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  • (26/10/2018)
  • 1
 • Bài 37: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

  • (27/10/2018)
  • 1
 • Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
 • Bài 38: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  • (28/10/2018)
  • 1
 • Bài 39: Công xã Pa-ri và phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

  • (29/10/2018)
  • 1
 • Bài 40 : Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  • (30/10/2018)
  • 1
 • Bài 41: Sơ kết lịch sử thế giới cận đại

  • (31/10/2018)
  • 1

Môn Giáo dục công dân Đăng ký môn

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật


CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC


 • VẤN ĐỀ LIÊN HỆ KIẾN THỨC 11 - 12
 • Bài 1: Vấn đề an ninh quốc phòng

  • 26 phút
  • 0
  • 1
 • Bài 2: Vấn đề giáo dục – đào tạo miễn phí

  • 33 phút
  • 0
  • 1
 • Bài 3: Vấn đề tài nguyên môi trường

  • 17 phút
  • 0
  • 1
 • CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PPL KHOA HỌC
 • Bài 4: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - phần 1

  • 34 phút
  • 0
  • 1
 • Bài 5: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng - phần 2

  • (28/09/2018)
  • 1
 • Bài 6: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - phần 1

  • (01/10/2018)
  • 1
 • Bài 7: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - phần 2

  • (04/10/2018)
  • 1
 • Bài 8: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 1

  • (07/10/2018)
  • 1
 • Bài 9: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 2

  • (10/10/2018)
  • 1
 • Bài 10: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  • (13/10/2018)
  • 1
 • Bài 11: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 1

  • (16/10/2018)
  • 1
 • Bài 12: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - phấn 2

  • (19/10/2018)
  • 1
 • Bài 13: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 1

  • (22/10/2018)
  • 1
 • Bài 14: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 2

  • (25/10/2018)
  • 1
 • Bài 15: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 3

  • (28/10/2018)
  • 1
 • Bài 16 : Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 1

  • (31/10/2018)
  • 1
 • Bài 17 : Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 2

  • (03/11/2018)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC


 • Bài 18: Quan niệm về đạo đức

  • (06/11/2018)
  • 1
 • Bài 19: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 1

  • (09/11/2018)
  • 1
 • Bài 20: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 2

  • (12/11/2018)
  • 1
 • Bài 21: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 1

  • (15/11/2018)
  • 1
 • Bài 22: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 2

  • (18/11/2018)
  • 1
 • Bài 23 : Công dân với cộng đồng - phần 1

  • (21/11/2018)
 • Bài 24 : Công dân với cộng đồng - phần 2

  • (24/11/2018)
 • Bài 25 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 1

  • (27/11/2018)
 • Bài 26 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 2

  • (30/11/2018)
 • Bài 27 : Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  • (03/12/2018)
 • Bài 28 : Tự hoàn thiện bản thân

  • (05/12/2018)

Môn Địa lí Đăng ký môn

CHUYÊN ĐỀ 8 : ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


CHUYÊN ĐỀ 9 : ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI


 • Địa lí dân cư
 • Bài 17: Dân số và sự gia tăng dân số

  • (21/10/2018)
 • Bài 18: Cơ cấu dân số

  • (23/10/2018)
 • Bài 19: Sự phân bố dân cư và đô thị hóa

  • (25/10/2018)
 • Địa lí kinh tế
 • Bài 20: Cơ cấu nền kinh tế

  • (27/10/2018)
 • Bài 21: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.

  • (29/10/2018)
 • Bài 22: Địa lí ngành trồng trọt

  • (31/10/2018)
 • Bài 23: Địa lí ngành chăn nuôi

  • (02/11/2018)
 • Bài 24: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

  • (04/11/2018)
 • Bài 25: Địa lí các ngành công nghiệp

  • (06/11/2018)
 • Bài 26: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • (08/11/2018)
 • Bài 27: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ

  • (10/11/2018)
 • Bài 28: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

  • (12/11/2018)
 • Bài 29: Địa lý các ngành giao thông vận tải

  • (14/11/2018)
 • Bài 30: Địa lý ngành thương mại

  • (16/11/2018)
 • Môi trường và sự phát triển bền vững
 • Bài 31: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  • (18/11/2018)
 • Bài 32: Môi trường và sự phát triển bền vững

  • (20/11/2018)
 • Bài 33: Thực hành kĩ năng Địa lí phần lớp 10

  • (21/11/2018)
Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Câu nói truyền cảm hứng cho học sinh: Sự học là vô cùng, nhưng đừng vì vậy mà không học. Hãy lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh của mình mới là người biết học!

 • T.s Lê Thị Thu Hương hiện đang công tác tại trường đại học Thủ đô Hà Nội. Cô từng là Tổ trưởng bộ môn Lịch sử, dạy lớp Chuyên Sử của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
 • Cô là cộng tác viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tham gia viết nhiều sách tham khảo cho giáo viên và học sinh THPT và tham gia các đề tài khoa học nghiên cứu về lịch sử dân tộc và lịch sử Hà Nội.

 

Trần Văn Năng
Trần Văn Năng -

Thày thổi một luồng gió mới vào những bài học với nhiều sắc thái cảm xúc giúp các em ý thức về bản thân và nhận thức về trách nhiệm của mình đối với bản thân, GĐ và XH.

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà -

Cung cấp kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết, trực quan thông qua bản đồ để giải thích những hiện tượng tự nhiên giúp học sinh dễ hình dung và dễ tiếp thu kiến thức.

Nơi công tác hiện tại: TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM