Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Là khóa học giúp các em học sinh đang theo học chương trình môn Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm) củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng làm bài theo từng bài học, tự đánh giá được sự tiến bộ của bản thân theo thời gian (theo dõi kết quả học tập thường xuyên).
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học

Tieng_anh_12_he_10_nam
Khóa học Tiếng Anh lớp 12 (chương trình hệ 10 năm)

Đặc điểm nổi bật của khóa học
 • Hệ thống ngân hàng câu hỏi luyện tập bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm);
 • Số lượng câu hỏi theo các 10 unit của chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm) với 2000 câu hỏi;
 • 100% câu hỏi có đáp án và hướng dẫn giải;
 • Hệ thống tự luyện và kiểm tra được phân chia theo cấp độ phù hợp với 2 đối tượng là: Trung bình-Khá và Khá-Giỏi.

Nội dung của khóa học
Hệ thống câu hỏi bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm) theo từng unit ở các phần nội dung:
 • Vocabulary
 • Grammar
 • Pronunciation
 • Reading

Các yêu cầu khóa học

Trong quá trình học tập, các em nên:
 • Học tập ở trên lớp chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)
 • Luyện tập từng phần kiến thức của unit (từ unit 1 đến unit 10)
 • Luyện tập theo các bài kiểm tra định kì theo từng unit (từ unit 1 đến unit 10)
Trong quá trình ôn tập, các em nên:
 • Làm bài kiểm tra theo học kì (học kì I và học kì II)
 • Ôn tập lại nội dung bài học và luyện tập lại theo các unit với phần kiến thức chưa nắm vững

Kết quả học tập

 • Xây dựng và phát triển vốn từ vựng, ngữ âm và kỹ năng đọc theo chủ đề của chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm).
 • Tạo sự tự tin, giúp các em có sự chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra ở trên trường.

Đối tượng

 • Khóa học dành cho các em có nhu cầu ôn tập, củng cố lại phần kiến thức đã được học ở trên trường.
 • Để học tốt khóa học này, các em cần trang bị kiến thức cơ bản (Vocabulary, Grammar, Pronunciation) trong chương trình Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm).

Đề cương khóa học