Luyện tập Tiếng Anh lớp 8 (hệ 10 năm)

Là khóa học giúp các em học sinh đang theo học chương trình môn Tiếng Anh lớp 8 (hệ 10 năm) củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng làm bài theo từng bài học, tự đánh giá được sự tiến bộ của bản thân theo thời gian (theo dõi kết quả học tập thường xuyên).
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học


Khóa học Luyện tập Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm)

Đặc điểm nổi bật của khóa học
 • Hệ thống ngân hàng câu hỏi luyện tập bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm);
 • Số lượng câu hỏi theo 12 unit của chương trình Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm) với 1200 câu hỏi;
 • 100% câu hỏi có đáp án và hướng dẫn giải;


Nội dung của khóa học
Hệ thống câu hỏi bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 8 (hệ 10 năm) theo từng unit ở các phần nội dung:
 • Vocabulary
 • Grammar
 • Pronunciation
 • Reading

Các yêu cầu khóa học

Trong quá trình học tập, các em nên:
 • Học tập ở trên lớp chương trình Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm)
 • Luyện tập từng phần kiến thức của unit (từ unit 1 đến unit 12)
 • Luyện tập theo các bài kiểm tra định kì theo từng unit (từ unit 1 đến unit 12)
Trong quá trình ôn tập, các em nên:
 • Làm bài kiểm tra theo học kì (học kì I và học kì II)
 • Ôn tập lại nội dung bài học và luyện tập lại theo các unit với phần kiến thức chưa nắm vững.

Kết quả học tập

 • Xây dựng và phát triển vốn từ vựng, ngữ âm và kỹ năng đọc theo chủ đề của chương trình Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm).
 • Tạo sự tự tin, giúp các em có sự chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra ở trên trường.

Đối tượng

Khóa học dành cho các em có nhu cầu ôn tập, củng cố lại phần kiến thức đã được học ở trên trường.

Để học tốt khóa học này, các em cần trang bị kiến thức cơ bản (Vocabulary, Grammar, Pronunciation) trong chương trình Tiếng Anh lớp 8 (chương trình hệ 10 năm).

Đề cương khóa học