Hướng dẫn giải bài tập Toán 3

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 3.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

 • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 3.
 • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 3 trên cả nước.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100


CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000


CHƯƠNG 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000


 • Bài 01. Các số có năm chữ số.

  • (14/12/2019)
 • Bài 02. Luyện tập.

  • (16/12/2019)
 • Bài 03. Các số có năm chữ số (tiếp theo)

  • (18/12/2019)
 • Bài 04. Luyện tập.

  • (20/12/2019)
 • Bài 05. Số 100 000 - Luyện tập.

  • (22/12/2019)
 • Bài 06. So sánh các số trong phạm vi 100 000.

  • (24/12/2019)
 • Bài 07. Luyện tập.

  • (26/12/2019)
 • Bài 08. Luyện tập.

  • (28/12/2019)
 • Bài 09. Diện tích của một hình.

  • (30/12/2019)
 • Bài 10. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông.

  • (01/01/2020)
 • Bài 11. Diện tích hình chữ nhật.

  • (03/01/2020)
 • Bài 12. Luyện tập.

  • (05/01/2020)
 • Bài 13. Diện tích hình vuông.

  • (07/01/2020)
 • Bài 14. Luyện tập.

  • (09/01/2020)
 • Bài 15. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

  • (11/01/2020)
 • Bài 16. Luyện tập.

  • (13/01/2020)
 • Bài 17. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000.

  • (15/01/2020)
 • Bài 18. Tiền Việt Nam.

  • (17/01/2020)
 • Bài 19. Luyện tập.

  • (19/01/2020)
 • Bài 20. Luyện tập chung.

  • (21/01/2020)
 • Bài 21. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

  • (23/01/2020)
 • Bài 22. Luyện tập.

  • (25/01/2020)
 • Bài 23. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

  • (27/01/2020)
 • Bài 24. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • (29/01/2020)
 • Bài 25. Luyện tập.

  • (31/01/2020)
 • Bài 26. Luyện tập chung.

  • (02/02/2020)
 • Bài 27. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  • (04/02/2020)
 • Bài 28. Luyện tập.

  • (06/02/2020)
 • Bài 29. Luyện tập.

  • (08/02/2020)
 • Bài 30. Luyện tập chung.

  • (10/02/2020)

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM


 • Bài 01. Ôn tập các số đến 100 000

  • (12/02/2020)
 • Bài 02. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

  • (14/02/2020)
 • Bài 03. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

  • (15/02/2020)
 • Bài 04. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

  • (16/02/2020)
 • Bài 05. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

  • (17/02/2020)
 • Bài 06. Ôn tập về đại lượng

  • (18/02/2020)
 • Bài 07. Ôn tập về hình học

  • (19/02/2020)
 • Bài 08. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • (20/02/2020)
 • Bài 9. Ôn tập về giải toán

  • (21/02/2020)
 • Bài 10. Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

  • (22/02/2020)
 • Bài 11. Luyện tập chung

  • (24/02/2020)
 • Bài 12. Luyện tập chung

  • (26/02/2020)
 • Bài 13. Luyện tập chung

  • (28/02/2020)