Hướng dẫn giải bài tập Toán 6

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 6.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 6 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 1. ĐOẠN THẲNG


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 3. PHÂN SỐ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 2. GÓC