Hướng dẫn giải bài tập Toán 10

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 10.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 10.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 10 trên cả nước.

Đề cương khóa học

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG V. THỐNG KÊ


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I. VECTO


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO VÀ ỨNG DỤNG


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGGroup học tập

Group của khóa học

https://www.facebook.com/groups/GROUPHOCTAPLOP10/