Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Hóa học lớp 8.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 8.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 8 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHUYÊN ĐỀ 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ


CHUYÊN ĐỀ 4: OXI - KHÔNG KHÍ


CHUYÊN ĐỀ 5: HIĐRO. NƯỚC