Tiếng Anh 8

Là nhóm khóa học giúp học học sinh có môi trường để thực hành nghe - nói theo kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

- Nội dung chương trình được xây dựng tập trung vào các kiến thức trọng điểm đã học trong năm (thành từng chủ đề lớn).

- Với mỗi chủ đề, học viên sẽ có từ 2 - 3 buổi để ôn tập, vận dụng kiến thức và cuối cùng là thuyết trình, nhằm mục tiêu rèn luyện tối đa 2 kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) mà Học viên chưa có thời gian luyện tập trong năm học. Cuối khóa học, học viên thực hiện 1 bài thuyết trình trước giáo viên, được quay video lại làm cơ sở đánh giá quá trình học tập và tham gia contest trên Speak up (nếu có).

Các yêu cầu khóa học

Phương tiện học tập
 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Máy tính cài đặt phần mềm Skype.
Quy định học tập:

1. Quy định về việc thay đổi lịch học
 • Nếu giáo viên vào muộn sau khi giờ học đã bắt đầu, học viên sẽ được học bù thời gian bị muộn tron buổi học kế tiếp. Nếu giáo viên vào muộn trên 10 phút, buổi học sẽ bị hủy và học sinh được học bù một buổi khác.
 • Trường hợp học viên vào lớp muộn sau khi lớp học đã bắt đầu vẫn học bình thường. Thời gian vào muộn tối đa là 10 phút và không được học bù.
 • Học viên xin nghỉ sớm hơn 24 tiếng trước khi buổi học bắt đầu sẽ được học bù 1 buổi học khác, tối đa 4 buổi với các khóa dưới 30 buổi và 8 buổi đối với các khóa trên 30 buổi.
 • Giáo viên hoặc học viên hủy đột xuất khi lớp học đang diễn ra vì sự cố như: thiên tai, mất điện, mất mạng...thì học viên sẽ được học bù số phút còn lại vào một buổi học khác.
2. Quy định về việc thay đổi lịch học cố định

Học viên được phép thay đổi lịch học cố định như sau:
 • Khóa học dưới 30 buổi: được đổi lịch 01 lần.
 • Khóa học trên 30 buổi: được đổi lịch 02 lần.
3. Quy định về việc thay đổi giáo viên
 • Học viên được đề xuất thay đổi giáo viên nếu không hài lòng với giáo viên đang học.
 • Số lần đổi GV tối đa là 3 lần/khóa học.
4. Quy định về việc bảo lưu
 • Học sinh được bảo lưu khóa học trong thời gian tối đa là 30 ngày và số buổi học còn lại ít nhất là 10 buổi.
 • HOCMAI không đảm bảo vẫn được học tiếp với giáo viên cũ và lịch học cũ sau khi hết hạn bảo lưu.

Kết quả học tập

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin và tự nhiên.
- Có khả năng vận dụng và thuyết trình các chủ đề, chủ điểm đã học trên lớp 1 cách thành thục.

Đối tượng

Học sinh lớp 8:
- Học tiếng Anh trên lớp theo sách giáo khoa hệ 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chưa được thực hành nghe - nói Tiếng Anh nhiều trên lớp do lớp học đông và thiếu thời gian.
- Ngữ pháp, từ vựng có thể đã tốt nhưng kỹ năng nghe nói chưa tốt, sợ nói tiếng Anh.

Đề cương khóa học

Science and technology


 • 21. Lesson 1

  • (06/11/2020)
 • 22. Lesson 2

  • (13/11/2020)

Life on other planets


 • 23. Lesson 1

  • (20/11/2020)
 • 24. Lesson 2

  • (27/11/2020)

Review


 • 25. Review

  • (04/12/2020)