Hóa học 9

Trang bị, củng cố kiến thức căn bản và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để thực hiện tốt những bài kiểm tra Hóa học 9 trên lớp.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thúy Ngọc – Giáo viên giỏi cấp thành phố nhiều năm, tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Huế, có 25 năm kinh nghiệm dạy đội tuyển HSG cấp THCS.

* Với phong cách thân thiện, cởi mở, cách truyền tải kiến thức cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng rèn kĩ năng cho học sinh, hướng dẫn học sinh biết gắn các vấn đề trong bộ môn với thực tế đời sống, giúp các em không chỉ đơn thuần là ghi nhớ kiến thức mà còn tăng cường khả năng vận dụng vào đời sống.

* Giúp các em có kĩ năng quan sát, xử lí các thông tin đó và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.
Vận dụng được kiến thức được học để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.
Vận dụng các định luật, phương trình, quy tắc và công thức để giải các bài toán đơn giản của chương trình lớp 9.

Các yêu cầu khóa học

 • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng
 • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên
 • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra khả năng vận dụng lí thuyết vào bài tập

Kết quả học tập

Các em học sinh sẽ được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Hóa học 9

1/ Về kiến thức
Tiếp tục mạch kiến thức của chương trình lớp 8, học sinh có những kiến thức về:
- Một số khái niệm hóa học về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, tính chất, ứng dụng và điều chế một số chất, hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ và muối) và hữu cơ; vai trò của hóa học đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

2/ Về kĩ năng
- Bước đầu có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí các thông tin đó để đề ra dự đoán, kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số vật thể và chất, về bản chất và quy luật của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.
- Biết diễn giải được điều chế được một số chất vô cơ, hữu cơ hoặc chứng minh, tìm hiểu tính chất hóa học của các chất này.
- Vận dụng được kiến thức để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp.
- Vận dụng các định luật, phương trình, quy tắc và công thức để giải các bài toán của chương trình hóa học lớp 9 xác định công thức của đơn chất và hợp chất.

Đối tượng

 • Học sinh lớp 9 muốn chủ động tham khảo trước chương trình hoặc học lại kiến thức đã học trên lớp.
 • Phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con mình tự học.
 • Giáo viên tham khảo để chuẩn bị cho bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON - NHIÊN LIỆU


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME


 • Bài 39. Rượu etylic

  • (02/11/2020)
 • Bài 40.Axit axetic

  • (04/11/2020)
 • Bài 40.Axit axetic

  • (06/11/2020)
 • Bài 41. Chất béo

  • (08/11/2020)
 • Bài 43. Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo

  • (10/11/2020)
 • Bài 45. Saccarozơ

  • (12/11/2020)
 • Bài 46. Tinh bột và xenlulozơ

  • (14/11/2020)
 • Bài 47. Protein

  • (16/11/2020)
 • Bài 48. Polime

  • (18/11/2020)
 • Bài 49. Ôn tập cuối năm

  • (20/11/2020)
Giới thiệu giáo viên
Phạm Thị Thúy Ngọc
Phạm Thị Thúy Ngọc -

Là giáo viên giỏi nhiều năm, hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, cách giảng gần gũi, tỉ mỉ, chú trọng rèn kỹ năng cho học sinh vì thế cô có nhiều học sinh đạt thành tích cao.

- Tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Huế

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THCS Trung Tú, Hà Nội
- Giáo viên giỏi cấp thành phố
- 25 năm kinh nghiệm dạy đội tuyển HSG cấp THCS, có nhiều HSG cấp Huyện, cấp Thành phố.