Dấu chân số của bạn

Tư duy thời đại số "We Think Digital" là một sáng kiến toàn cầu của Facebook nhằm xây dựng các kỹ năng cần thiết cho một thế hệ công dân số có trách nhiệm. Thông qua các tài nguyên được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chương trình hướng đến cung cấp các kỹ năng số và an toàn trực tuyến, giúp các bạn trẻ tự tin tham gia môi trường mạng một cách tích cực. Tại Việt Nam, Facebook đã hợp tác với Hệ thống Giáo dục HOCMAI và Vietnet ICT để bản địa hóa và phát triển các tài nguyên phù hợp với việc học tập trực tuyến, đồng thời gần gũi với các bạn học sinh.
Giáo viên: Hoàng Tùng
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Học phần này sẽ giúp học sinh hiểu được khái niệm “dấu chân số” là gì và cách “dấu chân số” của mỗi người được hình thành trên không gian mạng. Qua đó rút ra được bài học về việc nên chia sẻ những gì, chia sẻ với ai và chia sẻ như thế nào để tránh được các rủi ro khi tham gia thế giới trực tuyến.

Kết quả học tập

Học sinh biết:
  • Đưa ra cơ sở để cân nhắc việc chia sẻ thông tin (thông tin nào có thể công khai, thông tin nào nên giữ riêng tư) trên mạng Internet.
  • Biết được Người khác có thể tìm kiếm thông tin của chúng ta trên Internet.

Đối tượng

  • Học sinh từ lớp 7 trở lên
  • Những học sinh có nhu cầu tìm kiếm nguồn thông tin uy tín để bổ sung kiến thức, kĩ năng để tham gia môi trường Internet lành mạnh, an toàn

Đề cương khóa học

Giới thiệu giáo viên
Hoàng Tùng
Hoàng Tùng -

Quan điểm sống: "Sống hết mình, sống làm sao để không lãng phí tuổi trẻ, sống để tương lại khi nhìn lại bản thân không phải hối tiếc".

04 năm công tác tại Hệ thống giáo dục HOCMAI với nhiều các dòng sản phẩm khác nhau với nhiều đối tượng học sinh đã giúp mình trau dồi hiểu hơn nhiều thứ về giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông.