Hướng dẫn giải bài tập Toán 11

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 11
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 11.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập."

Đối tượng

  • Học sinh có nhu cầu được cung cấp đáp án và hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập có trong sách giáo khoa hiện hành.
  • Phụ huynh có nhu cầu tham khảo phương pháp làm bài đề hướng dẫn con học bài (với phụ huynh học sinh Tiểu học).

Đề cương khóa học

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG