Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 7

Hướng dẫn trả lời mọi câu hỏi phần Văn bản văn học trong sách giáo khoa Ngữ văn 7 hiện hành.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản để chuẩn bị bài (soạn văn) trước khi học trên lớp.
  • Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi phần luyện tập trong sách giáo khoa.

Đối tượng

  • Học sinh đang học lớp 7 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


HỌC KÌ I.


HỌC KÌ II.