Hướng dẫn giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 7.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

  • Học sinh đang học lớp 7 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 1. NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 2. TAM GIÁC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SÓ


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC