Trang chủ Tiếng Việt lớp 5

Tiếng Việt lớp 5

Năm học 2017-2018

Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh (2017-2018)

Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2017-2018)

Ôn thi HKII Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2017-2018)

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa