penc_peni_penm_nentang_botro_maycourse

Khoa học xã hội

Nhận diện mọi dạng bài trong đề thi THPT quốc gia tổ hợp môn khoa học xã hội với thầy Hà, cô Hương và thầy Năng

Mô tả khóa học

"Hạ gục" mọi dạng bài thường gặp trong đề thi THPT quốc gia là mục tiêu của PEN-I 2018, và điều này được PEN-I thể hiện rất rõ ra 2 thành phần liên quan mật thiết trong khóa học là Đề, bài giảng chữa đềPhòng luyện.

30 đề thi (10 đề thi/môn) nhận diện tất cả các dạng bài có thể gặp trong đề thi:
 • 10 đề thi được xây dựng theo ma trận dạng bài của đề thi THPT quốc gia, đảm bảo phủ hết ít nhất 1 lượt các dạng bài thường gặp, được biên soạn tương đương với đề chính thức, các đề này sẽ cho học sinh thấy những góc cạnh dạng bài khi đi thi, từ đó làm quen và nắm được phương pháp giải của các dạng bài thường gặp.
 • Bài giảng chữa đề vô cùng xúc tích, ngắn gọn, giáo viên sẽ khái quát thành dấu hiệu nhận biết, cũng như phương pháp giải tổng quát cho từng dạng bài. Bài giảng được chia thành nhiều clip nhỏ, mỗi clip sẽ chữa 1 câu hỏi trong đề thi, học sinh có thể lựa chọn câu hỏi muốn xem để có thời gian học hợp lí và hiệu quả.
Phòng luyện với gần 40.000 câu hỏi rèn phương pháp và kĩ năng làm bài
 • Luyện theo chuyên đề hoặc luyện theo đề ở từng môn sẽ giúp Bạn kiểm tra lại lỗ hổng kiến thức hoặc rèn kĩ năng, thời gian làm đề như đề thật.
 • 100% câu hỏi trong phòng luyện đều có đáp án, hướng dẫn giải và kiến thức lí thuyết liên quan sau khi Bạn làm bài xong, từ đó Bạn có thể xem lại cách làm cũng như đối chiếu lại phương pháp, cách làm.
Hãy tham gia PEN-I để quá trình rèn luyện của Bạn thực sự hiệu quả nhé!

Các yêu cầu khóa học

- Học sinh làm đề trước khi xem video, chú trọng các câu hỏi bị sai và tìm nguyên nhân
- Xem video giải đề, chú ý ghi lại những ghi chú cho từng dạng bài giáo viên đưa ra, sau đó giải lại các câu đã làm sai Bạn nhé.
- Luyện tập với phòng luyện thường xuyên để theo dõi sự tiến bộ và khả năng 'sửa chữa' lỗi sai.

Kết quả học tập

- Thực hành những kiến thức đã học trong chương trình lớp 11 và lớp 12
- Từng bước rèn luyện kĩ năng làm bài thi, phát hiện và dần khắc phục nhược điểm, từ đó đạt được điểm mục tiêu theo năng lực.

Đối tượng

Các em thi THPT quốc gia có học lực trung bình - trung bình khá, có khả năng tiếp thu kiến thức chậm.

Phòng luyện

Phòng luyện Địa lí

Phòng luyện Lịch sử

Phòng luyện GDCD

Môn Lịch sử

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 02 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (28/11/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (28/11/2017)

ĐÊ LỊCH SỬ SỐ 03 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (05/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (05/12/2017)

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 04 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (12/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (12/12/2017)

ĐỀ LỊCH SỬ SÔ 05 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (19/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (19/12/2017)

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 06 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (26/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (26/12/2017)

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 07 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (02/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (02/01/2018)

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 09 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (16/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (16/01/2018)

ĐỀ LỊCH SỬ SỐ 10 (TIẾU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (23/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao.

  • (23/01/2018)

Môn Giáo dục công dân

ĐỀ GDCD SỐ 03 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (05/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (05/12/2017)

ĐỀ GDCD SỐ 04 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (12/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (12/12/2017)

ĐỀ GDCD SỐ 05 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (19/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (19/12/2017)

ĐỀ GDCD SỐ 06 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (26/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (26/12/2017)

ĐỀ GDCD SỐ 07 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (02/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (02/01/2018)

ĐỀ GDCD SỐ 08 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (09/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (09/01/2018)

ĐỀ GDCD SỐ 09 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (16/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (16/01/2018)

ĐỀ GDCD SỐ 10 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (23/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (23/01/2018)

Môn Địa lí

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 02 (Tiêu chuẩn)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (05/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (05/12/2017)

ĐỀ ĐỊA LÍ SÔ 03 (Tiêu chuẩn)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (12/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (12/12/2017)

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 04 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (19/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (19/12/2017)

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 05 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (26/12/2017)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (26/12/2017)

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 06 (TIÊU CHUẨN)


ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 07 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (09/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (09/01/2018)

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 08 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (16/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (16/01/2018)

ĐỀ ĐỊA LÍ SÔ 09 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (23/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (23/01/2018)

ĐỀ ĐỊA LÍ SỐ 10 (TIÊU CHUẨN)


 • Bài giảng chữa câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu

  • (30/01/2018)
 • Bài giảng chữa câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao

  • (30/01/2018)
Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử thành phố Hà Nội

 • T.s Lê Thị Thu Hương hiện đang công tác tại trường đại học Thủ đô Hà Nội. Cô từng là Tổ trưởng bộ môn Lịch sử, dạy lớp Chuyên Sử của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
 • Cô là cộng tác viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tham gia viết nhiều sách tham khảo cho giáo viên và học sinh THPT và tham gia các đề tài khoa học nghiên cứu về lịch sử dân tộc và lịch sử Hà Nội.

 

Trần Văn Năng
Trần Văn Năng -

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà -

Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi đại học

Nơi công tác hiện tại: TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM