penc_peni_penm_nentang_botro_maycourse

Luyện thi THPT quốc gia PEN-C Khoa học xã hội

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí, GDCD với sự giảng dạy cuốn hút của 3 giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ trường các trường ĐH, THPT nổi tiếng ở Hà Nội.

Mô tả khóa học

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-C tổ hợp các môn khoa học xã hội phù hợp hơn với những học sinh có học lực Trung bình - Trung bình khá, nhất là các Bạn vốn “sợ” các môn khoa học xã hội. Trong khóa học, các thầy/cô giáo sẽ hệ thống lại toàn bộ các kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi bằng hệ thống các phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp các kiến thức và các phương pháp làm các dạng bài thiết yếu, bám sát cấu trúc đề thi để Bạn tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành xuất sắc bài làm của mình.

PEN-C Lịch sử - Cô Lê Thị Thu Hương

 • Khóa học bao quát đầy đủ kiến thức về Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam thông qua hệ thống sơ đồ tư duy.
 • Tập trung vào những đơn vị kiến thức thường gặp trong bài thi hoặc những phần kiến thức, dạng bài học sinh dễ mắc sai lầm.
 • Hướng dẫn phương pháp làm những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi.

PEN-C Địa lí - Thầy Nguyễn Mạnh Hà

 • Khóa học hệ thống đầy đủ các kiến thức căn bản nằm trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia như: địa lí tự nhiên, dân cư; địa lí ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế; địa lí vùng kinh tế; các kĩ năng thực hành địa lí bằng hệ thống slide sinh động, trực quan.
 • Tập trung vào những đơn vị kiến thức thường gặp trong bài thi hoặc những phần kiến thức, dạng bài học sinh dễ mắc sai lầm và phương pháp học, phân biệt các đơn vị kiến thức đó như: dân cư và sự phân bố dân cư; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các ngành kinh tế; phân biệt các dạng biểu đồ, kĩ năng sử dụng Atlat; kĩ năng nhận xét bảng số liệu và biểu đồ.
 • Hướng dẫn phương pháp làm những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi.

PEN-C Giáo dục công dân - Thầy Trần Văn Năng

 • Khóa học hệ thống đầy đủ các kiến thức căn bản nằm trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Công dân bình đẳng trước pháp luật; Công dân với các quyền cơ bản; Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
 • Tập trung vào những đơn vị kiến thức thường gặp trong bài thi hoặc những phần kiến thức, dạng bài học sinh dễ mắc sai lầm và phương pháp học, phân biệt các đơn vị kiến thức đó như: Các hình thức thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Các quyền tự do cơ bản của công dân; các quyền dân chủ của công dân... Chỉ ra
 • Hướng dẫn phương pháp làm những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi.

Giáo viên lồng ghép nhiều vấn đề thực tế, đặc biệt là các vấn đề nóng, mang tính thời sự trong bài giảng giúp học sinh vừa học vừa hành kiến thức vào thực tế.

Các yêu cầu khóa học

Đã trang bị kiến thức cơ bản của môn học trước khi tham gia khóa học.

Kết quả học tập

 • Biết cách làm các dạng bài trong cấu trúc đề thi để lấy điểm.
 • Được rèn luyện phương pháp làm bài thông qua hệ thống bài tập tự luyện đa dạng
 • Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập nhiệt tình, chu đáo

Đối tượng

Học sinh có nhu cầu ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Môn Lịch sử Đăng ký môn

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (LỊCH SỬ)

Dưới đây là danh sách các bài giảng bổ sung, các bài giảng này đang nằm trong các chuyên đề phía dưới. Việc tạo danh sách bài giảng nhằm giúp các em học sinh đã đăng kí khóa học có cái nhìn tổng quan về số lượng cũng như lộ trình bài giảng được bổ sung trong đợt nâng cấp này.

Xem thêm

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954


CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975


CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) (Bổ sung)


 • Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

  • (21/11/2017)
  • 1
 • Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (23/11/2017)

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) (Bổ sung)


 • Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

  • (25/11/2017)

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (Bổ sung)


 • Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)

  • (27/11/2017)
 • Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)

  • (29/11/2017)
 • Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít

  • (01/12/2017)
 • Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

  • (03/12/2017)

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (Bổ sung)


 • Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

  • (05/12/2017)
 • Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)

  • (07/12/2017)
 • Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

  • (09/12/2017)

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NĂM (1858 - 1918) (Bổ sung)


 • Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

  • (11/12/2017)
 • Bài 22: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 2)

  • (13/12/2017)
 • Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)

  • (15/12/2017)
 • Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

  • (17/12/2017)
 • Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)

  • (19/12/2017)
 • Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)

  • (21/12/2017)
 • Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

  • (23/12/2017)
 • Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

  • (25/12/2017)
 • Bài 29:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2)

  • (27/12/2017)
 • Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (29/12/2017)

Môn Địa lí Đăng ký môn

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (ĐỊA LÍ)

Dưới đây là danh sách các bài giảng bổ sung, các bài giảng này đang nằm trong các chuyên đề phía dưới. Việc tạo danh sách bài giảng nhằm giúp các em học sinh đã đăng kí khóa học có cái nhìn tổng quan về số lượng cũng như lộ trình bài giảng được bổ sung trong đợt nâng cấp này.

Xem thêm

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (Bổ sung)


 • Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì miễn phí

  • 45 phút
  • 0
 • Bài 6 : Liên minh Châu Âu

  • (21/11/2017)
 • Bài 7: Liên bang Nga

  • (25/11/2017)
 • Bài 8: Nhật Bản

  • (29/11/2017)
 • Bài 9: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

  • (03/12/2017)
 • Bài 10: Khu vực Đông Nam Á - Phần 1

  • (07/12/2017)
 • Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2

  • (11/12/2017)
 • Bài 12: Ô-xtrây-li-a

  • (15/12/2017)
 • Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1

  • (19/12/2017)
 • Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

  • (23/12/2017)

Môn Giáo dục công dân Đăng ký môn

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (GDCD)

Dưới đây là danh sách các bài giảng bổ sung, các bài giảng này đang nằm trong các chuyên đề phía dưới. Việc tạo danh sách bài giảng nhằm giúp các em học sinh đã đăng kí khóa học có cái nhìn tổng quan về số lượng cũng như lộ trình bài giảng được bổ sung trong đợt nâng cấp này.

Xem thêm

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật


Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (Bổ sung)


 • Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

  • (22/11/2017)
 • Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  • (25/11/2017)
 • Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

  • (28/11/2017)
 • Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

  • (01/12/2017)
 • Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

  • (04/12/2017)
 • Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?

  • (07/12/2017)
 • Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

  • (10/12/2017)
 • Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

  • (13/12/2017)
Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử thành phố Hà Nội

 • T.s Lê Thị Thu Hương hiện đang công tác tại trường đại học Thủ đô Hà Nội. Cô từng là Tổ trưởng bộ môn Lịch sử, dạy lớp Chuyên Sử của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
 • Cô là cộng tác viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tham gia viết nhiều sách tham khảo cho giáo viên và học sinh THPT và tham gia các đề tài khoa học nghiên cứu về lịch sử dân tộc và lịch sử Hà Nội.

 

Trần Văn Năng
Trần Văn Năng -

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà -

Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi đại học

Nơi công tác hiện tại: TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM