Môn Giáo dục công dân, Thi thử Tốt nghiệp, Lớp 12(0 đề)