N2
N3
Mục tiêu
Giải pháp 3 bước ôn thi ĐẦY ĐỦ NHẤT (PEN-C + PEN-I + PEN-M) giúp học sinh tự tin tham gia mọi kỳ thi tuyển sinh Đại học chung - riêng:
- Ôn luyện toàn diện kiến thức
- Luyện đề, thành thạo mọi dạng bài thi, phủ đủ mọi cấp độ đề thi THPT, đề thi vào trường TOP.
- Ôn luyện chọn lọc 2 tháng cuối tối đa hoá điểm số
Đối tượng
- Cần được giảng chậm, tỉ mỉ, tập trung vào kiến thức dễ lấy điểm trong đề thi
- Học sinh có học lực trung bình - trung bình khá nên theo học khóa này
- Muốn được giảng nhanh, tập trung vào kiến thức và các dạng bài tập khó trong đề thi
- Học sinh có học lực khá - giỏi nên theo học khóa này
Định hướng nhóm
- Ôn luyện chuyên sâu, trọng tâm vào các phần kiến thức dễ lấy điểm
- Luyện 1500+ đề chuẩn, cập nhật và bám sát:
+ Cấu trúc đề thi THPT 2021
+ Cấu trúc đề thi riêng của các trường Đại học.
- Thành thạo các chiến thuật, kĩ năng làm bài để tối đa hóa điểm số trước khi bước vào phòng thi.
- Nhắc lại kiến thức dễ, đi sâu và mở rộng các phần kiến thức khó, cực khó
- Luyện 1500+ đề chuẩn, cập nhật và bám sát:
+ Cấu trúc đề thi THPT 2021
+ Cấu trúc đề thi riêng của các trường Đại học.
- Tăng kĩ năng, phương pháp và tốc độ giải đề giúp học sinh đạt điểm cao
N2
N3
Mục tiêu
Ôn luyện toàn diện kiến thức thi THPT 2021, bám sát cấu trúc đề thi riêng các trường Đại học
Đối tượng
- Cần được giảng chậm, tỉ mỉ, tập trung vào kiến thức dễ lấy điểm trong đề thi
- Học sinh có học lực trung bình - trung bình khá nên theo học khóa này
- Muốn được giảng nhanh, tập trung vào kiến thức và các dạng bài tập khó trong đề thi
- Học sinh có học lực khá - giỏi nên theo học khóa này
Định hướng khóa học
- Ôn luyện chuyên sâu, chi tiết vào các dạng bài cấp độ thông hiểu và vận dụng, hướng dẫn học sinh xử lý các dạng bài khó
- Hướng dẫn phương pháp giải nhanh, phương pháp làm bài thi hiệu quả
- Nhắc lại kiến thức dễ, đi sâu và mở rộng các phần kiến thức khó, cực khó
- Tăng kỹ năng và phương pháp giải nhanh giúp học sinh đạt điểm cao
Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Các kỳ thi tuyển sinh riêng
Mục tiêu
Thành thạo các kỹ năng, phương pháp làm và giải đề theo xu hướng cấu trúc đề thi của kỳ thi THPT
Thành thạo các kỹ năng, phương pháp làm và giải đề theo xu hướng cấu trúc đề thi của các kỳ thi tuyển sinh riêng
- Dạng bài đánh giá năng lực
- Dạng bài đọc hiểu, viết luận
- Dạng bài tự luận
Đối tượng
- Tất cả học sinh tham gia kỳ thi THPT 2021
- Học sinh cần được hướng dẫn phương pháp giải chi tiết, nâng dần mức độ từ dễ tới khó
- Tất cả học sinh tham gia kỳ thi riêng của các trường đại học Top đầu
- Học sinh muốn được tập trung vào kiến thức và các dạng bài của đề thi tuyển sinh riêng.
Định hướng nhóm
- Nhận diện toàn bộ các dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi THPT 2021
- Thành thạo phương pháp làm bài từ dễ tới khó, tăng tốc độ giải đề hiệu quả.
- Bám sát cấu trúc đề thi của kỳ thi THPT
- Luyện tâm lý phòng thi, kỹ năng làm bài thi
- Tập trung nhận diện, ôn luyện các dạng bài chuyên sâu theo đặc thù đề thi riêng của từng trường
- Làm quen với cấu trúc đề thi riêng của các trường
- Thành thạo phương pháp làm bài từ dễ tới khó, tăng tốc độ giải đề hiệu quả.
- Luyện tâm lý phòng thi, kỹ năng làm bài
Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Các kỳ thi tuyển sinh riêng
Mục tiêu
- Tổng ôn mọi dạng bài, tối đa hóa điểm số theo năng lực
- Chú trọng kỹ năng, phương pháp giải nhanh, ngắn gọn
- Cung cấp chiến thuật làm bài (phân bổ thời gian, mẹo tìm lỗi sai, tính toán phân nhóm câu hỏi...)
- Tập trung ôn chọn lọc bám sát cấu trúc bài thi riêng của các trường ĐH
- Làm quen với các phương pháp, cách giải nhanh, dạng bài mới theo đề cương thi riêng của trường
Đối tượng
Tất cả học sinh tham gia kỳ thi THPT 2021, cần tập trung ôn luyện gia tăng điểm số vào giai đoạn cuối.
- Tất cả học sinh tham gia kỳ thi riêng của các trường đại học Top đầu
- Cần tập trung ôn luyện gia tăng điểm số vào giai đoạn cuối.
Định hướng nhóm
Hệ thống bài giảng, bài tập bám sát theo mục tiêu điểm số
- 100% bài tập có đáp án và hướng dẫn giải
- Phòng luyện với 60.800+ câu hỏi, 100% có đáp án + hướng dẫn giải
- Tăng cường luyện đề, bám sát cấu trúc đề thi riêng của các trường
- Chiến thuật xử gọn các dạng bài đặc thù
- Luyện tâm lý phòng thi, kỹ năng làm bài
TOP THẦY CÔ GIỎI CÙNG ĐỒNG HÀNH
TOP THẦY CÔ GIỎI
CÙNG ĐỒNG HÀNH
ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC
Bám sát Nội dung thi THPT 2021 & đề thi tuyển sinh riêng của các trường TOP

Thầy Lê Bá Trần Phương

STT Nội dung giảng dạy
CĐ01

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

1

Bài 1. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P1)

2

Bài 2. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P2)

3

Bài 3. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P3)

4

Bài 4. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P4)

5

Bài 5. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P5)

6

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P1)

7

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (p2)

8

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (p3)

9

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P4)

10

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P5)

11

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P6)

12

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số (P1)

13

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (P2)

14

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (P3)

15

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P1)

16

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P2)

17

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P3)

18 Bài 9. Nhận biết đồ thị hàm số
19

Bài 10. Tính số nghiệm của phương trình từ đồ thị hàm số

20

Bài 11. Sử dụng chuỗi kiến thức đề xác định đặc tính của đồ thị hàm số

21

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (P1)

22

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số (P2)

23

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa 2 đồ thị hàm số (P3)

24

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số (P4)

25

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa hai đố thị (P5)

26

Bài 13. Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến (P1)

27

Bài 13. Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến (P2)

28

Bài 14. Vận dụng tổng hợp kiến thức để giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số

CĐ03

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

29

Bài 1. Tổng quan kiến thức về quan hệ vuông góc và song song

30

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P1)

31

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P2)

32

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P3)

33

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (P1)

34

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (P2)

35

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau P1

36

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P2)

37

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P3)

38

Bài 5. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P1)

39

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P2)

40

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P3)

41

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P4)

42

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P5)

43 Bài 8. Thể tích khối lăng trụ (P1)
44 Bài 9. Thể tích khối lăng trụ (P2)
45

Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P1)

46

Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P2)

47

Bài 11. Nắm chắc kiến thức về mặt nón tròn xoay

48

Bài 11. Nắm chắc kiến thức về mặt nón tròn xoay (P2)

49

Bài 12. Củng cố kiến thức về mặt trụ tròn xoay

50

Bài 11. Củng cố kiến thức về mặt trụ tròn xoay (P2)

51

Bài 13. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P1)

52

Bài 14. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P2)

53

Bài 15. Các bài toán về thể tích khối tròn xoay có tính hỗn hợp đòi hỏi phải biết tưởng tượng

CĐ04 CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT
54

Bài 1. Các kỹ năng và phương pháp biến đổi nhanh biểu thức mũ và logarit

55

Bài 1. Các kĩ năng và phương pháp biến đổi nhanh biểu thức mũ và logarit (P2)

56

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - loga (P1)

57

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - loga (P2)

58

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - loga (P3)

59

Bài 3. Các phương pháp giải quyết phương trình mũ - loga cho dưới dạng hạn chế Casio (P1)

60

Bài 3. Các phương pháp giải quyết phương trình mũ - loga cho dưới dạng hạn chế Casio (P2)

61

Bài 3. Các phương pháp giải quyết phương trình mũ - loga cho dưới dạng hạn chế Casio (P3)

62

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (P1)

63

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (P2)

64

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ, bất phương trình logarit (P3)

65

Bài 5. Sử dụng phương pháp đánh giá để giải quyết bài toán về PT-BPT mũ và logarit

66

Bài 6. Sử dụng phương pháp hàm số để giải quyết PT - BPT mũ - logarit chứa tham số (P1)

67

Bài 6. Sử dụng phương pháp hàm số để giải quyết PT - BPT mũ - logarit chứa tham số (P2)

68

Bài 7. Các bài toán ứng dụng của mũ –logarit vào thực tế

CĐ05

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

69

Bài 1. Các kỹ thuật tìm nguyên hàm (P1)

70

Bài 2. Các kỹ thuật tìm nguyên hàm (P2)

71

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P3)

72

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P4)

73

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P5)

74

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P6)

75

Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P1)

76

Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P2)

77

Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P3)

78

Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P4)

79

Bài 4. Ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích hình phẳng

80

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P1)

81

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P2)

82

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P3)

83

Bài 6. Ứng dụng của tích phân trong tính thể tích khối tròn xoay

84

Bài 7. Sử dụng đạo hàm, tích phân để giải quyết bài toán có tính thực tiễn (P1)

85

Bài 7. Sử dụng đạo hàm, tích phân để giải quyết bài toán có tính thực tiễn (P2)

CĐ06

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

86

Bài 1. Kiến thức tổng quan cũng như các phép toán về tọa độ điểm, vectơ

87

Bài 2. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P1)

88

Bài 3. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P2)

89

Bài 4. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P1)

90

Bài 5. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P2)

91

Bài 6. Phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng

92 Bài 7. Vị trí tương đối (P1)
93 Bài 7. Vị trí tương đối (p2)
94

Bài 8. Kĩ thuật giải quyết bài toán tìm hình chiếu, tìm điểm đối xứng

95

Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P1)

96

Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P2)

97

Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P3)

98

Bài 10. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P1)

99

Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P2)

100

Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P3)

CĐ07 CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC
101

Bài 1. Củng cố và khắc sâu các khái niệm - các phép toán về số phức

102

Bài 2. Các kiến thức về dạng đại số của số phức (P1)

103

Bài 2. Các kiến thức về dạng đại số của số phức (P2)

104

Bài 3. Các kĩ năng giải quyết dạng hình học của số phức

105

Bài 4. Xác định nghiệm và mối liên hệ giữa các nghiệm phức của phương trình

CĐ08 CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC
106

Bài 1. Công thức lượng giác - Giá trị của biểu thức lượng giác

107

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

108

Bài 3. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P1)

109

Bài 4. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P2)

110

Bài 5. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P3)

111

Bài 6. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P4)

CĐ09

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

112

Bài 1. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

113

Bài 2. Các bài toán tổng hợp về phép đếm

114

Bài 2. Các bài toán tổng hợp về phép đếm (P2)

115

Bài 3. Các bài toán về xác suất (P1)

116

Bài 4. Các bài toán về xác suất (P2)

117 Bài 5. Nhị thức Niu tơn (P1)
118 Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P2)
119 Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P3)
120 Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P4)
CĐ10

CHUYÊN ĐỀ 09. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

121

Bài 1. Kiến thức trọng tâm về cấp số cộng

122

Bài 2. Kiến thức trọng tâm về cấp số nhân

123

Bài 3. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng- cấp số nhân

Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung giảng dạy
Chương 1. Hàm số
Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (tiết 1)
Bài 2. Sơ đồ tư duy – cái nhìn tổng quan về CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
Bài 4. Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3
Bài 5. Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Bài 6. Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Bài 7. Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ
Bài 8. Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO
Bài 9. Cách suy luận và “Mẹo” vẽ nhanh ĐỒ THỊ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI
Bài 12. Mô hình chung giải quyết bài toán ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG P1
Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶCTRƯNG P2
Bài 14. CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ
Bài 15. Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT KÌ
Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) P1
Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) P2
Bài 18. Tiếp cận các bài toán về hàm hợp
Bài 19. Dùng hàm hợp để giải PT_BPT
Bài 20: Giải các bài toán MIN – MAX của hàm số chứa TRỊ TUYỆT ĐỐI
CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN
Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy
Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (P2)
Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC
Bài 4: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận trực tiếp
Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận gián tiếp.
Bài 6: Cách giải nhanh các bài toán ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÌNH – KHỐI TRÒN XOAY

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP P1

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP P2

Bài 8: Tự tin làm chủ CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…)
CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT
Bài 1. Tiếp cận HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT bằng việc xâu chuỗi kiến thức nền tảng qua sơ đồ tư duy
Bài 2: Các dạng toán về HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách tiếp cận
Bài 3: Đọc nhanh ĐỒ THỊ HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách giải quyết gọn bài toán SẮP THỨ TỰ
Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy (P1)
Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy (P2)
Bài 5: Giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT CHỨA THAM SỐ
Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình (P1)
Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình (P2)
Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình (P3)

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ (P1)

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ P2

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (P1)
Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P2
Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P3
Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P1)
Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P2)
Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P3)
Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH
Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH P2
Bài 4: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết
Bài 5: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm
Bài 6: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN
Bài 7: TÍCH PHÂN CHO BỞI HÀM NHIỀU CÔNG THỨC và CÁCH GIẢI
Bài 8: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 1)
Bài 9: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 2)
Bài 10: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 3)
CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ
Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNGqua sơ đồ tư duy và các mẹo cần biết P1
Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNGqua sơ đồ tư duy và các mẹo cần biết P2
Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ
Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ P2
Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI P1
Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI P2
Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM
Bài 5: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG MẶT PHẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
Bài 6: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
Bài 7: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ
Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (P2)
Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (P3)
Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (P4)
Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ điển
Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ điển (P2)
CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC
Bài 1: Dạng đại số của số phức (P1)
Bài 1: Dạng đại số của số phức (P2)
Bài 2. Dạng hình học của số phức
Bài 3. Giải phương trình trên tập số phức
Bài 4:Phương pháp hình học giải nhanh BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC
Bài 5: Tư duy tối ưu với các bài toán VẬN DỤNG CAO (hay, lạ, khó…)
Bài 6. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio.
CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác - p1
Bài 1: Phương pháp giải các dạng toán về hàm số lượng giác - p2

Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (Phần 1)

Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (Phần 2)

Bài 3: Xử lí gọn các bài toán LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ
CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON
Bài 1: QUY TẮC ĐẾM và cách sử dụng các CÔNG THỨC ĐẾM NHANH
Bài 2: Phương pháp giải nhanh các bài toán “XẾP VỊ TRÍ”
Bài 3: Phương pháp giải nhanh các bài toán “TÌM SỐ”
Bài 4: Phương pháp giải nhanh các bài toán “CHỌN – RÚT – PHÂN CHIA”
Bài 5: Phương pháp giải nhanh các bài toán có “YẾU TỐ HÌNH HỌC”
Bài 6: Phương pháp giải BÀI TOÁN XÁC SUẤT QUA SƠ ĐỒ TƯ DUY
Bài 7: NHỊ THỨC NIUTƠN và cách giải nhanh các dạng toán thường gặp
Bài 8: Các bài toán VẬN DỤNG CAO (tổng hợp, hay, khó …)
CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 1: KIẾN THỨC NÊN về DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN qua sơ đồ tư duy.

Bài 2: Tổng quan về PHÉP BIẾN HÌNH trong mặt phẳng qua sơ đồ tư duy.
Bài 3. Phương pháp TÌM ẢNH nhanh qua các phép biến hình.
Bài 4. Cách xác định và các bài toán liên quan tới THIẾT DIỆN.
Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số.
Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số (P2)
CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXY
Bài 1: XÂU CHUỖI các KIẾN THỨC TRỌNG TÂM bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY (Phần 1)
Bài 2: XÂU CHUỖI các KIẾN THỨC TRỌNG TÂM bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY (Phần 2)
Bài 3: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 1)
Bài 4: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 2)
Bài 5: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 3)
Bài 5: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 4)
Bài 6: CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 1)
Bài 7: CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 2)
Bài 8: CÁCH GIẢI NHANH các bài toán về ĐƯỜNG TRÒN
Bài 9: TỔNG QUAN VỀ ELIP và cách giải các bài toán ELIP
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: PHÂN LOẠI PHƯƠNG TRÌNH và CÁCH GIẢI (Phần 1)
Bài 2: PHÂN LOẠI BẤT PHƯƠNG TRÌNH và CÁCH GIẢI

Thầy Lưu Huy Thưởng

Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Bài 1. Cách dành trọn điểm các dạng toán về đơn điệu của hàm số
Bài 2. Những điều không thể thiếu để học tốt toán về cực trị của hàm số
Bài 3. Giải quyết nhanh 3 dạng toán thường gặp cực trị của hàm số bậc 3
Bài 4. Cách nhớ nhanh các dạng cực trị hàm bậc 4 (trùng phương)
Bài 5. Đánh tan sự sợ hãi về toán giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 6. Bộ công cụ diệt gọn toán về tiệm cận
Bài 7. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số
Bài 8. Thần chú giải quyết đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối và đồ thị f'(x)
Bài 9. Làm chủ toán tương giao của 3 dạng hàm số
Bài 10. Gỡ rối tiếp tuyến TẠI 1 điểm và tiếp tuyến QUA 1 điểm
Bài 11. Một số dạng toán liên quan đến hàm số bậc nhất trên bậc nhất
Bài 12. Cách tiếp cận câu hỏi vận dụng thực tiễn
Bài 13. Một số sai lầm thường gặp
Bài 14. Sử dụng máy tính giải quyết bài toán đơn điệu - cực trị hàm số
Bài 15. Giới hạn
Bài 16. Giải quyết các dạng toán về hàm số liên tục
Bài 17. Một số dạng toán về hàm hợp
CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Bài 1. Những yếu tố cần thiết để học tốt hình học không gian
Bài 2. Tổng hợp lý thuyết về quan hệ song song
Bài 3. Giải nhanh các dạng toán thiết diện
Bài 4. Phương pháp ăn sẵn chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 5. Dịch cân kinh giải quyết góc giữa hai đường thẳng
Bài 6. Sử dụng mô hình đơn giản giải quyết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài 7. Phương pháp “phẫu thuật thẩm mỹ” xử lý bài toán góc giữa hai mặt phẳng
Bài 8. Thần chú giải quyết bài toán khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
Bài 9. Hai phương pháp tiếp cận bài toán khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Bài 10. Đánh tan sự sợ hãi về khối đa diện
Bài 11. Thể tích khối chóp
Bài 12. Kĩ thuật chuyển đỉnh, cắt bánh tính thể tích khối chóp
Bài 13. Thể tích lăng trụ
Bài 14. Những hệ thức vàng giải quyết vạn bài tỷ số thể tích
CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT
Bài 1. Giải nhanh các dạng toán cơ bản về: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ – Hàm số logarit
Bài 2. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ
Bài 3. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình, bất phương trình logarit
Bài 4. Hướng tiếp cận bài toán chứa tham số mũ - loga
Bài 5. Hiểu nhanh – Nhớ lâu 6 dạng toán về lãi suất
Bài 6. Bài toán tìm số chữ số - bài toán tăng trưởng
Bài 7. Sử dụng máy tính giải toán Mũ - logarit
Bài 8. Một số dạng toán vận dụng cao
CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY
Bài 1. Các dạng toán liên quan đến mặt nón, khối nón
Bài 2. Các dạng toán liên quan đến mặt trụ, khối trụ
Bài 3. Bốn dạng toán xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
Bài 4. Mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ
Bài 5. Chinh phục câu hỏi vận dụng cao về nón - trụ - cầu
CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. 10 cách đổi biến số tích phân
Bài 4. Các phương pháp tính nhanh tích phân từng phần
Bài 5. Một vài công thức giải nhanh tích phân hàm hữu tỷ
Bài 6. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng
Bài 7. Ứng dụng của tích phân tính thể tích vật thể và bài toán thực tế
Bài 8. Một số bài toán chuyển động sử dụng tích phân
Bài 9. Phương pháp giải toán tích phân hàm ẩn và hàm phân nhánh
CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ
Bài 1. Tích có hướng của 2 vec-tơ
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng
Bài 4. Phương trình mặt cầu - Vị trí tương đối
Bài 5. Khoảng cách trong không gian
Bài 6. Góc trong không gian
Bài 7. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng - đường thẳng - mặt cầu
Bài 8. Giải nhanh các dạng toán cực trị hình học
CHUYÊN ĐỀ 7. SỐ PHỨC
Bài 1. Dạng đại số của số phức
Bài 2. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức
Bài 3. Giải phương trình phức
Bài 4. Phương pháp đại số + hình học giải quyết dạng toán vận dụng cao số phức
CHUYÊN ĐỀ 8. LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác
Bài 2. Tổng hợp các dạng phương trình lượng giác thường gặp
Bài 3. Cách hợp nghiệm, loại nghiệm lượng giác.
Bài 4. Các bài toán chứa tham số.
CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT
Bài 1. Hai quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Bài 2. Các dạng toán thường gặp về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu tơn
Bài 4. Chinh phục các dạng toán xác suất
Bài 5. Ứng dụng đạo hàm - tích phân giải toán tổ hợp
CHUYÊN ĐỀ 10. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
Bài 1. Dãy số
Bài 2. Cấp số cộng
Bài 3. Cấp số nhân
Bài 4. Giải quyết các bài toán vận dụng
CHUYÊN ĐỀ 11. PHÉP BIẾN HÌNH
Bài 1. Các dạng toán định lượng về phép dời hình
Bài 2. Phép vị tự và đồng dạng.

Thầy Lê Anh Tuấn

Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1. Hàm số
Bài 1. Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12.
Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số”. ( P2)
Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số”. ( P1)
Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số”. (P2)
Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số”. (P3)
Bài 4. Đọc thông tin về tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị của hàm số
Bài 5. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” P1.
Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” P2.
Bài 7. Tương giao của đồ thị hai hàm số P1.
Bài 7. Tương giao của đồ thị hai hàm số P2.
Bài 8. Tiếp xúc và tiếp tuyến.
Bài 9. Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt” P1
Bài 9. Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt” P2`
Bài 10. Khai thác quyền năng của máy tính Casio P1
Bài 10. Khai thác quyền năng của máy tính Casio P2
Bài 11. Bài toán thực tiễn.
Bài 12. Tổng hợp BT hay về MAX Min - Cực trị P1
Bài 12. Tổng hợp BT hay về MAX Min - Cực trị P2
Bài 13. Sự đa dạng của các con đường đi tìm câu trả lời cho một bài toán trắc nghiệm.
Bài 14. Bài toán hàm hợp qua các bài toán hay và khó
Bài 15. Một số bài toán đặc sắc về hàm số
CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.
Bài 1. Đánh tan nỗi sợ hãi “Hình học không gian thông qua các kiến thức nền tảng”
Bài 2. Hai nét vẽ chủ đạo giải quyết “ Bài toán về góc”.
Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích”. tiết 2
Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích”. tiết 3
Bài 5. Khối đa diện
Bài 6: Các bài Toán tổng hợp về hình học không gian- khối đa diện
CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT
Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Tiết 1)
Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Tiết 2)
Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Tiết 3)
Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Tiết 4)
Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (tiết 1)
Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (tiết 2)
Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (tiết 3)
Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (tiết 4)
Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (tiết 5)
Bài 3. Phương pháp biến khó thành dễ trong bài toán “ Mũ - Logarit chứa tham số”.
Bài 4. Vẻ lôi cuốn của “Bài toán lãi kép – Bài toán vận dụng cao” P1.
Bài 4. Vẻ lôi cuốn của “Bài toán lãi kép – Bài toán vận dụng cao” P2.
Bài 5: Các bài toán tổng hợp về mũ-logarit- lũy thừa
Bài 5: Các bài toán tổng hợp về mũ-logarit- lũy thừa P2
CHUYÊN ĐỀ 04. NÓN-TRỤ-MẶT CẦU.
Bài 1. Hình dáng hình nón, trụ và các bài toán liên quan
Bài 2. Tiết lộ kỹ thuật đặc biệt“ Xác định tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ”.
Bài 3. Tổng hợp các bài toán vận dụng cao đặc sắc.
CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN
Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (tiết 1)
Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (tiết 2)
Bài 2. Tính Nguyên hàm bằng kỹ thuật đổi biến số-Nguyên hàm từng phần( tiết 1 )
Bài 2. Tính Nguyên hàm bằng kỹ thuật đổi biến số-Nguyên hàm từng phần( tiết 2 )
Bài 3. Khái niệm, phương pháp tính Tích phân bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản
Bài 4. Tính Tích phân bằng kỹ thuật đổi biến số- Tích phân từng phần(tiết 1)
Bài 4. Tính Tích phân bằng kỹ thuật đổi biến số- Tích phân từng phần(tiết 2)
BÀI 5: Các bài toán hay, lạ về nguyên hàm, tích phân
Bài 6. Vẻ đẹp của bài toán “Ứng dụng của tích phân”. P1
Bài 6. Vẻ đẹp của bài toán “Ứng dụng của tích phân”. P2
Bài 7. Sử dụng hiệu quả casio trong bài toán tích phân
Bài 8. Bài toán vận dụng cao hay và đặc sắc.
CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.
Bài 1. Tổng quan về tọa độ điểm – vectơ (p1).
Bài 1. Tổng quan về tọa độ điểm – vectơ (p2).
Bài 2. Kết nối kiến thức nền tảng về “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” thông qua sơ đồ tư duy.
Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” P1
Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” P2
Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” P3
Bài 4. Ứng dụng casio trong các bài toán tọa độ về “Góc và khoảng cách”.
Bài 5. Vị trí tương đối trong không gian.
Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao.
Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao P2.
Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao P3.
CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC
Bài 1. Số phức và các phép toán về số phức.
Bài 1. Số phức và các phép toán về số phức (tiếp theo)
Bài 2. Chinh phục “Dạng hình học của số phức - Giải phương trình số phức.
Bài 3. Tư duy nhanh kết hợp với casio giải các bài toán vận dụng cao về số phức
Bài 4: Kỹ thuật xử lý hay về modun max-min của số phức và các bài toán khác
CHUYÊN ĐỀ 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Các dạng toán trọng tâm của “Hàm số lượng giác”.
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài 3. Kỹ thuật biến “ Phương trình lượng giác phức tạp về phương trình cơ bản”.
Bài 4. Làm chủ “Phương trình lượng giác có chứa tham số”.
Bài 5. Kỹ thuật vận dụng máy tính Casio vào các bài toán về lượng giác.
CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT
Bài 1. Tiết lộ bí quyết nắm trọn bản chất “ Khái niệm cơ bản của giải tích tổ hợp”.
Bài 2. Quy tắc biến khó thành dễ trong các bài toán chuyên sâu về “Quy tắc đếm”.
Bài 3. Xác suất và các phương pháp tính xác suất.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình về giải tích tổ hợp.
Bài 5. Siêu kỹ thuật siêu nhanh giải nhị thức Newton (p1)
Bài 5. Siêu kỹ thuật siêu nhanh giải nhị thức Newton (p2)
CHUYÊN ĐỀ 10. DÃY SỐ-CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN
Bài 1. Mẹo xử lý các bài toán về “Dãy số - Cấp số cộng- Cấp số nhân”.
Bài 2. Hệ thống bài tập tổng hợp hay.
CHUYÊN ĐỀ 11. GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM
Bài 1. Mẹo siêu nhanh và các kỹ thuật tính “Giới hạn của dãy số và hàm số”
Bài 2. Các bài toán liên quan hàm số liên tục.
Bài 3. Đạo hàm và bài toán liên quan.

CHUYÊN ĐỀ 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “ Các phép biến hình”.
Bài 1. Làm chủ “Dạng toán xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện, dạng toán tính toán”.2
Bài 3. Phương pháp diệu kỳ giải mọi bài toán góc và khoảng cách.
CHUYÊN ĐỀ 13. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Kĩ thuật đỉnh cao kết hợp Casio chinh phục phương trình vô tỉ (P1)
Bài 2: Kĩ thuật đỉnh cao kết hợp Casio chinh phục phương trình vô tỉ (P2)
Bài 3: Làm chủ Bất phương trình vô tỉ.
Bài 4: Hệ phương trình cơ bản và cách giải quyết
Bài 5. Phương trình- Bpt- Hpt chứa tham số
CHUYÊN ĐỀ 14. Tổng quan kiến thức lớp 10
Bài 1. Phương trình đường thẳng và bài toán liên quan
Bài 2. Đường tròn và các bài toán liên quan
Bài 3. Tổng quan về Elip và các bài toán thường gặp
Bài 4. Hệ thống hóa các bất đẳng thức quan trọng thường gặp

Thầy Đỗ Ngọc Hà

Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ
Bài 1: Phương Trình Dao Động Điều Hòa. Pha và Trạng Thái Dao Động

Bài 2: Thuộc Trục Phân Bố Thời Gian và Hiểu Đường Tròn Pha Trong Dao Động.

Bài 3. Đọc Đồ Thị Dao Động – Bài Toán Lặp Lại Trạng Thái Dao Động.
Bài 4: Quãng Đường, Thời Gian và Tốc Độ Trung Bình Trong Dao Động.
Bài 5: Quãng Đường, Thời Gian Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Trong Dao Động.
Bài 6: Luyện Tập Nâng Cao 01.
Bài 7. Chu Kì, Tần Số Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P1)
Bài 7. Chu Kì, Tần Số Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P2)
Bài 8: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P1.
Bài 9: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P2.
Bài 10: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P3.
Bài 11: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P4.
Bài 12: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P5.
Bài 13. Năng lượng con lắc dao động
Bài 14: Luyện Tập Nâng Cao 02.
Bài 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng
Bài 16: Con Lắc Đơn và Các Đại Lượng Cơ Bản.
Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P1.
Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P2.
[BÀI GIẢNG THAM KHẢO] Bài 18: Sự Nhanh Chậm Con Lắc Đồng Hồ.
Bài 19. Dao động của con lắc lò xo khi có biến cố
Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P1.
Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P2.
Bài 21: Bài Toán Hai Vật Dao Động Cùng Tần Số, Khác Tần Số.
Bài 22: Các Loại Dao Động: Tắt Dần, Cưỡng Bức và Duy Trì.
Bài 23: Chữa Đề Ôn Tập.
CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ
Bài 1: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P1.
Bài 2: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P2.
Bài 3: Giao Thoa Sóng (P1) - Lí Thuyết.
Bài 4: Giao Thoa Sóng (P1) - Bài Tập.
Bài 5: Giao Thoa Sóng - P2.
Bài 6: Sóng Dừng - P1.
Bài 7: Sóng Dừng - P2.
Bài 8: Sóng Âm - P1.
Bài 9: Sóng Âm - P2.
Bài 10: Chữa Đề Ôn Tập
CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU
Bài 1. Các đặc trưng mạch một phần tử.
Bài 2. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P1) - Lí thuyết
Bài 2. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P1) - Bài tập
Bài 3. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P2).
Bài 4. Các đặc trưng mạch RLC, L không thuần cảm.
Bài 5. Quan hệ tức thời giữa điện áp trong mạch
Bài 6. Mạch điện có sự thay đổi: nối tắt, giá trị R,L,C, tần số thay đổi.
Bài 7. Công suất, hệ số công suất (P1)
Bài 8. Công suất, hệ số công suất (P2)
Bài 9. Biểu diễn số phức.
Bài 10. Luyện tập nâng cao 01
Bài 11. Cực trị mạch RLC có R thay đổi.
Bài 12. Cực trị mạch RLC có L hoặc C thay đổi
Bài 13. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P1)
Bài 14. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P2)
Bài 15. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều
Bài 16. Máy biến áp
Bài 17. Truyền tải điện năng đi xa.
CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Bài 1. Mạch dao động LC – P1
Bài 2. Mạch dao động LC – P2
Bài 3. Mạch dao động LC – P3
Bài 4. Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.
CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG
Bài 1. Thang sóng điện từ và các loại tia.
Bài 2. Sự truyền sóng ánh sáng đơn sắc
Bài 3. Các mô hình tán sắc ánh sáng
Bài 4. Lý thuyết giao thoa sóng ánh sáng – Các dạng bài cơ bản
Bài 5. Giao thoa hai khe chiếu đồng thời hai bức xạ.
Bài 6. Giao thoa hai khe chiếu đồng thời ba bức xạ; Ánh sáng trắng
Bài 7. Quang phổ
CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng – Công suất nguồn sáng
Bài 2: Hiện tượng quang điện ngoài
Bài 3: Hiện tượng quang điện trong – Hiện tượng quang phát quang.
Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P1
Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P2
CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Bài 1: Cấu tạo hạt nhân
Bài 2: Phản ứng hạt nhân – P1
Bài 3: Phản ứng hạt nhân – P2
Bài 4: Định luật phóng xạ
CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC
Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần (P1)
Bài 2. Khúc xạ và phản xạ toàn phần (P2)
Bài 3. Thấu kính mỏng (P1)
Bài 4. Thấu kính mỏng (P2)
Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P1)
Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P2)
Bài 6. Kính lúp
Bài 7. Kính hiển vi và kính thiên văn
CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC
Bài 1. Điện trường và cường độ điện trường P1
Bài 2. Điện trường và cường độ điện trường P2
Bài 3. Lực điện P1
Bài 4. Lực điện P2
Bài 5. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế và mối liên hệ
Bài 6: Mạch điện và các đặc trưng
Bài 7. Định luật Ôm đối với toàn mạch P1
Bài 8. Định luật Ôm đối với toàn mạch P2
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch P3
Bài 10. Dòng điện trong các môi trường P1
Bài 11. Dòng điện trong các môi trường P2
CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC
Bài 1. Từ trường và cảm ứng từ
Bài 2. Lực từ
Bài 3. Từ thông và cảm ứng điện từ
Bài 4. Tự cảm
CHUYÊN ĐỀ 11. THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
Bài 1: Thí nghiệm thực hành.

Thầy Nguyễn Thành Nam

Chuyên đề Nội dung giảng dạy
C01 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC Bài 01. Khái niệm dao động điều hòa (U70)
  Bài 02. Con lắc lò xo và Con lắc đơn dao động điều hòa (U70)
  Bài 03. Viết phương trình dao động điều hòa(U70)
  Bài 04. Các quan hệ độc lập thời gian trong dao động điều hòa(U70)
  Bài 05. Quan hệ giữa QUÃNG ĐƯỜNG đi và THỜI GIAN chuyển động (U70)
  Bài 06. Cực trị của QUÃNG ĐƯỜNG và THỜI GIAN dao động (U85)
  Bài 07. Xác định THỜI ĐIỂM và SỐ LẦN đi qua một vị trí (U70)
  Bài 08. Mở rộng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN trong dao động điều hòa (U85)
 

Bài 09. Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa (U85)

  Bài 10. Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số (U70)
  Bài 11. Tìm cực trị trong bài toán tổng hợp dao động điều hòa (U90+)
  Bài 12. So sánh hai DDDH cùng phương cùng tần số (U85)
  Bài 13. So sánh hai DDDH cùng biên độ khác tần số (U90+)
  Bài 14. Bài toán ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U85)
  Bài 15. Bài toán SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U90+)
  Bài 16. Cơ năng trong dao động điều hòa (U70)
  Bài 17. Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DĐĐH(U70)
  Bài 18. Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa (U90+)
  Bài 19. Cắt ghép lò xo (U85)
  Bài 20. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (U85)
  Bài 21. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (Nâng cao) (U90+)
  Bài 22. Con lắc lò xo dao động trên phương nghiêng (U90+)
  Bài 23. Con lắc đơn chuyển động trong trường trọng lực (U70)
  Bài 24. Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường (U85)
  Bài 25. Dao động Tắt dần và sự Duy trì và Cưỡng bức dao động (U70)
  Bài 26. Sự tắt dần dao động do ma sát (U90+)
  Bài 27. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc lò xo (U90+)
  Bài 28. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn (U90+)
  Bài 29. Dịch chuyển đột ngột vị trí cân bằng (U90+)
C02 - SÓNG CƠ HỌC Bài 01. Đại cương về sóng cơ học (U70)
  Bài 02. Biên độ và Năng lượng sóng cơ học (U90+)
  Bài 03. So sánh pha của hai dao động trên phương truyền sóng (U85)
  Bài 04. Khoảng cách giữa hai dao động trên phương truyền sóng (U90+)
  Bài 05. Giao thoa sóng cơ học (U70)
  Bài 06. Cực đại và Cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn (U70)
  Bài 07. Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa (U85)
  Bài 08. Điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa (U70)
  Bài 09. Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha (U70)
  Bài 10. Giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ (U90+)
  Bài 11. Sóng dừng (U70)
  Bài 12. Điều kiện và đặc điểm của sóng dừng (U85)
  Bài 13. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (U90+)
  Bài 14. Hiện tượng giao thoa sóng âm (U85)
  Bài 15. Âm và Nhạc âm (U70)
  Bài 16. Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm (U70)
C03 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài 01. Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều (U70)
  Bài 02. Điện lượng dịch chuyển bởi dòng điện xoay chiều (U90+)
  Bài 03. Dòng điện xoay chiều qua R, qua L, và qua C (U70)
  Bài 04. Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh (U70)
  Bài 05. Trường hợp ống dây có điện trở và mạch RLrC (U85)
  Bài 06. Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều (U70)
  Bài 07. Dùng Số Phức để giải toán điện xoay chiều (U70)
  Bài 08. Dùng giản đồ véc-tơ để giải toán điện xoay chiều (U70)
  Bài 09. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh (U70)
 

Bài 10. Cộng hưởng trong mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên (U85)

  Bài 11. Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên (U85)
  Bài 12. Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên (U85)
  Bài 13. Mạch RLC có điện trở R biến thiên (U85)
  Bài 14. Mạch RLrC có điện trở R biến thiên (U90+)
  Bài 15. Máy biến áp và truyền tài điện năng (U70)
  Bài 16. Máy phát điện xoay chiều một pha (U70)
  Bài 17. Máy phát ba pha và Dòng điện ba pha (U85)
  Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha (U85)
  Bài 19. UL và UC khi ZL và ZC biến thiên (U90+)
  Bài 20. UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi L biến thiên (U90+)
  Bài 21. UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi C biến thiên (U90+)
  Bài 22. UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên (U90+)
  Bài 23. UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên (U90+)
  Bài 24. Xác định thành phần chưa biết của mạch điện (U85)
  Bài 25. Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong điện xoay chiều (U85)
  Bài 26. Phương pháp chuẩn hóa số liệu (U90+)
C04 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Bài 01. Mạch LC và Dao động điện từ (U70)
  Bài 02. Mối quan hệ độc lập thời gian trong dao động điện từ (U70)
  Bài 03. Xác định yếu tố Thời Gian bằng chuyển động tròn đều (U70)
  Bài 04. Xác định yếu tố Điện Từ bằng chuyển động tròn đều (U70)
  Bài 05. Điện lượng di chuyển trong dao động điện từ (U90+)
  Bài 06. Năng lượng trong Dao động điện từ (U70)
  Bài 07. Sự chuyển hóa giữa NL điện trường và NL từ trường (U70)
  Bài 08. Sự tắt dần của dao động điện từ (U90+)
  Bài 09. Thay đổi đột ngột cấu trúc mạch dao động điện từ (U90+)
  Bài 10. Sóng điện từ và Ứng dụng (U70)
  Bài 11. Phát và Thu sóng điện từ (U70)
C05 - SÓNG ÁNH SÁNG Bài 01. Cơ sở quang hình học (U70)
  Bài 02. Hiện tượng Tán sắc ánh sáng (U70)
  Bài 03. Giao thoa ánh sáng (U70)
  Bài 04. Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young (U85)
  Bài 05. Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U85)
  Bài 06. Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc (U90+)
  Bài 07. Giao thoa ánh sáng Trắng (U85)
  Bài 08. Quang phổ và Ứng dụng (U70)
  Bài 09. Các loại Tia và Ứng dụng (U70)
C06 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Bài 01. Hiện tượng Quang điện và Lượng tử ánh sáng (U70)
  Bài 02. Động năng ban đầu cực đại và Điện thế hãm (U85)
  Bài 03. Hiện tượng quang điện trong (U70)
  Bài 04. Ứng dụng của hiện tượng quang điện (U85)
  Bài 05. Hiện tượng quang điện trong Điện trường (U85)
  Bài 06. Hiện tượng quang điện trong Từ trường (U85)
  Bài 07. Mẫu Bohr và tiên đề về Trạng thái dừng của nguyên tử (U70)
 

Bài 08. Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử (U70)

  Bài 09. Đặc điểm cấu trúc thang năng lượng của Hydro (U85)
  Bài 10. Các dãy quang phổ vạch phát xạ của Hydro (U85)
  Bài 11. Bài toán Cấu trúc dãy quang phổ vạch của Hydro (U85)
  Bài 12. Hiện tượng Quang phát quang (U70)
  Bài 13. Hiện tượng phát quang Laser (U85)
  Bài 14. Hiện tượng phát quang Ront-gen (U85)
C07 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Bài 01. Hạt nhân nguyên tử (U70)
  Bài 02. Phản ứng hạt nhân và các Định luật bảo toàn (U70)
  Bài 03. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân (U85)
  Bài 04. Phân rã phóng xạ (U70)
  Bài 05. Hoạt độ phóng xạ (U90+)
  Bài 06. Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ (U90+)
  Bài 07. Phản ứng Phân hạch và Ứng dụng (U70)
  Bài 08. Phản ứng Nhiệt hạch và Ứng dụng (U85)
C08 - VẬT LÍ 11 Bài 01. Lực điện và Điện trường (U85)
  Bài 02. Tụ điện và Mạch điện chứa tụ (U85)
  Bài 03. Mạch điện không đổi chứa điện trở (U85)
  Bài 04. Mạch điện chứa Nguồn điện và Máy thu có suất phản điện (U85)
  Bài 05. Từ trường và Lực từ (U85)
  Bài 06. Cảm ứng điện từ (U85)
  Bài 07. Khúc xạ ánh sáng (U85)
  Bài 08. Mắt và Tật khúc xạ
  Bài 09. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý (U90+)

Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC
LƯU Ý: Chuyên đề 1 và chuyên đề 2 của khóa học có lịch xuất bản song song
Bài 1.1. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 1)
Bài 1.2.Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 2)
Bài 1.3.Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 3) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 2.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 1)
Bài 2.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 2)
Bài 2.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 3)
Bài 3.1. Lý thuyết trọng tâm về anđehit (Phần 1)
Bài 3.2. Lý thuyết trọng tâm về anđehit (Phần 2)
Bài 4.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 1)
Bài 4.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 2)
Bài 5.1. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (Phần 1)
Bài 5.2. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (phần 2)
Bài 6. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic
Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)
Bài 7.2. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 2)
Bài 7.3. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 3)
Bài 7.4. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 4)
Bài 8.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 1)
Bài 8.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 2)
Bài 8.3.Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 3)
Bài 9. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 10.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat (Phần 1)
Bài 10.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Cacbohiđrat (Phần 2)
Bài 11.1. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 1)
Bài 11.2. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 2)
Bài 11.3. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 3)
Bài 12.1. Lý thuyết trọng tâm về amino axit (Phần 1)
Bài 12.2. Lý thuyết trọng tâm về amino axit (Phần 2)
Bài 13.1. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 1)
Bài 13.2. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 2)
Bài 13.3. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 3)
Bài 14.1. Lý thuyết về Protein – Peptit (Phần 1)
Bài 14.2. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 2)
Bài 14.3. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 3)
Bài 15.1. Phương pháp giải bài tập về Peptit (Phần 1)
Bài 15.2. Phương pháp giải bài tập về peptit (Phần 2)
Bài 16.1. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về peptit (Phần 1)
Bài 16.2. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về PEPTIT (Phần 2)
Bài 16.3. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về PEPTIT (Phần 3)
Bài 17.1. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 17.2. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 2) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Polime
CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI
Bài 1.1. Đại cương về kim loại (Phần 1) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 1.2. Đại cương về kim loại (Phần 2)
Bài 1.3. Đại cương về kim loại (Phần 3)
Bài 2. Dãy điện hóa của kim loại
Bài 3.1. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 1)
Bài 3.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 2)
Bài 4.1. Bài tập về phản ứng của kim loại và các hợp chất với axit loãng (Phần 1)
Bài 4.2. Bài tập về phản ứng của kim loại và các hợp chất với axit loãng (Phần 2)
Bài 5. Bài tập về phản ứng của kim loại với axit có tính oxi hóa mạnh
Bài 6.1. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 1)
Bài 6.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 2)
Bài 6.3. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 3)
Bài 7. Phương pháp giải bài tập về phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2
Bài 8.1. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 1)
Bài 8.2. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 2)
Bài 9. Phương pháp giải các bài tập điện phân
Bài 10. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp bảo vệ
Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)
Bài 12.1. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Bài 12.2. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)
Bài 13.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)
Bài 13.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)
Bài 14.1. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 1)
Bài 14.2. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 2)
Bài 14.3. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 3)
Bài 15.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 1)
Bài 15.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 2)
Bài 15.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 3)
Bài 15.4. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 4)
Bài 15.5. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 5)
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất
Bài 17.1. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất (Phần 1)
Bài 17.2. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất (Phần 2)
Bài 18.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 1)
Bài 18.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 2)
Bài 18.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 3)
CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI
Bài 1. Sự điện li - axit bazo-chất lưỡng tính (Phần 1)
Bài 2. Sự điện li - axit bazo-chất lưỡng tính (Phần 2)
Bài 3. Muối và các tính chất của muối
Bài 4. PH - Các phản ứng trong dung dịch (Phần 1)
Bài 5. PH - Các phản ứng trong dung dịch (Phần 2)
CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC
Bài 1. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 1)
Bài 2. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 2)
Bài 3. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 3)
Bài 4. Ôn tập lý thuyết chương cacbon silic (Phần 1)
Bài 5. Ôn tập lý thuyết chương cacbon silic (Phần 2)
Bài 6. Một số kiểu bài tập đặc trưng về nito và các hợp chất
Bài 7. Một số kiểu bài tập đặc trưng về cacbon silic và các hợp chất
CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON
Bài 1.1. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về ankan (Phần 1)
Bài 1.2. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về ankan (Phần 2)
Bài 2.1. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 1)
Bài 2.2. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 2)
Bài 3. Lý thuyết và bài tập về ankin
Bài 4. Lý thuyết và bài tập về các hiđrocacbon thơm

Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Nội dung giảng dạy

CHUYÊN ĐỀ 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 1) - Lý thuyết Ancol

Bài 2. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 2) - Lý thuyết Ancol

Bài 3. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 3) - Lý thuyết Phenol

Bài 4. Phân dạng bài tập về Ancol - Phenol (Phần 1)

Bài 5. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 2)

Bài 6. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 3)

Bài 7. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 4)

Bài 8. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 5)

Bài 9. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 6)

Bài 10. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 7)

Bài 11. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 8)

Bài 12. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 13. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 14. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 15. Lý thuyết về Este, lipit - Sơ đồ tư duy (Phần 4)

Bài 16. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 17. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 18. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 19. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 4)

Bài giảng: Các dạng bài tập lý thuyết Este

Bài 20. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 21. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 22. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 23. Lý thuyết về Cacbohydrat (Phần 1)

Bài 24. Lý thuyết về Cacbohydrat (Phần 2)

Bài 25. Lý thuyết về Cacbohydrat - Sơ đồ tư duy (Phần 3)

Bài 26. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 1)

Bài 27. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 2)

Bài 28. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 3)

Bài 29. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 4)

Bài 30: Các loại polime và phương pháp điều chế, phân loại

Bài 31. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 1)

Bài 32. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 2)

Bài 33. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 3)

Bài 34. Lý thuyết Amin và muối amoni (Phần 1)

Bài 35. Lý thuyết Amin và muối amoni (Phần 2)

Bài 36: Bài tập lý thuyết về Amin và muối amoni

Bài 37: Phân dạng bài tập tính toán cơ bản và nâng cao về Amin và muối amoni (Phần 1)

Bài 38: Phân dạng bài tập tính toán cơ bản và nâng cao về Amin và muối amoni (Phần 2)

Bài 39. Lý thuyết về Amino Axit (Phần 1)

Bài 40. Lý thuyết về Amino Axit (Phần 2)

Bài 41: Lý thuyết trọng tâm về Protein, Peptit

Bài 42: Lý thuyết Amin, Amino axit, protein - Sơ đồ tư duy

Bài 43: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập Aminoaxit (Phần 1)

Bài 44: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập Amino axit (Phần 2)

Bài 45: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập Aminoaxit (Phần 3)

Bài 46: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập cơ bản Peptit (Phần 4)

Bài 47: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập cơ bản Peptit (Phần 5)

Bài 48: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập cơ bản Peptit (Phần 6)

Bài 49: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập Aminoaxit (Phần 1)

Bài 50. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 1)

Bài 51. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 2)

Bài 52. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 3)

Bài 53: Ôn lại tất cả lý thuyết hữu cơ theo phương pháp mạng nhện

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI
Bài 1. Đại cương về kim loại

Bài 2. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 1)

Bài 3. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 2)

Bài 4. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 3)

Bài 5. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 4)

Bài 6. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 5)

Bài 7. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 6)

Bài 8. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 9. Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất (Phần 1)

Bài 10. Lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất (Phần 2)

Bài 11: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 1)

Bài 12: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 2)

Bài 13. Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

Bài 14: Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Bài 15. Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 1)

Bài 16: Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 2)

Bài 17. Các bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 1)

Bài 19: Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 3)

Bài 20: Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 4)

Bài 21: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 1)

Bài 22: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 2)

Bài 23: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 3)

Bài 24. Lý thuyết trọng tâm về Crom và hợp chất

Bài 25. Bài tập trọng tâm về Crom và hợp chất

Bài 26: Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất (Phần 1)

Bài 27. Lý thuyết trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)

Bài 28. Bài tập trọng tâm về sắt và hợp chất của sẳt

Bài 29. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 1)

Bài 31. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 3)

Bài 32. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 4)

Bài 33. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 5)

Bài 34. Lý thuyết về điện phân

Bài 35. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải ( phẩn 1 )

Bài 36. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải (phần 2)

Bài 37. Sự ăn mòn kim loại

Bài 38. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 1 )

Bài 39. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 2 )

CHUYÊN ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Bài 1. Vận dụng và phối hợp (phần 1)

Bài 2. Vận dụng và phối hợp (phần 2)

Bài 3. Vận dụng và phối hợp (phần 3)

CHUYÊN ĐỀ 4. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 1)

Bài 2. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 2)

Bài 3. Dạng bài tập sơ đồ hóa học

Bài 4. Dạng bài tập liên quan đến sơ đồ và hình vẽ điều chế

Bài 5. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập (phần 1) - Phương pháp quy đổi

Bài 6. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập ( phần 2)- Phương pháp sử dụng phương trình ion - electron

Bài 7. Các dạng bài tập liên quan đến thực tiễn

CHUYÊN ĐỀ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ

Bài 1. Các tính chất đặc trưng , nhận biết , điều chế, sơ đồ

Bài 2. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni ( phần 1 )

Bài 3. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 2)

Bài 4. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 3)

CHUYÊN ĐỀ 6. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 1)

Bài 2. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 2)

Bài 3. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 3)

Bài 4. Dạng bài toán đồ thị (Phần 1)

Bài 5. Dạng bài toán đồ thị (Phần 2)

Bài 6. Sự điện ly
CHUYÊN ĐỀ 7. PHI KIM

Chú ý: Các bài giảng về halogen sẽ không xuất bản trong khóa PEN - C, phần kiến thức này Học sinh có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa hóa 10 để phục vụ cho việc học của mình.

Bài 1 : Giới thiệu nhóm IV A, các nguyên tố cơ bản và hợp chất quan trọng

Bài 2. Photpho - Hợp chất của photpho - Phân bón hóa học (Phần 1)

Bài 3. Photpho - Hợp chất của photpho - Phân bón hóa học (Phần 2)

Bài 4. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 1)

Bài 5. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 8. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ & HIDROCACBON

Bài 1. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 1)

Bài 2. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 2)

Bài 3. Lý thuyết và bài tập về Hidrocacbon thơm

Bài giảng: Công thức tư duy xử lí mọi câu hỏi lý thuyết Hữu cơ

Thầy Nguyễn Thành Công

Chuyên đề Nội dung giảng dạy
Chuyên đề Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài 1: Sinh học là cái quái gì?
  Bài 2: Bên trong tế bào
  Bài 3: Protein - Công nhân của tế bào - "truyền nhân" của gen
  Bài 4: ADN - ARN - Mật mã sự sống
  Bài 5: Bài tập ATGX - chuyện nhỏ!
  Bài 6: Gen - bậc thầy của mã hóa!
  Bài 7: Tái bản ADN - Nguồn gốc của sự di truyền
  Bài 8: Phiên mã, bước đầu tiên biểu hiện gen
  Bài 9: Dịch mã, người phiên dịch mức phân tử
  Bài 10: Điều hòa biểu hiện gen
  Bài 11: Bài tập Di truyền phân tử, không còn là ác mộng
  Bài 12: Nhiễm sắc thể, ngôi nhà của ADN
  Bài 13: Nguyên phân - Máy copy vi diệu
  Bài 14: Giảm phân - Sinh TINH và sinh TRỨNG đấy!
  Bài 15: Bài tập phân bào, thật đơn giản!
  Bài 16: Thường biến, biến dị không thèm di truyền!
 

Bài 17: Biến dị tổ hợp, con khác cha mẹ chưa chắc đã là con hàng xóm

  Bài 18: Đột biến gen, căn nguyên của tiến hóa
  Bài 19: Đột biến cấu trúc NST, khi ngôi nhà của ADN bị biến dạng
  Bài 20: Đột biến số lượng NST - Khi gen có thêm anh chị em!
  Bài 21: Bài tập về đột biến khó mà dễ
  Bài 22: Lai đa bội và lệch bội, đã đột biến mà còn phức tạp
  Bài 23: Từ gen đến đặc điểm cơ thể, một hành trình gian nan
   
CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài 24: Tất tần tật về quy luật phân li (phần 1)
  Bài 25: Tất tần tật về quy luật Phân li (phần 2)
  Bài 26: Di truyền độc lập, quá đơn giản!
  Bài 27: Tương tác gen, ghi nhớ trong vòng một nốt nhạc
  Bài 28: Liên kết gen, khi các gen yêu nhau không thể tách rời
  Bài 29: Hoán vị gen, khi các gen học cách chia li
  Bài 30: Gen nằm trên NST giới tính
  Bài 31: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 1)
  Bài 32: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 2)
  Bài 33: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 3)
  Bài 34: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 4)
   
CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Bài 35: Di truyền người và cách tiếp cận
  Bài 36: Di truyền y học, ai muốn làm bác sĩ tư vấn di truyền?
   
CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ Bài 37: Quần thể và quần thể… tự phối
  Bài 38: Quần thể ngẫu phối - cái gốc của sự cân bằng
  Bài 39: Tất tần tật về bài tập di truyền quần thể
   
CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Bài 40: Lai, lai, lai và lai … em có thích lai tạo không?
  Bài 41: Gây đột biến thực nghiệm, sáng kiến hay tội ác?
 

Bài 42: Nuôi cấy mô, nhân bản vô tính và cấy chuyển phôi, sự kỳ diệu của khoa học

  Bài 43: Chuyển gen, sự sáng tạo và thuyết âm mưu
  Bài 44: Luyện tập di truyền ứng dụng
   
CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC Bài 45: Ai không tin tiến hóa?
  Bài 46: Thời đại của Darwin
  Bài 47: Khi học thuyết Darwin có thêm đôi cánh
  Bài 48: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 1)
  Bài 49: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 2)
  Bài 50: Thích nghi là chìa khóa của sự tồn tại!
  Bài 51: Loài và cấu trúc của loài
  Bài 52: Các cơ chế cách li
  Bài 53: Loài mới đã được tạo ra như thế đó!
  Bài 54: Tiến hóa, cái nhìn tổng thể!
  Bài 55: Nguồn gốc sự sống!
  Bài 56: Lịch sử sự sống, 3,5 tỉ năm trong 35 phút!
  Bài 57: Thời đại của loài người!
  Bài 58: Bài tập tiến hóa, tiến hóa mà cũng có bài tập á?
   
CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC Bài 59: Môi trường sống quanh ta
 

Bài 60: Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 1)

 

Bài 61: Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 2)

  Bài 62: Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 1)
  Bài 63: Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 2)
  Bài 64: Biến đổi số lượng cá thể trong quần thể theo thời gian.
  Bài 65: Quần xã và đặc trưng của nó (phần 1)
  Bài 66: Quần xã và đặc trưng của nó (phần 2)
  Bài 67: Sinh vật này ăn sinh vật khác - vòng quay bất tận
  Bài 68: Sự biến đổi quần … xã theo thời gian
  Bài 69: Hệ sinh thái
  Bài 70: Động học hệ sinh thái (phần 1)
  Bài 71: Động học hệ sinh thái (phần 2)
  Bài 72: Hệ sinh thái lớn nhất là gì?
  Bài 73. Sinh thái học ứng dung (phần 1)
  Bài 74: Sinh thái học ứng dụng (phần 2)
  Bài 75: Tất tần tật về sinh thái
   
CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 76: Một đoạn đường đời của nước và khoáng trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 77: Thoát hơi nước, một tai họa tất yếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 78: Từ cát bụi hình thành cơ thể hay khoáng, nitơ và vai trò của chúng đối với cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 79: Quang hợp - cỗ máy nuôi dưỡng sinh quyển (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 80: Hô hấp, cung cấp năng lượng cho cơ thể sống và mối liên quan đến quang hợp (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 81: Cảm ứng của thực vật với môi trường hay là sự ăn miếng, trả miếng của thực vật

 

Bài 82: Sự sinh trưởng của thực vật và tác động của các yếu tố nội sinh

  Bài 83: Sự phát triển của thực vật
  Bài 84: Thực vật và sự duy trì nòi giống
  Bài 85: Chắp vá những mảnh ghép từ cơ thể thực vật
   
CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 86: Số phận của thức ăn trong lòng bạn (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  Bài 87: Hít, thở, hít, thở, hít, thở (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
 

Bài 88: Tuần hoàn máu và trái tim yêu dấu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

 

Bài 89: Cân bằng nội môi - cái gốc của sự sống ổn định (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

  Bài 90: Cảm ứng của động vật và sự vi diệu của nó
  Bài 91: Điện trong tế bào và hoạt động của cơ thể sống
  Bài 92: Sự truyền của tín hiệu
  Bài 93: Tập tính động vật, sự thích nghi cao độ
  Bài 94: Biến thái hay không biến thái?
  Bài 95: Nội công, ngoại kích và sự phát triển của cơ thể động vật
  Bài 96: Sinh sản ở động vật và sự duy trì nòi giống
  Bài 97: Điều hòa phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở người
 

Bài 98: Điều khiển sinh sản của động vật và ứng dụng, sinh đẻ có kế hoạch ở người

  Bài 99: Những mảnh ghép từ cơ thể động vật

Thầy Đinh Đức Hiền

Chuyên đề Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO Bài 1. Cấu trúc và chức năng của ADN - "Cương" "Nhu" kết hợp
  Bài 2. Gen và mã di truyền - Cách thức mã hóa cơ thể
  Bài 3. (BT) ADN, gen và mã di truyền - Chìa khóa vạn năng đây rồi!
  Bài 4. Quá trình nhân đôi ADN - Sống cả đời, chia ly phút chốc
  Bài 5. (BT) Quá trình nhân đôi ADN
  Bài 6. Qúa trình phiên mã - Vua và cận thần
  Bài 7. Qúa trình dịch mã - Mật lệnh thành hành động
  Bài 8. (BT) Phiên mã và dịch mã - Mối liên hệ cấu trúc: Mấu chốt của vấn đề
  Bài 9. Điều hòa hoạt động gen - Sinh hoạt theo nhu cầu
  Bài 10. (BT) Đột biến gen - Đời không phải lúc nào cũng êm ả
  Bài 11. NST - Kết quả mối tình của ADN và protein Histon
  Bài 12. Nguyên phân và bất thường - Con đẻ hay anh chị em?
  Bài 12.1. Bài tập nguyên phân
  Bài 13. Giảm phân và bất thường - Cắt một nửa để đời sau vẹn toàn
  Bài 13.1. Bài tập giảm phân
  Bài 14. (BT) Đột biến cấu trúc NST - Tình sứt mẻ
  Bài 15. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - "Lạc trôi"
  Bài 16. (BT) đột biến số lượng NST
   
CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi
  Bài 2. (BT) Quy luật phân li
  Bài 3. (BT) Phép lai đa bội, lệch bội - "like" gấp bội
  Bài 4. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - "lai" xã giao
  Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập
  Bài 6. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Hợp tác hay chi phối
  Bài 7. (BT) Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè
  Bài 9. (BT) Các dạng về liên kết gen hoàn toàn
  Bài 10.1 (BT) Các dạng về hoán vị gen
  Bài 10.2 (BT) Các dạng về hoán vị gen
  Bài 11. (BT) Di truyền liên kết giới tính - Kết hợp lạ thường
  Bài 12. Di truyền ngoài nhân - Kẻ sống ngoài quy luật
  Bài 13. Siêu mẫu là do Gen hay Sữa?
  Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử
  Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai
  Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền
  Bài 17. Các bài toán về tần số hoán vị gen nâng cao
  Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối
  Bài 19. Các bài toán Xác suất trong quy luật di truyền
   
CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể
  Bài 2. Các dạng toán trong di truyền quần thể P1
  Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2
   
CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Bài 1. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và ứng dụng
  Bài 2. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp công nghệ tế bào và ứng dụng
  Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng
   
CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích?
  Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người
  Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người
   
CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa - Quan hệ họ hàng và nguồn cội sinh vật trên trái đất
  Bài 2. Học thuyết Đacuyn và Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Tư duy logic trong tiến hóa
  Bài 3. Các nhân tố tiến hóa (Phần 1)
  Bài 4. Các nhân tố tiến hóa (Phần 2)
  Bài 5. Thích nghi là sống! Lì lợm là chết!
  Bài 6. Loài và các cơ chế cách li
  Bài 7. Quá trình hình thành loài - Loài mới chui ở đâu ra ?
  Bài 8. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất - Sự sống bắt nguồn từ những chất không sống
  Bài 9. Thước phim lich sử 4 tỷ năm phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
  Bài 10. Cùng đi tìm nguồn gốc tổ tiên của loài người
  Bài 11. Các dạng bài tập về tiến hóa
   
CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái - Xung quanh chúng ta là những gì ?
  Bài 2. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Cuộc sống không phải đơn giản là chỉ có một mình
  Bài 3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  Bài 4. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
  Bài 5. Quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã
  Bài 6. Diễn thế sinh thái - Biến đổi "xã hội" sinh vật qua các thời kỳ
  Bài 7. Hệ sinh thái - " Xã hội " sinh vật hoàn chỉnh
  Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
  Bài 9. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Cát bụi trở lại với cát bụi
  Bài 10. Sinh thái học ứng dụng
   
CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT Bài 1: Cây giải khát thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 2: Du hành ký của các chất trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 3: Cây cũng phải toát mồ hôi (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 4: Cây có cần uống nước khoáng? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 5: Cây “ăn đạm” ra sao (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 6: Nhà máy sản xuất “thức ăn” của thực vật: Ánh sáng tạo ra “thức ăn” như thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 7: Có chung 1 dây chuyền sản xuất “thức ăn” cho mọi loài thực vật? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 8: Những nhân tố ảnh hưởng và năng suất của nhà máy sản xuất chạy bằng ánh sáng (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 9: Cây cũng thở??? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 10: Cây cũng biết ngước nhìn theo hướng
  Bài 11: Liệu cây có xấu hổ?
  Bài 12: Sự lớn lên ở thực vật
  Bài 13: Thực vật dùng chất kích thích
  Bài 14: Hoa: vẻ đẹp của thực vật
  Bài 15: Duy trì nòi giống ở thực vật
  CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT
  Bài 1: Nhà máy chế biến thức ăn của động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 2: Lấy O2 và thải CO2 như thế nào ở các loài động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 3: Bộ phim “Uống chung một dòng máu” (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 4: Hệ thống bơm, ống dẫn và những con đập trên dòng sông máu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 5: Duy trì ổn định bên trong cơ thể: hệ thống không thể thiếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)
  Bài 6: Động vật: khi bị kích thích có khác thực vật?
  Bài 7: Phản xạ nhanh như chớp là do đâu? Dòng điện sinh học và các trạm biến áp
  Bài 8: Động vật đi học
  Bài 9: Sự to xác và trưởng thành ở động vật
  Bài 10: Sự thúc đẩy từ bên trong và tác động từ bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
  Bài 11: Duy trì nòi giống ở động vật
  Bài 12: Điều hòa sinh sản: không phải cứ muốn đẻ là đẻ
  Bài 13: Ứng dụng trong điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Cô Hương Fiona

Nội dung giảng dạy
CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM
Bài 01: Chinh phục phát âm - nguyên âm
Bài 02: Chinh phục phát âm - phụ âm
Bài 03: Đánh bay trọng âm - TONES
Bài 04: Đánh bay trọng âm - RULES (p.2)
Bài 05: Vocabulary - Education
Bài 06: Exercise - Pronunciation
CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP
Bài 07: Các thì đơn trong Tiếng anh
Bài 08: Các thì tiếp diễn trong Tiếng anh
Bài 09: Các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn
Bài 10: Phân biệt giữa các thì trong Tiếng anh
Bài 11: Sự kết hợp các thì trong Tiếng anh
Bài 12: Luyện tập các thì trong Tiếng anh
Bài 13: Vocabulary - Power
Bài 14: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài 15: Danh động từ và động từ nguyên thể
Bài 16: Vocabulary - Environment
Bài 17: Luyện tập về hòa hợp chủ vị và danh động từ, động từ nguyên thể
Bài 18: Danh từ và đại từ
Bài 19: Sự cấu tạo từ
Bài 20: Vocabulary - Health
Bài 21: Tính từ - trạng từ
Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.1)
Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.2)
Bài 23: Các phép so sánh (p.1)
Bài 23: Các phép so sánh (p.2)
Bài 24: Vocabulary - Technology
Bài 25: Mạo từ
Bài 26: Modal verbs
Bài 27: Vocabulary - Food and drinks
Bài 28: Câu điều kiện (p.1)
Bài 28: Câu điều kiện (p.2)
Bài 29: Luyện tập so sánh, mạo từ, modal verbs, câu điều kiện
Bài 30: Câu giả định
Bài 31: Câu bị động (p.1)
Bài 31: Câu bị động (p.2)
Bài 32: Luyện tập câu giả định, câu bị động
Bài 33: Vocabulary - Women Rights
Bài 34: Câu gián tiếp (p.1)
Bài 34: Câu gián tiếp (p.2)
Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.1)
Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.2)
Bài 36: Mệnh đề trạng từ
Bài 37: Vocabulary - Transportation
Bài 38: Luyện tập câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ
Bài 39: Liên từ
Bài 40: Giới từ (p.1)
Bài 40: Giới từ (p.2)
Bài 41: Lượng từ
Bài 42: Luyện tập liên từ, giới từ, lượng từ
Bài 43: Vocabulary - People and society
Bài 44: Câu đảo ngữ
Bài 45: Các cấu trúc khác
Bài 46: Vocabulary - Home Life ( bổ sung)
Bài 47: Vocabulary - Hobbies and Interests
CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG
Bài 48: Phrasal verbs (1)
Bài 49: Phrasal verbs (2)
Bài 49: Phrasal verbs (3)
Bài 50: Idioms (1)
Bài 50: Idioms (2)
Bài 51: Collocation
Bài 52: Vocabulary - Social activities ( bổ sung)
Bài 53: Vocabulary - Weather
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI
Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.1)
Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.2)
Bài 55: Phương pháp làm bài tìm lỗi sai
Bài 56: Vocabulary - Language and culture
Bài 57: Phương pháp làm bài chức năng giao tiếp
Bài 58: Phương pháp làm bài từ đồng nghĩa - trái nghĩa
Bài 59: Phương pháp làm bài câu đồng nghĩa - nối câu
Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.1)
Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.2)
Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.1)
Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.2)
Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.3)
Bài 62: Vocabulary - Conservation
Bài 63: Vocabulary - Friendship ( bổ sung)
CHUYÊN ĐỀ: CHỮA ĐỀ TỔNG HỢP

Thầy Phạm Trọng Hiếu

Nội dung giảng dạy
Bài 1: Tổng quan về Nội dung Khoá học PEN C và Phương pháp tiếp cận
Bài 2: Nguyên âm (Tiết 1) + Từ vựng Daily activities.
Bài 3: Nguyên âm (Tiết 2) + Từ vựng School talks.
Bài 4: Nguyên âm (Tiết 3) + Từ vựng People's background
Bài 5: Phụ âm (Tiết 1) + Từ vựng Special Education
Bài 6: Phụ âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng Technology
Bài 7: Trọng âm (Tiết 1) + Từ vựng + Từ vựng Excursion
Bài 8: Trọng âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng The mass media (P.1)
Bài 8: Trọng âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng The mass media (P.2)
Bài 9: Trọng âm (Tiết 3) + Từ vựng + Từ vựng The story of my village (P.1)
Bài 9: Trọng âm (Tiết 3) + Từ vựng + Từ vựng The story of my village (P.2)
Bài 10: Review kiến thức chuyên đề 01 + Bài tập tổng hợp
CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG
Bài 11: Câu đơn trong Tiếng Anh + Từ vựng Undersea World (p.1)
Bài 11: Câu đơn trong Tiếng Anh + Từ vựng Undersea world (p.2)
Bài 12: Câu chứa liên kết song song + Từ vựng Conservation
Bài 13: Câu ghép trong Tiếng Anh + Từ vựng National parks (p.1)
Bài 13: Câu ghép trong tiếng anh + Từ vựng National Parks (p.2)
Bài 14: Các Trạng từ nối câu phổ biến trong Tiếng Anh + Từ vựng Music
Bài 15: Câu phức chứa Mệnh đề Trạng từ + Từ vựng Films and cinema (p.1)
Bài 15: Câu phức chứa mệnh đề trạng từ + Từ vựng Films and cinema (p.2)
Bài 16: Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ đầy đủ + Từ vựng The world cup
Bài 17: Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ rút gọn + Từ vựng Cities
Bài 18: Câu phức chứa Mệnh đề Danh từ + Từ vựng Historical places (p.1)
Bài 18: Câu phức chứa mệnh đề danh từ + Từ vựng Historical places (p.2)
Bài 19: Tổng hợp các Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh + Từ vựng Friendship
Bài 20: Ứng dụng Cấu trúc câu trong Ôn luyện Tiếng Anh THPT (Tiết 1) + Từ vựng Personnal Experiences (p.1)

Bài 20: ỨNG DỤNG CẤU TRÚC CÂU TRONG ÔN LUYỆN TIÉNG ANH THPT (TIẾT 1) + TỪ VỰNG PERSONAL EXPERIENCES (P.2)

Bài 21: Ứng dụng Cấu trúc câu trong Ôn luyện Tiếng Anh THPT (Tiết 2) + Từ vựng A Party
Bài 22: Tổng kết chuyên đề 02 + Bài tập tổng hợp
CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG
Bài 23: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 1): Chủ ngữ là Danh từ và Đại từ + Từ vựng Volunteer work
Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.1)
Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.2)
Bài 25: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 3): Các từ Định lượng + Từ vựng Competitions
Bài 26: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 4): Chủ ngữ là Cụm Danh từ + Từ vựng World Population
Bài 27: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 5): Chủ ngữ chứa Mệnh đề + Từ vựng Celebrations
Bài 27: Cấu trúc chủ ngữ ( Tiết 5): Chủ ngữ chứa mệnh đề + Từ vựng Celebrations (p.2)
Bài 28: Cấu trúc Động từ (Tiết 1): Các thì Hiện tại + Từ vựng Nature in Danger
Bài 29: Cấu trúc Động từ (Tiết 2): Các thì Qúa khứ + Từ vựng The post office
Bài 30: Cấu trúc Động từ (Tiết 3): Các thì Tương lai + Từ vựng Sources of energy
Bài 31: Cấu trúc Động từ (Tiết 4): Dạng bị động cơ bản + Từ vựng The Asian Games
Bài 32: Cấu trúc Động từ (Tiết 5): Động từ khuyết thiếu + Từ vựng Hobbies
Bài 33: Cấu trúc Động từ (Tiết 6): Cách dùng To-V hoặc V-ing + Từ vựng Recreation
Bài 34: Sự phù hợp giữa chủ ngữ và Động từ + Từ vựng Space Conquest
Bài 35: Cách sử dụng Tính từ + Từ vựng The wonders of the world
Bài 36: Cách sử dụng Trạng từ + Từ vựng Home life
Bài 37: Các dạng So sánh (Tiết 1) + Từ vựng Cultural Diversity
Bài 38: Các dạng So sánh (Tiết 2) + Từ vựng Ways Of Socialising
Bài 39: Cấu tạo từ + Từ vựng School Education System
Bài 40: Giới từ + Từ vựng Higher Education
Bài 41: Tổng kết chuyên đề 03 + Bài tập tổng hợp
CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG
Bài 42: Câu điều kiện (Tiết 1) + Từ vựng Future Jobs
Bài 43: Câu điều kiện (Tiết 2) + Từ vựng Economics
Bài 44: Câu giả định + Từ vựng Life In The Future
Bài 45: Câu Trực tiếp - gián tiếp + Từ vựng Deserts
Bài 46: Câu bị động đặc biệt + Từ vựng Endangered Species
Bài 47: Câu Cảm thán và Mệnh lệnh + Từ vựng Books
Bài 48: Câu Đảo ngữ (Tiết 1) + Từ vựng Sports
Bài 49: Câu Đảo ngữ (Tiết 2) + Từ vựng International Organizations
Bài 50: Câu hỏi đuôi + Từ vựng Women rights
Bài 51: Tổng kết chuyên đề 04 + Bài tập tổng hợp

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 52: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Phát âm
Bài 53: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Trọng âm
Bài 54: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Chức năng giao tiếp
Bài 55: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Đồng nghĩa trái nghĩa
Bài 56: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Hoàn thành câu
Bài 57: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Hoàn thành đoạn văn
Bài 58: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Tìm lỗi sai
Bài 59: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Nối câu
Bài 60: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Đọc hiểu (Tiết 1)
Bài 61: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Đọc hiểu (Tiết 2)
Bài 62: Tổng kết cuối khoá và hướng dẫn tự ôn luyện tổng hợp

Cô Trịnh Thu Tuyết

Nội dung giảng dạy
Chuyên đề 01: Đọc - hiểu văn bản
Bài 01: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 1)
Bài 02: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 2)
Bài 03: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 3)
Bài 04: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 4)
Chuyên đề 02: Viết đoạn văn nghị luận xã hội
Bài 01: Hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận xã hội
Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12
Bài 01: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)
Bài 02: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)
Bài 03: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 3)
Bài 04: Tây Tiến (Phần 1)
Bài 05: Tây Tiến (Phần 2)
Bài 06: Tây Tiến (Phần 3)
Bài 07: Tây Tiến (Phần 4)
Bài 08: Tây Tiến (Phần 5)
Bài 09: Tây Tiến (Phần 6)
Bài 10: Việt Bắc (Phần 1)
Bài 11: Việt Bắc (Phần 2)
Bài 12: Việt Bắc (Phần 3)
Bài 13: Việt Bắc (Phần 4)
Bài 14: Việt Bắc (Phần 5)
Bài 15: Việt Bắc (Phần 6)
Bài 16: Việt Bắc (Phần 7)
Bài 17: Việt Bắc (Phần 8)
Bài 18: Việt Bắc (Phần 9)
Bài 19: Đất Nước (Phần 1)
Bài 20: Đất Nước (Phần 2)
Bài 21: Đất Nước (Phần 3)
Bài 22: Đất Nước (Phần 4)
Bài 23: Đất Nước (Phần 5)
Bài 24: Đất Nước (Phần 6)
Bài 25: Sóng (Phần 1)
Bài 26: Sóng (Phần 2)
Bài 27: Sóng (Phần 3)
Bài 28: Sóng (Phần 4)
Bài 29: Đàn ghi ta của Lorca (Phần 1)
Bài 30: Đàn ghi ta của Lorca (Phần 2)
Bài 31: Đàn ghi ta của Lorca (Phần 3)
Bài 32: Đàn ghi ta của Lorca (Phần 4)
Bài 33: Người lái đò Sông Đà (Phần 1)
Bài 34: Người lái đò Sông Đà (Phần 2)
Bài 35: Người lái đò Sông Đà (Phần 3)
Bài 36: Người lái đò Sông Đà (Phần 4)
Bài 37: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 1)
Bài 38: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 2)
Bài 39: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 3)
Bài 40: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)
Bài 41: Vợ chồng A Phủ (Phần 2)
Bài 42: Vợ chồng A Phủ (Phần 3)
Bài 43: Vợ chồng A Phủ (Phần 4)
Bài 44: Vợ nhặt (Phần 1)
Bài 45: Vợ nhặt (Phần 2)
Bài 46: Vợ nhặt (Phần 3)
Bài 47: Vợ nhặt (Phần 4)
Bài 48: Vợ nhặt (Phần 5)
Bài 49: Vợ nhặt (Phần 6)
Bài 50: Những đứa con trong gia đình (Phần 1)
Bài 51: Những đứa con trong gia đình (Phần 2)
Bài 52: Rừng xà nu (Phần 1)
Bài 53: Rừng xa nu (Phần 2)
Bài 54: Rừng xà nu (Phần 3)
Bài 55: Rừng xà nu (Phần 4)
Bài 56: Rừng xà nu (Phần 5)
Bài 57: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)
Bài 58: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
Bài 59: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)
Bài 60: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 4)
Bài 61: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 5)
Bài 62: Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11
Bài 01: Hai đứa trẻ (Phần 1)
Bài 02: Hai đứa trẻ (Phần 2)
Bài 03: Chữ người tử tù (Phần 1)
Bài 04: Chữ người tử tù (Phần 2)
Bài 05: Chữ người tử tù (Phần 3)
Bài 06: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 1)
Bài 07: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 2)
Bài 08: Chí Phèo (Phần 1)
Bài 09: Chí Phèo (Phần 2)
Bài 10: Vội vàng (Phần 1)
Bài 11: Vội vàng (Phần 2)
Bài 12: Vội vàng (Phần 3)
Bài 13: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)
Bài 14: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 2)
Bài 15: Tràng giang (Phần 1)
Bài 16: Tràng giang (Phần 2)
Bài 17: Chiều tối (Phần 1)
Bài 18: Chiều tối (Phần 2)
Bài 19: Từ ấy
Bài 20: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)
Bài 21: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 2)
Bài 22: Tự tình (Phần 1)
Bài 23: Tự tình (Phần 2)
Bài 24: Câu cá mùa thu (Phần 1)
Bài 25: Câu cá mùa thu (Phần 2)
Bài 26: Thương vợ (Phần 1)
Bài 27: Thương vợ (Phần 2)
Bài 28: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca - Phần 1)
Bài 29: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca - Phần 2)
Bài 30: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần 1)
Bài 31: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần 2)

Thầy Phạm Hữu Cường

Nội dung giảng dạy
Chuyên đề 01: Đọc hiểu văn bản
Bài 01: Phương pháp làm kiểu bài đọc - hiểu (Phần 1)
Bài 2: Phương pháp làm kiểu bài đọc - hiểu (Phần 2)
Bài 3: Phương pháp làm kiểu bài đọc - hiểu (Phần 3)
Bài 4: Phương pháp làm kiểu bài đọc - hiểu (Phần 4)
Bài 5: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 1
Bài 6: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 2
Bài 7: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 3
Bài 8: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 4
Bài 9: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 5
Bài 10: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 6
Chuyên đề 02: Viết đoạn văn nghị luận xã hội
Bài 01: Phương pháp viết đoạn văn nghị luận xã hội
Bài 02: Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Bài 03: Viết đoạn văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Bài 04: Đề luyện viết đoạn văn nghị luận số 01
Bài 05: Đề luyện viết đoạn văn nghị luận số 02
Bài 06: Đề luyện viết đoạn văn nghị luận số 03
Bài 07: Đề tự luyện viết đoạn văn nghị luận số 04
Bài 08: Đề luyện viết đoạn văn nghị luận số 05
Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12
Bài 1: Phương pháp làm dạng bài cảm nhận văn học
Bài 2: Phương pháp làm kiểu bài So sánh văn học
Bài 3: Phương pháp làm kiểu bài Bình luận văn học
Bài 4: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)
Bài 5: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)
Bài 6: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 3)
Bài 7: Tây Tiến (Phần 1)
Bài 8: Tây Tiến (Phần 2)
Bài 9: Tây Tiến (Phần 3)
Bài 10: Việt Bắc (Phần 1)
Bài 11: Việt Bắc (Phần 2)
Bài 12: Việt Bắc (Phần 3)
Bài 13: Việt Bắc (Phần 4)
Bài 14: Việt Bắc (Phần 5)
Bài 15: Đất Nước (Phần 1)
Bài 16: Đất Nước (Phần 2)
Bài 17: Đất Nước (Phần 3)
Bài 18: Đất Nước (Phần 4)
Bài 19: Sóng (Phần 1)
Bài 20: Sóng (Phần 2)
Bài 21: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 1)
Bài 22: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2)
Bài 23: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 3)
Bài 24: Người lái đò Sông Đà (Phần 1)
Bài 25: Người lái đò Sông Đà (Phần 2)
Bài 26: Người lái đò Sông Đà (Phần 3)
Bài 27: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 1)
Bài 28: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 2)
Bài 29: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 3)
Bài 30: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)
Bài 31: Vợ chồng A Phủ (Phần 2)
Bài 32: Vợ chồng A Phủ (Phần 3)
Bài 33: Vợ nhặt (Phần 1)
Bài 34: Vợ nhặt (Phần 2)
Bài 35: Vợ nhặt (Phần 3)
Bài 36: Rừng xà nu (Phần 1)
Bài 37: Rừng xà nu (Phần 2)
Bài 38: Rừng xà nu (Phần 3)
Bài 39: Những đứa con trong gia đình (Phần 1)
Bài 40: Những đứa con trong gia đình (Phần 2)
Bài 41: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)
Bài 42: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
Bài 43: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)
Bài 44: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 1)
Bài 45: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 2)
Bài 46: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 3)
Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11
Bài 1: Hai đứa trẻ (Phần 1)
Bài 2: Hai đứa trẻ (Phần 2)
Bài 3: Chữ người tử tù (Phần 1)
Bài 4: Chữ người tử tù (Phần 2)
Bài 5: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 1)
Bài 6: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 2)
Bài 7: Chí Phèo (Phần 1)
Bài 8: Chí Phèo (Phần 2)
Bài 9: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)
Bài 10: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 2)
Bài 11: Vội vàng (Phần 1)
Bài 12: Vội vàng (Phần 2)
Bài 13: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)
Bài 14: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 2)
Bài 15: Tràng giang (Phần 1)
Bài 16: Tràng giang (Phần 2)
Bài 17: Từ ấy
Bài 18: Chiều tối
Bài 19: Tự tình
Bài 20: Câu cá mùa thu
Bài 21: Thương vợ
Bài 22: Bài ca ngất ngưởng
Bài 23: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Cô Lê Thị Thu Hương

CHUYÊN ĐỀ TÊN BÀI

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

 
  Bài 1: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai được hình thành như thế nào ?
  Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

CHUYÊN ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).

 
  Bài 3: Vì sao Liên Xô sau một thời gian phát triển lại nhanh chóng đi xuống và sup đổ?
  Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 -1991). Liên bang Nga (1991 -2000).

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

 
  Bài 5: Các nước Đông Bắc Á (1945 - 2000).
  Bài 6: Khái quát chung về khu vực Đông Nam Á (1945 – 2000). Cách mạng Lào và Campuchia .
  Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Trung Quốc, Lào, Campuchia)
  Bài 8: Chiến lược kinh tế hướng nội – ngoại của các quốc gia sáng lập ASEAN. Tổ chức ASEAN.
  Bài 9: Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.
  Bài 10: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Đông Nam Á và Ấn Độ)
  Bài 11: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (1945 -2000).
  Bài 12: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần về các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Châu Phi, Mĩ Latinh).

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

 
  Bài 13: Nước Mĩ (1945 – 2000).
  Bài 14: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nước Mĩ (1945 – 2000).
  Bài 15: Tây Âu (1945 - 2000). Tổ chức EU.
  Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Tây Âu (1945 – 2000)
  Bài 17: Nhật Bản sau (1945 – 2000).
  Bài 18: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nhật Bản (1945 – 2000

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

 
  Bài 19: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
  Bài 20: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần QHQT trong và sau thời kì CT lạnh

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

 
  Bài 21: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa .
  Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

 
  Bài 1: Lịch sử Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì khác trước?
  Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 -1925).
  Bài 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930
  Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930).
  Bài 5: Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX.
  Bài 6: Các tổ chức cách mạng và các tổ chức Cộng sản có gì khác nhau?
  Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào DTDC ở Việt Nam (1925 – 1930).

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

 
  Bài 8: Phong trào cách mạng 1930 -1931 có tính chất gì?
  Bài 9: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào cách mạng 1930 - 1931.
  Bài 10: Phong trào dân chủ 1936 -1939.
  Bài 11: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân chủ 1936 -1939.
  Bài 12: Những vấn đề cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945
  Bài 13: Những câu hỏi trắc nghiệm cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945
  Bài 14: Công lao của Nguyễn Ái Quốc từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  Bài 15: Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới?
  Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Cao trào kháng Nhật cứu nước (giữa tháng 3 đến tháng 8 - 1945).
  Bài 17: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tổng khởi nghĩa tháng Tám và nước Việt Nam DCCH ra đời.

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

 
  Bài 18: Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
  Bài 19: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần tình hình Việt Nam từ ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946.
  Bài 20: Những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự từ 12-1946 đến tháng 5 - 1954 (Tiết 1)
  Bài 21: Những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự từ 12-1946 đến tháng 5 - 1954 (Tiết 2)
  Bài 22: Chiến dịch Điện Biên Phủ
  Bài 23: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 1)
  Bài 24: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 2)
  Bài 25: Vì sao biết là hạn chế nhưng ta vẫn ký với Pháp Hiệp định Gionevo năm 1954?
  Bài 26: Vấn đề hậu phương trong kháng chiến chống Pháp. Đại hội II.
  Bài 27: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên mặt trận chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp.

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

 
  Bài 28: Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ (1954). Nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới.
  Bài 29: Những câu hỏi cần lưu ý về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954)
  Bài 30: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 -1960).
  Bài 31: Miền Nam đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ (1961 -1965).
  Bài 32: Miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" (1965 – 1968).
  Bài 33: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1965 - 1968).
  Bài 34: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ (1969 - 1973).
  Bài 35: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1969 - 1973).
  Bài 36: Miền Bắc hai lần chống Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mĩ, làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1973).
  Bài 37: Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
  Bài 38: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 1)
  Bài 39: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 2)
  Bài 40: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000

 
  Bài 41: Tình hình Việt Nam từ 1975 đến 2000.
  Bài 42: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tình hình Việt Nam 1975 - 2000
  Bài 43: Ôn luyện tổng hợp (phần lớp 12)

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945

 
  Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  Bài 2: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945

 
  Bài 3: Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)
  Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)
  Bài 5: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)
  Bài 6: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)
  Bài 7: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945
  Bài 8: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)
  Bài 9: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 3)
  Bài 10: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

 
  Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917
  Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

 
  Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)

 
  Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)
  Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)
  Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít
  Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

 
  Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai
  Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)
  Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

 
  Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)
  Bài 22: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 2)
  Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)
  Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)
  Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)
  Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)
  Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)
  Bài 29:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2)
  Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Thầy Nguyễn Mạnh Hà

CHUYÊN ĐỀ TÊN BÀI
  Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
  Bài 2: Đất nước nhiều đồi núi
  Bài 3: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp).
  Bài 4: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  Bài 5: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
  Bài 6: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)
  Bài 7: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
  Bài 8: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)
  Bài 9: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  Bài 10: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

 
  Bài 11: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
  Bài 12: Lao động và việc làm
  Bài 13: Đô thị hóa

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

 
  Bài 14: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  Bài 15: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
  Bài 16: Vấn đề phát triển nông nghiệp
  Bài 17: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
  Bài 18: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  Bài 19: Cơ cấu ngành công nghiệp
  Bài 20: Các ngành công nghiệp trọng điểm
  Bài 21: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  Bài 22: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
  Bài 23: Vấn đề phát tiển thương mại và du lịch

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

 
  Bài 24: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Bài 25: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngànhVùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Bài 26: Vấn đề phát triển KT - XH ở Bắc Trung Bộ
  Bài 27: Vấn đề phát triển KT - XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ
  Bài 28: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
  Bài 29: Vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
  Bài 30: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạotự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
  Bài 31: Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
  Bài 32: Các vùng kinh tế trọng điểm

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

 
  Bài 33: Thực hành kĩ năng Địa lí với bảng số liệu
  Bài 34: Thực hành kĩ năng Địa lí với biểu đồ
  Bài 35: Thực hành kĩ năng Địa lí với Atlat Địa lí Việt Nam
  Bài 36: Hướng dẫn ôn tập tổng hợp (phần lớp 12)
  Bài 37:Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

 
  Bài 1: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
  Bài 2: Một số vấn đề của châu Phi
  Bài 3: Một số vấn đề của Mĩ Latinh
  Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

 
  Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì
  Bài 6 : Liên minh Châu Âu
  Bài 7: Liên bang Nga
  Bài 8: Nhật Bản
  Bài 9: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
  Bài 10: Khu vực Đông Nam Á - Phần 1
  Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2
  Bài 12: Ô-xtrây-li-a
  Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1
  Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

Thầy Trần Văn Năng

CHUYÊN ĐỀ TÊN BÀI

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

 
  Bài 1. Pháp luật và đời sống
  Bài 2. Sống cần có pháp luật không ?
  Bài 3. Sống ngoài vòng pháp luật.

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật

 
  Bài 4. Thực hiện pháp luật và bốn giai đoạn của nó.
  Bài 5. Vi phạm pháp luật và cái giá phải trả cho hành vi vi phạm.
  Bài 6. Thế nào là vi phạm pháp luật và hậu quả phải gánh chịu do vi phạm pháp luật.

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật

 
  Bài 7: Pháp luật có công bằng cho người dân.
  Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
  Bài 8 : Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình
  Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động
  Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh
  Bài 11: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 1 đến chuyên đề 4

Chuyên đề 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

 
  Bài 12: 54 dân tộc anh em ở Việt Nam có quyền bình đẳng không?
  Bài 13: Tôn giáo ở Việt Nam: vấn đề nhạy cảm.

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

 
  Bài 14: Bắt người trái pháp luật, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có xâm phạm quyền tự do cơ bản không?
  Bài 15: Đột nhập trái phép chỗ ở của người khác là xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.
  Bài 16: Công dân được quyền tự do ngôn luận; không ai được quyền xem trộm thư và điện thoại của người khác.
  Bài 17: Công dân cần làm gì để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình.
  Bài 18: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 5 và chuyên đề 6

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

 
  Bài 19: Khi nào công dân có quyền bầu cử và ứng cử?
  Bài 20: Muốn tham gia quản lý nhà nước và xã hội công dân phải làm gì? Khi nào thì khiếu nại ? Khi nào thì tố cáo ?
  Bài 21: Những câu hỏi cần lưu ý khi học các quyền dân chủ cơ bản của công dân

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

 
  Bài 22: Quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân
  Bài 23: Quyền phát triển của công dân
  Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước
  Bài 24: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực kinh tế.
  Bài 25: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực xã hội.
  Bài 26: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Bài 27: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.
  Bài 28: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến chuyên đề 9
  Bài 29: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến 9 (bài tập)
  Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

 
  Bài 1: Phát triển kinh tế: Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?
  Bài 2: Sản xuất kinh doanh hàng hóa: Thương trường như chiến trường.
  Bài 3:Quy luật giá trị: bàn tay vô hình của nền kinh tế.
  Bài 4: Cạnh tranh: người thành công, kẻ thất bại.
  Bài 5: Có cầu ắt có cung.
  Bài 6: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước: Việt Nam đang ở đâu?
  Bài 7: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Một hướng đi táo bạo hay con đường gây tranh cãi ?

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

 
  Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.
  Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?
  Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.
  Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?
  Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?
  Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.
  Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.
2K3 CHỚP ƯU ĐÃI KHỦNG
KHỞI ĐỘNG MÙA THI 2021
Gồm 01 khóa PEN-C,
01 khóa PEN-I và 01 khóa PEN-M
Một trong các môn Toán, Lí,
Hóa, Sinh, Văn, Anh, KHXH
1.800.000 vnđ
  • 60.800+ câu hỏi liên tục cập nhật
  • 100% đáp án, hướng dẫn giải chi tiết
  • Giải đáp thắc mắc 24/7
  • Tham gia group học kín
Gồm 04 khóa PEN-C,
04 khóa PEN-I và 04 khóa PEN-M
Học sinh được chọn 4 combo môn bất kỳ
5.000.000 vnđ
  • 60.800+ câu hỏi liên tục cập nhật
  • 100% đáp án, hướng dẫn giải chi tiết
  • Giải đáp thắc mắc 24/7
  • Tham gia group học kín
  • Tư vấn tuyển sinh 20+ trường Đại học TOP đầu
GIẢI PHÁP PEN 2021 - DUY NHẤT TẠI HOCMAI.VN

Tiếp sức gần 1.000.000 sĩ tử chinh phục kỳ thi Đại học 2021