Toán

Tính đơn điệu hàm số
Thầy Lê Bá Trần Phương
Các loại hình không gian trong đề thi
Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
Thầy Lê Anh Tuấn + Thầy Nguyễn Thanh Tùng
Tư duy giải nhanh hình học Oxy qua các mô hình điểm 1
Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Vật lí

Mở đầu về dao động điều hoà. Phương trình li độ - Phần 1
Thầy Đỗ Ngọc Hà + Thầy Phạm Thanh Tùng
Mở đầu về dao động điều hoà. Phương trình li độ - Phần 2
Thầy Đỗ Ngọc Hà + Thầy Phạm Thanh Tùng
Một số dạng toán trọng tâm về CLLX (phần 1)
Thầy Đặng Việt Hùng
Một số dạng toán trọng tâm về CLLX (phần 2)
Thầy Đặng Việt Hùng

Hóa học

Công thức kinh nghiệm
Thầy Lê Đăng Khương
Nguyên tử - Hệ thống tuần hoàn - Liên kết hóa học
Thầy Phạm Ngọc Sơn
Sự điện li – Axit và Bazơ
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Muối và các tính chất của muối (Phần 2)
Thầy Vũ khắc Ngọc

Ngữ văn

Phương pháp làm bài đọc - hiểu
Thầy Phạm Hữu Cường
Phương pháp làm bài nghị luận xã hội
Thầy Phạm Hữu Cường
Tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt
Cô Trịnh Thu Tuyết
Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
Cô Trịnh Thu Tuyết

Sinh học

Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử
Thầy Nguyễn Thành Công
Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử phần 1(Sự nhân đôi ADN)
Thầy Nguyễn Thành Công
Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử phần 2 (Phiên mã, dịch mã)
Thầy Nguyễn Thành Công
Nhiễm sắc thể - Cấu trúc và chức năng
Thầy Nguyễn Thành Công

Lịch sử

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Cô Lê Thị Thu Hương
Sự hình thành TTTG mới sau CTTG thứ 2 (1945 - 1949)
Cô Lê Thị Thu Hương
Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh (1945 - 2000)
Cô Lê Thị Thu Hương
Tổng quan về khóa học PEN-M: Môn Lịch sử
Cô Lê Thị Thu Hương

Tiếng Anh

Phương pháp làm bài Ngữ âm-Từ đồng nghĩa/Trái nghĩa-Tìm lỗi sai
Cô Hương Fiona + Thầy Phan Huy Phúc
Tính từ và trạng từ
Cô Trương Hoàng Anh
Phát âm
Cô Nguyệt Ca
Mạo từ và lượng từ
Cô Trương Hoàng Anh

Đặt chỗ PEN-M