Chiến lược học tập năm 2018-2019 bứt phá kỳ thi THPT quốc gia
 • NỀN TẢNG 2019
  Xây nền vững vàng (Từ tháng 03/2018)
  Tháng 7/2018, hệ thống xong kiến thức 10+11 và nắm toàn bộ lý thuyết, dạng bài tập cơ bản của lớp 12 giúp các em chuẩn bị vững vàng kiến thức và ôn thi THPT quốc gia hiệu quả nhất.
 • PEN - C
  Ôn luyện toàn diện (Từ tháng 07/2018)
  Ôn luyện toàn diện, từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp 2k1 nắm chắc ít nhất 8 điểm
 • PEN - I
  Luyện mọi dạng bài (Từ tháng tháng 12/2018)
  Rèn luyện thành thạo kỹ năng nhận diện và phương pháp giải mọi dạng bài thi qua Kho đề
 • PEN - M
  Ôn tập chọn lọc (Từ tháng 4/2019)
  Ôn chọn lọc kiến thức và chiến thuật tâm lý phòng thi 2 tháng cuối về đích để bứt phá 9, 10 điểm
 • NT 2019
  tháng 3 / 2018
 • pen-c
  tháng 7 / 2018
 • pen-i
  tháng 12 / 2018
 • pen-m
  tháng 4 / 2019
 • đại học

Đề cương chi tiết khóa học

Xem chi tiết...

THẦY lê bá trần phương thầy nguyễn thanh tùng

Lớp

Chuyên đề

Bài giảng

Giáo viên

12

Hàm số

Bài 1.  Sự đồng biến nghịch biến của hàm số.

Bài 2.  Cực trị của hàm số

Bài 3.  Cực trị của hàm số

Bài 4.  Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số

Bài 5.  Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số

Bài 6.  Đường tiệm cận

Bài 7.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

Bài 8.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm trùng phương

Bài 9.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm phân thức b1/b1

Bài 10.  Sự tương giao giữa các đồ thị

Bài 11.  Sự tương giao giữa các đồ thị

Lê Bá Trần Phương

Mũ - Logarit

Bài 1: Các kiến thức liên quan tới LŨY THỪA

Bài 2: Tìm hiểu về HÀM SỐ LŨY THỪA .

Bài 3: Kiến thức về  LÔGARIT  và các CÔNG THỨC cần nhớ .

Bài 4: Tìm hiểu về HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT .

Bài 5: Các phương pháp giải PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.

Bài 6: Các phương pháp giải BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyên hàm- Tích phân

Bài 1: Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về NGUYÊN HÀM

Bài 2: Các PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

Bài 3: Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về TÍCH PHÂN

Bài 4: Các PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN           

Bài 5: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Bài 6: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH THỂ TÍCH

Nguyễn Thanh Tùng

Số phức

Bài 1.  Số phức

Bài 2.  Các phép toán về số phức

Bài 3.  Các phép toán về số phức

Bài 4.  Giải phương trình bậc 2 trên tập số phức

Lê Bá Trần Phương

Khối đa diện

Bài 1: Kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 2: Tính TRỰC TIẾP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Bài 3: Tính GIÁN TIẾP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN .

Nguyễn Thanh Tùng

Khối tròn xoay

Bài 1.  Hình nón tròn xoay

Bài 2.  Hình trụ tròn xoay

Lê Bá Trần Phương

Hình học Oxyz

Bài 1: Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về ĐIỂM – VECTƠ trong không gian

Bài 2: Các dạng PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong không gian

Bài 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI của hai ĐƯỜNG THẲNG

Bài 4: Các PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Nguyễn Thanh Tùng

Bài 4.  Phương trình mặt phẳng

Bài 5.  Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

Bài 6.  Phương trình mặt cầu

Lê Bá Trần Phương

11

Lượng giác

Bài 1.  Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2.  Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 3.  Một số phương trình lượng giác thường gặp

Lê Bá Trần Phương

Tổ hợp xác suất

Bài 1: Các kiến thức NỀN TẢNG về TỔ HỢP

Bài 2: PHÂN DẠNG các bài toán ĐẾM

Bài 3: Phương pháp giải bài toán XÁC SUẤT

Bài 4: Phương pháp giải các bài toán NHỊ THỨC NEWTON

Nguyễn Thanh Tùng

Giới hạn - tính liên tục

Bài 1: Cách tính GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

Bài 2: Cách tính GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Bài 3: Giải bài toán HÀM SỐ LIÊN TỤC

Nguyễn Thanh Tùng

Cấp số cộng - Cấp số nhân

Bài 1: DÃY SỐ và các kiến thức liên quan

Bài 2: Kiến thức về CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN và cách giải các bài toán liên quan

Nguyễn Thanh Tùng

Phép biến hình

Bài 1: Các phép DỜI HÌNH và BIỂU THỨC TỌA ĐỘ

Bài 2: PHÉP VỊ TỰ  và PHÉP ĐỒNG DẠNG

Nguyễn Thanh Tùng

Quan hệ vuông góc - Quan hệ song song

Bài 1: Các cách CHỨNG MINH QUAN HỆ SONG SONG

Bài 2: Các cách CHỨNG MINH QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Nguyễn Thanh Tùng

Bài 1.  Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Bài 2.  Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Bài 3.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Bài 4.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Lê Bá Trần Phương

10

Phương trình - Hệ phương trình

Bài 1.  Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Bài 2.  Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Bài 3.  Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Bài 4.  Hệ phương trình 2 ẩn

Bài 5.  Hệ phương trình 2 ẩn

Bài 6.  Hệ phương trình 2 ẩn

Lê Bá Trần Phương

Bất đẳng thức - bất phương trình

Bài 1: Các kiến thức NẾN TẢNG về BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 2: Các phương pháp thường dùng khi CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 3: DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT và DẤU TAM THỨC BẬC HAI

Bài 4: Các phương pháp GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Thanh Tùng

Vector trong mặt phẳng

Bài 1: Các ĐỊNH NGHĨA liên quan tới VÉCTƠ

Bài 2: Các PHÉP TOÁN về VÉCTƠ

Bài 3: Hệ trục tọa độ.

Nguyễn Thanh Tùng

Hình học Oxy

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG và CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 2: ELIP và CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Thanh Tùng

Bài 1.  Phương trình đường tròn

Bài 2.  Phương trình đường tròn

Bài 3.  Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Lê Bá Trần Phương

Thầy Nguyễn Mạnh Cường Thầy Lưu Huy Thưởng

Lớp

Chuyên đề

Bài giảng

Giáo viên

Lớp

Chuyên đề

Bài giảng

Giáo viên

 

Đại số

Bài 1. Hàm số bậc hai (P1)

Nguyễn Mạnh Cường

Bài 2. Hàm số bậc hai (P2)

Bài 3. Phương trình (P1)

Bài 4. Phương trình (P2)

Bài 5. Hệ phương trình (P1)

Bài 6. Hệ phương trình (P2)

Bài 7. Bất phương trình (P1)

Bài 8. Bất phương trình (P2)

Bài 9. Lượng giác (P1)

Bài 10. Lượng giác (P2)

Hình học

Bài 1. Vector và ứng dụng (P1)

Bài 2. Vector và ứng dụng (P2)

Bài 3. Tích vô hướng và các hệ thức lượng (P1)

Bài 4. Tích vô hướng và các hệ thức lượng (P2)

Bài 5. Hệ tọa độ Oxy (P1)

Bài 6. Hệ tọa độ Oxy (P2)

Bài 7. Phương trình đường thẳng (P1)

Bài 8. Phương trình đường thẳng (P2)

Bài 9. Phương trình đường tròn và Elip (P1)

Bài 10. Phương trình đường tròn và Elip (P2)

11

Học kì I

Đại số

Bài 1. Biểu thức và công thức lượng giác

Bài 2. Hàm số lượng giác

Bài 3. Phương trình lượng giác (P1)

Bài 3. Phương trình lượng giác (P2)

Bài 4. Quy tắc cộng , quy tắc nhân ,hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài 5. Nhị thức Niu–tơn

Hình học

Bài 1. Phép biến hình

Học kì II

Đại số

Bài 1. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Bài 2. Giới hạn của dãy số

Bài 3. Giới hạn hàm số

Bài 4. Hàm số liên tục

Bài 5. Đạo hàm

Bài 6. Bài toán tiếp tuyến

Hình học

Bài 1. Quan hệ song song

Bài 2. Quan hệ vuông góc

Bài 3. Các bài toán về góc

Bài 4. Các bài toán về khoảng cách (P1)

Bài 5. Các bài toán về khoảng cách (P2)

12

Hàm số

Bài 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Lưu Huy Thưởng

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 3.Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Bài 6. Tiệm cận - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm bậc nhất/bậc nhất

Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit

Bài 1. Lũy thừa

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 3. Logarit

Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số logarit

Bài 5. Phương trình mũ

Bài 6. Phương trình Logarit

Bài 7. Bất phương trình mũ

Bài 8. Bất phương trình logarit

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Bài 1. Bảng nguyên hàm và tính chất

Bài 2. Phương pháp đổi biến số

Bài 3. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Bài 4. Tích phân và phương pháp đổi biến số

Bài 5. Phương pháp tích phân từng phần

Bài 6. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Bài 7. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng

Bài 8. Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Số phức

Bài 1. Số phức – Các phép toán trên số phức

Bài 2. Biểu diễn số phức

Bài 3. Giải phương trình số phức

Bài 4. Giải phương trình chứa hai yếu tố

Khối đa diện

Bài 1. Khái niệm khối đa diện

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3. Thể tích khối chóp đường cao cho trực tiếp

Bài 4. Thể tích khối chóp đường cao cho gián tiếp

Bài 5. Thể tích khối lăng trụ đứng

Bài 6. Thể tích khối lăng trụ xiên

Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2. Mặt cầu

Bài 3. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp

Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2.Tích có hướng của hai vec-tơ

Bài 3. Phương trình mặt cầu

Bài 4. Phương trình mặt phẳng

Bài 5. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 6. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng, khoảng cách

Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Số TT

Bài:

 STT

 BÀI

 

Phần 1. Chương trình lớp 10 ( 20 bài )

 

Chương 1. Chuyển động chất điểm

 1.  

Bài 1. 03 công thức chuyển động biến đổi đều

 1.  

Bài 2. Đồ thị trong chuyển động

 1.  

Bài 3. Rơi tự do và chuyển động tròn đều

 1.  

Bài 4. Công thức cộng vận tốc

 

Chương 2. Động lực học chất điểm và cân bằng của chất điểm, của vật rắn

 1.  

Bài 1. Ba định luật niu tơn

 1.  

Bài 2. Một số loại lực: Lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát và lực hướng tâm

 1.  

Bài 3. Định luật 2 Niu tơn với bài toán có lực ma sát

 1.  

Bài 4. Chuyển động ném ngang

 1.  

Bài 5. Cân bằng của chất điểm và của vật rắn có trục quay

 

Chương 3. Các định luật bảo toàn

 1.  

Bài 1. Định luật bảo toàn động lượng

 1.  

Bài 2. Một số đại lượng có đơn vị Jun (J)

 1.  

Bài 3. Công và định lí biến thiên cơ năng

 1.  

Bài 4. Định luật bảo toàn cơ năng

 1.  

Bài 5. Định luật biến thiên cơ năng

 

Chương 4. Nhiệt học

 1.  

Bài 1. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

 1.  

Bài 2. Đồ thị trong bài toán chất khí

 1.  

Bài 3. Nội năng và sự biến thiên nội năng

 

Chương 5. Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể

 1.  

Bài 1. Biến dạng cơ của chất rắn và sự nở vì nhiệt

 1.  

Bài 2. Lực căng mặt ngoài

 1.  

Bài 3. Sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí.

 

Phần 2. Chương trình lớp 11 ( không thay đổi-ghi hình năm 2017)- gồm 19 bài

 

Chương 1. Điện trường và dòng điện

 1.  

Bài 1. Định luật Cu – Lông và tổng hợp lực 

 1.  

Bài 2. Cường độ điện trường

 1.  

Bài 3. Công của lực điện trường và hiệu điện thé

 1.  

Bài 4. Tụ điện

 

Chương 2. Dòng điện không đổi

 1.  

Bài 1. Định luật ôm cho đoạn mạch

 1.  

Bài 2. Bài toán liên quan đến dụng cụ điện

 1.  

Bài 3. Định luật ôm cho toàn mạch

 1.  

Bài 4. Công suất đối với bài toán nguồn điện

 1.  

Bài 5. Mắc nguồn thành bộ

 1.  

Bài 6. Dòng điện trong các môi trường

 

Chương 3. Từ trường

 1.  

Bài 1. Từ trường do các dòng điện sinh ra

 1.  

Bài 2. Lực từ, lực lo-ren-xơ

 1.  

Bài 3. Suất điện động cảm ứng

 

Chương 4. Quang hình

 1.  

Bài 1. Định luật khúc xạ và Lăng kính

 1.  

Bài 2. Thấu kính – bài toán thấu kính hội tụ

 1.  

Bài 3. Thấu kính – bài toán thấu kính phân kì

 

Chương 5. Mắt và dụng cụ quang học

 1.  

Bài 1. Mắt và các tật cận thị

 1.  

Bài 2. Bài toán tật viễn thị - kính lúp

 1.  

Bài 3. Kính hiển vi và kính thiên văn

Thầy Đỗ Ngọc Hà

Số TT

Bài

 

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

 1.  

Bài 1: Chuyển Động Cơ. Chuyển Động Thẳng Đều và Biến Đổi Đều (P1).

 1.  

Bài 2: Chuyển Động Cơ. Chuyển Động Thẳng Đều và Biến Đổi Đều (P2).

 1.  

Bài 3: Các Định Luật Chuyển Động Của Niu-tơn (P1).

 1.  

Bài 4: Các Định Luật Chuyển Động Của Niu-tơn (P2).

 1.  

Bài 5: Các Loại Lực Thường Gặp.

 1.  

Bài 6: Động Lượng và Bảo Toàn Động Lượng

 1.  

Bài 7: Công và Năng Lượng. Các Định Luật Bảo Toàn.

 1.  

Bài 8: Chuyển Động Tròn Đều.

 1.  

Bài 9: Dao Động Điều Hòa (P1).

 1.  

Bài 10: Dao Động Điều Hòa (P2).

 1.  

Bài 11: Dao Động Điều Hòa (P3).

 1.  

Bài 12: Dao Động Điều Hòa (P4).

 1.  

Bài 13: Dao Động Điều Hòa (P5).

 1.  

Bài 14: Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P1).

 1.  

Bài 15: Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P2).

 1.  

Bài 16: Dao Động Tắt Dần, Dao Động Duy Trì và Dao Động Cưỡng Bức.

 1.  

Bài 17: Cân Bằng Tĩnh Của Vật Rắn (P1).

 1.  

Bài 18: Cân Bằng Tĩnh Của Vật Rắn (P2).

 1.  

Bài 19: Sự Truyền Sóng.

 1.  

Bài 20: Giao Thoa Sóng.

 1.  

Bài 21: Sóng Dừng.

 1.  

Bài 22: Sóng Âm.

 

CHUYÊN ĐỀ 2. NHIỆT HỌC

 1.  

Bài 1: Quá Trình Đẳng Nhiệt, Đẳng Tích, Đẳng Áp và Các Định Luật.

 1.  

Bài 2: Nội Năng và Sự Biến Thiên Nội Năng. Các Nguyên Lý của Nhiệt Động Lực Học.

 1.  

Bài 3: Biến Dạng Cơ Của Vật Rắn. Sự Nở Vì Nhiệt của Vật Rắn.

 1.  

Bài 4: Sự Chuyển Thể của Các Chất. Độ Ẩm Không Khí.

 

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

 1.  

Bài 1: Điện Trường và Cường Độ Điện Trường.

 1.  

Bài 2: Lực Điện.

 1.  

Bài 3: Mạch Điện và Các Đặc Trưng.

 1.  

Bài 4: Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch (P1).

 1.  

Bài 5: Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch (P2).

 1.  

Bài 6: Dòng Điện Trong Các Môi Trường.

 1.  

Bài 7: Từ Trường và Cảm Ứng Từ.

 1.  

Bài 8: Lực Từ.

 1.  

Bài 9: Từ Thông và Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ.

 1.  

Bài 10: Suất Điện Động Cảm Ứng. Tự Cảm.

 1.  

Bài 11: Các Đặc Trưng Mạch Điện Xoay Chiều Một Phần Tử.

 1.  

Bài 12: Các Đặc Trưng Mạch Điện Xoay Chiều RLC (P1).

 1.  

Bài 13: Các Đặc Trưng Mạch Điện Xoay Chiều RLC (P2).

 1.  

Bài 14: Công Suất, Hệ Số Công Suất.

 1.  

Bài 15: Bài Toán Cực Trị Mạch RLC.

 1.  

Bài 16: Nguyên Lý và Máy Phát Điện Xoay Chiều

 1.  

Bài 17: Máy Biến Áp

 1.  

Bài 18: Truyền Tải Điện Năng Đi Xa.

 1.  

Bài 19: Mạch Dao Động LC

 1.  

Bài 20: Sóng Điện Từ. Thu Phát Sóng Điện Từ.

 

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

 1.  

Bài 1: Khúc Xạ và Phản Xạ Toàn Phần.

 1.  

Bài 2: Thấu Kính Mỏng (P1).

 1.  

Bài 3: Thấu Kính Mỏng (P2).

 1.  

Bài 4: Mắt – Các Tật và Cách Khắc Phục.

 1.  

Bài 5: Kính Lúp

 1.  

Bài 6: Kính Hiển Vi và Kính Thiên Văn.

 1.  

Bài 7: Thang Sóng Điện Từ và Các Loại Tia. Ánh Sáng Truyền Trong Các Môi Trường.

 1.  

Bài 8: Tán Sắc Ánh Sáng

 1.  

Bài 9: Giao Thoa Sóng Ánh Sáng.

 1.  

Bài 10: Thuyết Lượng Tử Ánh Sáng – Công Suất Nguồn Sáng

 1.  

Bài 11: Hiện Tượng Quang Điện Ngoài, Quang Điện Trong, Quang Phát Quang.

 1.  

Bài 12: Mẫu Nguyên Tử Bohr

 

CHUYÊN ĐỀ 5. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

 1.  

Bài 1: Cấu Tạo Hạt Nhân. Các Đặc Trưng Cho Liên Kết Trong Hạt Nhân

 1.  

Bài 2: Phản Ứng Hạt Nhân

 1.  

Bài 3: Định Luật Phóng Xạ

Thầy Vũ Khắc Ngọc

CHUYÊN ĐỀ TÊN BÀI GIẢNG

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 1: Khái niệm mol và các phương pháp tính số mol 

Bài 2. Tính toán theo phương trình phản ứng

Bài 3. Bài toán về hiệu suất và tạp chất

Bài 4. Xác định công thức hóa học của các chất

Bài 5: Tính tan của các chất, dung dịch và các loại nồng độ dung dịch

Bài 6: Tính chất của kim loại và phi kim 

Bài 7: Tính chất chung của các hợp chất vô cơ

Bài 8: Luyện tập

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.1. Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

Bài 1.2. Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

Bài 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Bài 3.1. Liên kết Hóa học (Phần 1)

Bài 3.2. Liên kết Hóa học (Phần 2)

Bài 4. Luyện tập chung

Bài 5.1. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 1) 

Bài 5.2. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 2) 

Bài 5.3. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 3) 

Bài 6. Sự điện li

Bài 7. Axit và bazơ

Bài 8.1. Muối và các tính chất của muối (Phần 1)

Bài 8.2. Muối và các tính chất của muối (Phần 2)

Bài 9. pH dung dịch

Bài 10. Phản ứng của các chất trong dung dịch

Bài 11. Luyện tập chung

Chuyên đề 3. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 1.1 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 1.2 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 2.1. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 2.2. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 3. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Bài 4. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Bài 5.1. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp trung bình (phần 1)

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp trung bình (phần 2)

Bài 6.1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 1)

Bài 6.2. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 2)

Bài 7.1. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 1)

Bài 7.2. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 2)

Bài 8. Phương pháp tính nhanh số đồng phân

Bài 9.1 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 9.2 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 10. Luyện tập chung

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 1. Phương pháp đại số thông thường

Bài 2. Phương pháp tự chọn lượng chất

Bài 3. Phương pháp trung bình

Bài 4. Phương pháp bảo toàn điện tích

Bài 5. Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Bài 6. Phương pháp Bảo toàn và tăng giảm khối lượng

Bài 7. Phương pháp bảo toàn electron

Bài 8. Luyện tập

Thầy Đinh Đức Hiền Thầy Nguyễn Thành Công

Chuyên đề

Bài

Giáo viên dạy

Tái bản/ghi mới

Chuyên đề 1: SINH HỌC TẾ BÀO

 

 Bài 1: Các nguyên tố hóa học, nước, carbohidrat và lipid

Thầy Hiền

Ghi mới

Bài 2: Protein và axit nucleic

(Bài này chú ý ADN, ARN chỉ nói qua vì nội dung này đã có trong bài 1 và bài 4 của cơ chế DT và biến dị)

Bài 3: Tế bào nhân sơ

Bài 4: Tế bào nhân thực

Bài 5: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 6: Chuyển hóa vật chất, năng lượng và Enzim

Bài 7: Hô hấp và quang hợp

Bài 8: Chu kì tế bào, nguyên phân, giảm phân

Chuyên đề 2: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Thầy Công

Ghi mới

Bài 2: Môi trường, các kiểu dinh dưỡng và sự phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 3: Sinh trưởng và các kiểu sinh sản ở vi sinh vật

Bài 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 5: Cấu trúc các loại virut

Bài 6: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 7: Virut gây bệnh và ứng dụng virut trong thực tiễn

Bài 8: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Chuyên đề 3: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây

Thầy Công

Tái bản

Bài 2: Sự thoát hơi nước

Bài 3:  Vai trò các nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ

Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Bài 5: Hô hấp ở thực vật

Bài 6: Cảm ứng ở thực vật

Bài 7: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 1)

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 2)

Bài 9: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 10: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Chuyên đề 4:  SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1:  Tiêu hóa ở động vật

Thầy Hiền

Tái bản

Bài 2: Hô hấp ở động vật

Bài 3: Tuần hoàn máu

Bài 4: Cân bằng nội môi

Bài 5: Cảm ứng ở động vật

Bài 6: Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động, sự lan truyền xung thần kinh và truyền tin qua xinap

Bài 7: Tập tính của động vật

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 9: Sinh sản ở động vật

Bài 10: Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Chuyên đề 5: CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Cấu trúc, chức năng ADN

Thầy Hiền

Tái bản

Bài 2: Gen và mã DT

Bài 3. Quá trình nhân đôi ADN

Bài 4: Qúa trình phiên mã

Bài 5: Qúa trình dịch mã

Bài 6. Điều hòa hoạt động gen

Bài 7. Đột biến gen

Bài 8. Cấu trúc và chức năng của NST

Bài 9. Đột biến cấu trúc NST

Bài 10 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chuyên đề 6: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1: Quy luật phân li

Thầy Công

Tái bản

Bài 2: Quy luật phân li độc lập

Bài 3: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 4: Liên kết gen hoàn toàn

Bài 5: Hoán vị gen

Bài 6. DT liên kết với giới tính, DT ngoài nhân

Bài 7: ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen

Chuyên đề 7: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1: Di truyền y học

Bài 2: Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của DT người

Chuyên đề 8: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 

Bài 1: Cấu trúc DT của QT tự thụ và giao phối gần

Bài 2: Cấu trúc DT của QT ngẫu phối

Chuyên đề 9: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1: Chọn giống nhờ phương pháp lai tạo

Thầy Hiền

Tái bản

Bài 2: Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến

Bài 3: Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

Bài 4: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Chuyên đề 10: TIẾN HÓA

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Thầy Hiền

Bài 2. Học thuyết Đac-uyn và học thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 3. Các nhân tố tiến hóa

Bài 4.  Loài và quá trình hình thành loài

Bài 5: Nguồn gốc sự sống

Bài 6: Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất

Bài 7 Sự phát sinh loài người

Chuyên đề 11: SINH THÁI HỌC

Bài 1: Sinh thái học cá thể thích nghi

Thầy Công

Tái bản

Bài 2: Sinh thái học quần thể (Phần 1)

Bài 3: Sinh thái học quần thể (Phần 2)

Bài 4: Sinh thái học quần xã (Phần 1)

Bài 5: Sinh thái học quần xã (Phần 2)

Bài 6: Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 1)

Bài 7: Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 2)

Bài 8: Chu trình sinh địa hóa, sinh quyển và ứng dụng

Thầy Đặng Ngọc KhươngThầy Phạm Hữu Cường

CHUYÊN ĐỀ TÊN BÀI GIÁO VIÊN ĐẢM NHẬN
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT Bài: Khái quát chung về câu trong tiếng Việt Đặng Ngọc Khương
Bài: Các loại dấu câu trong tiếng Việt
Bài: Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt
Bài: Kiến thức về từ Hán-Việt
Bài: Các lỗi sai thường gặp khi viết câu
KIẾN THỨC VỀ LÀM VĂN Bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Bài: Luyện tập nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Bài: Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích trong văn xuôi (Phần 1)
Bài: Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích trong văn xuôi (Phần 2)
Bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Bài: Kĩ năng làm bài Nghị luận văn học dạng so sánh
Bài: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
Bài: Diễn đạt trong văn nghị luận
Bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
KIẾN THỨC VỀ ĐỌC HIỂU VÀ VIÊT ĐOẠN VĂN Bài: Phương pháp làm kiểu bài đọc hiểu
Bài: Phương pháp làm câu viết đoạn văn nghị luận xã hội
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I BÀI: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)
BÀI: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)
BÀI: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 3)
Bài: Tây Tiến (Phần 1)
Bài: Tây Tiến (Phần 2)
Bài: Tây Tiến (Phần 3)
Bài: Việt Bắc (Phần 1)
Bài: Việt Bắc (Phần 2)
Bài: Việt Bắc (Phần 3)
Bài: Việt Bắc (Phần 4)
Bài: Đất Nước (Phần 1)
Bài: Đất Nước (Phần 2)
Bài: Đất Nước (Phần 3)
Bài: Sóng (Phần 1)
Bài: Sóng (Phần 2)
Bài: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 1)
Bài: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2)
Bài: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 3)
Bài: Người lái đò Sông Đà (Phần 1)
Bài: Người lái đò Sông Đà (Phần 2)
Bài: Người lái đò Sông Đà (Phần 3)
Bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 1)
Bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 1)
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ II Bài: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)
Bài: Vợ chồng A Phủ (Phần 2)
Bài: Vợ chồng A Phủ (Phần 3)
Bài: Vợ nhặt (Phần 1)
Bài: Vợ nhặt (Phần 2)
Bài: Vợ nhặt (Phần 3)
Bài: Rừng xà nu (Phần 1)
Bài: Rừng xà nu (Phần 2)
Bài: Rừng xà nu (Phần 3)
Bài: Những đứa con trong gia đình (Phần 1)
Bài: Những đứa con trong gia đình (Phần 2)
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)
Bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 1)
Bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 2)
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ I Bài: Tự tình (Phần 1) Phạm Hữu Cường
Bài: Tự tình (Phần 2)
Bài: Câu cá mùa thu (Phần 1)
Bài: Câu cá mùa thu (Phần 2)
Bài: Thương vợ (Phần 1)
Bài: Thương vợ (Phần 2)
Bài: Bài ca ngất ngưởng (Phần 1)
Bài: Bài ca ngất ngưởng (Phần 2)
Bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Phần 1)
Bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Phần 2)
Bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc (Phần 1)
Bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc (Phần 2)
Bài: Hai đứa trẻ (Phần 1) Đặng Ngọc Khương
Bài: Hai đứa trẻ (Phần 2)
Bài: Chữ người tử tù (Phần 1)
Bài: Chữ người tử tù (Phần 2)
Bài: Chữ người tử tù (Phần 3)
Bài: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 1)
Bài: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 2)
Bài: Chí Phèo (Phần 1)
Bài: Chí Phèo (Phần 2)
Bài: Chí Phèo (Phần 3)
Bài:Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)
Bài:Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 2)
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ II BÀI: Vội vàng (Phần 1)
BÀI: Vội vàng (Phần 2)
BÀI: Vội vàng (Phần 3)
Bài: Tràng giang (Phần 1)
Bài: Tràng giang (Phần 1)
Bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)
Bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)
Bài: Chiều tối (Phần 1)
Bài: Chiều tối (Phần 2)
Bài: Từ ấy (Phần 1)
Bài: Từ ấy (Phần 2)
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I Bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (Phần 1) Phạm Hữu Cường
Bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (Phần 2)
Bài: Tấm Cám (Phần 1)
Bài: Tấm Cám (Phần 1)
Bài: Tỏ lòng (Phần 1)
Bài: Tỏ lòng (Phần 2)
Bài: Cảnh ngày hè (Phần 1)
Bài: Cảnh ngày hè (Phần 2)
Bài: Nhàn (Phần 1)
Bài: Nhàn (Phần 2)
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ II Bài: Phú sông Bạch Đằng (Phần 1)
Bài: Phú sông Bạch Đằng (Phần 2)
Bài: Đại cáo bình Ngô (Phần 1)
Bài: Đại cáo bình Ngô (Phần 2)
Bài: Chuyện chức phán sử đền Tản Viên (Phần 1)
Bài: Chuyện chức phán sử đền Tản Viên (Phần 2)
Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Phần 1)
Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Phần 2)
Bài: Truyện Kiều
Bài: Truyện Kiều (Tiếp theo - Trao duyên)
Bài: Truyện Kiều (Tiếp theo - Chí khí anh hùng)

Cô Hương fiona

Tiết

Chuyên đề

Bài học

1

 

 

 

Pronunciation

Những sai lầm khi phát âm Tiếng anh

2

Nguyên âm trong tiếng anh

3

Phụ âm trong Tiếng anh

4

Cách đọc đuôi “-s/es” và “-ed”

5

Nguyên tắc cơ bản để cải thiện phát âm

6

Luyện tập 1

7

 

Stress

Trọng âm với từ 2 âm tiết        

8

Trọng âm với từ 3 hay nhiều hơn 3 âm tiết

9

Luyện tập 2

10

 

 

 

Word forms

Tổng quan về grammar

11

Đại từ

12

Thế nào là danh từ? Phân loại danh từ? Cách thành lập danh từ?

13

Mạo từ

14

Tính từ và trạng từ

15

Động từ

16

Trật tự từ ( Word order)

17

Luyện tập 3

18

 

 

 

 

 

TENSES

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

19

Luyện tập 4

20

Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

21

Luyện tập 5

22

Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

23

Luyện tập 6

24

Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

25

Luyện tập 7                                                 

26

Thì tương lai đơn. tương lai gần và tương lai tiếp diễn

27

Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

28

Luyện tập 8

29

 

 

Modal verbs

Auxiliary

30

Can/ could/ May/ Might

31

Should/Ought to/ Had better

32

Must/ Have to

33

Modal Verb in Past tense

34

Luyện tập 9                                                              

35

 

Conditional sentences

Các loại câu điều kiện cơ bản

36

Câu điều kiện hỗn hợp và đảo ngữ câu điều kiện

37

Câu cầu mong với “wish” và “if only”

38

Luyện tập 10

39

 

Comparisons

So sánh ngang bằng

40

So sánh hơn và so sánh hơn nhất

41

So sánh “càng….càng…; càng ngày càng….”

42

Luyện tập 11

43

Passive voice

Passive voice in tenses

44

Luyện tập 12

45

Relative clauses

Who/ Whom/ Which/ That/ Whose

46

When/ Where/ Why

47

 

 

Reported speech

Luyện tập 13

48

Reported statements

49

Reported speech with the question “Yes/No”

50

Reported speech with WH-question

51

Luyện tập 14

52

 

Prepositions

Giới từ chỉ thời gian                                                            

53

Giới từ chỉ nơi chốn                                                         

54

Giới từ đi với tính từ, danh từ, động từ

55

Luyện tập 15

56

Conjunctions

Liên từ

57

Luyện tập 16

58

Tag questions

Câu hỏi đuôi

59

Luyện tập 17

60

Inversions

Đảo ngữ

61

Luyện tập 18

62

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary

Numbers and Dates

63

Colours

64

Body

65

Family

66

Friends

67

Hobbies

68

Countries

69

Weather

70

Nature

71

Love

72

Animal

73

Transportation

74

Technology

Thầy Phạm Trọng Hiếu

STT

Nội dung

 

1.

Lộ trình và phương pháp học tiếng Anh.

 

2.

Tổng quan phương pháp phân tích câu.

 

 

GIAI ĐOẠN 1:

Phương pháp Phân tích tổng quát câu.

 

3.

Phương pháp nhận biết các thành phần nhỏ lẻ trong câu.

 

4.

Phương pháp phân phân tích Câu đơn (tiết 1).

 

5.

Phương pháp phân phân tích Câu đơn (tiết 2).

 

6.

Phương pháp phân tích câu chứa Liên kết song song.

 

7.

Phương pháp phân tích Câu ghép FANBOYS.

 

8.

Phương pháp phân tích liên kết bằng Conjunctive Adverbs.

 

9.

Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Trạng từ.

 

10.

Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ đầy đủ.

 

11.

Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ rút gọn.

 

12.

Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Danh từ

 

13.

Tổng hợp Phương pháp xác định SVO trong các câu Tiếng Anh.

 

 

GIAI ĐOẠN 2:

Ứng dụng phương pháp phân tích tổng quát câu để học Vocabulary, Phrasal verbs, Idioms và Collocations.

 

14.

Phương pháp chung để Cracking từ vựng tiếng Anh qua Reading.

 

15.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Environment + Phát âm.

 

16.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Global issues + Phát âm.

 

17.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Natural disasters+ Phát âm.

 

18.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Friendship + Phát âm.

 

19.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Hobbies, sports and games + Phát âm.

 

20.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Food and Drinks + Phát âm.

 

21.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Health & Fitness + Phát âm.

 

22.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Travel & Transport + Phát âm.

 

23.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Education & Learning + Phát âm.

 

24.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Weather & Nature + Phát âm.

 

25.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Communication & The media + Phát âm.

 

26.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Science & Technology + Phát âm.

 

27.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Shopping + Phát âm.

 

28.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Holidays + Phát âm.

 

29.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Movies + Phát âm.

 

30.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Money + Phát âm.

 

31.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Animals + Phát âm.

 

32.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Music + Phát âm.

 

33.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Clothes + Phát âm.

 

34.

Reading và Cracking từ vựng chủ đề Restaurant + Phát âm.

 

 

GIAI ĐOẠN 3:

Phương pháp phân tích chi tiết các thành phần câu Tiếng Anh.

 

35.

Làm thế nào để Phân tích Động từ dạng Quá khứ trong câu

 

36.

Làm thế nào để Phân tích Động từ dạng Hiện tại trong câu

 

37.

Làm thế nào để Phân tích Động từ dạng Tương lai trong câu

 

38.

Làm thế nào để Phân tích Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) trong câu.

 

39.

Làm thế nào để Phân tích các loại câu hỏi trong tiếng Anh.

 

40.

Làm thế nào để Phân tích Mạo từ trong câu.

 

41.

Làm thế nào để Phân tích tổng hợp Danh từ trong câu.

 

42.

Làm thế nào để Phân tích Giới từ trong câu

 

43.

Làm thế nào để Phân tích các từ định lượng trong câu.

 

44.

Làm thế nào để Phân tích câu chứa các Idioms và Collocations.

 

45.

Làm thế nào để Phân tích các từ định lượng trong câu.

 

46.

Làm thế nào để Phân tích các Câu điều kiện giả thiết.

 

47.

Làm thế nào để Phân tích các Câu đảo ngữ.

 

48.

Làm thế nào để Phân tích các Câu bị động.

 

 

GIAI ĐOẠN 4:

Ứng dụng tổng hợp các Phương pháp để học và làm bài thi THPT Quốc gia.

 

49.

Phương pháp tự luyện đề THPT dạng ngữ âm + Tài liệu luyện thi.

 

50.

Phương pháp tự luyện đề THPT dạng ngữ pháp + Tài liệu luyện thi.

 

51.

Phương pháp tự luyện đề THPT dạng câu đồng nghĩa + Tài liệu luyện thi.

 

52.

Phương pháp tự luyện đề THPT Đọc hiểu dạng điền từ + Tài liệu luyện thi.

 

53.

Phương pháp tự luyện đề THPT Đọc hiểu dạng tìm thông tin + Tài liệu luyện thi.

 

54.

Phương pháp tự luyện đề THPT Đọc hiểu dạng viết luận + Tài liệu luyện thi.

 

55.

Tổng kết Khóa học và căn dặn.

 

CHỌN KHÓA HỌC CỦA BẠN

NỀN TẢNG 2019
MÔN
Một trong các môn
Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh, Văn
Học phí cả năm
800.000VNĐ
800.000 VNĐ
NỀN TẢNG 2019
COMBO KHỐI
Một trong các khối
hoặc A01&D01 hoặc B00 &D07
A00&B00 hoặc A00&A01
Học phí cả năm
2.400.000VNĐ
2.400.000 VNĐ
Tiết kiệm nhất

CHUẨN BỊ SỚM KIẾN THỨC 12
ÔN CHẮC 10,11 - NẮM 70% CƠ HỘI ĐỖ ĐẠI HỌC!

Em muốn Đăng ký