Có phải em đang...
 • MẤT GỐC, HỔNG KIẾN THỨC
 • THIẾU PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐI ƯU
 • CHƯA CÓ MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH HỌC HIỆU QUẢ

đồng hành cùng thầy cô

Lê Bá Trần Phương
#Tỉmỉ#Chitiết#Dễhiểu
553632
bạn đã học khóa học Thầy Phương
Lưu Huy Thưởng
#Dễhiểu#Logic#PPgiảinhanh
553488
bạn đã học khóa học Thầy Thưởng
Nguyễn Thanh Tùng
#Sơđồtưduy #hiểusâu #đẹptrai
553655
bạn đã học khóa học Thầy Tùng
Lê Anh Tuấn
#Hàihước #họctừgốc #mẹotrắcnghiệm
553474
bạn đã học khóa học Thầy Tuấn
PEN-C MÔN TOÁN - THẦY LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Thầy sẽ giảng chậm và kỹ để dù em học lực trung bình hay trung bình khá cũng tiếp thu dễ dàng.
 • 84 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Lưu Huy Thưởng
Thầy dạy chậm, giúp em hiểu bản chất, dễ học, dễ nhớ.
 • 85 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Nguyễn Thanh Tùng
Thầy sẽ giúp em ôn đúng dạng, luyện trúng đề, tối đa hóa điểm số với sơ đồ tư duy khoa học.
 • 90 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Lê Anh Tuấn
Thầy sẽ hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy để em giải được mọi bài toán.
 • 90 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Lê Anh Tuấn

 • Thầy
  Nguyễn Thanh Tùng

 • Thầy
  Lưu Huy Thưởng

 • Thầy
  Lê Bá Trần Phương

Đỗ Ngọc Hà
#Hệthống #dễhiểu #logic
553618
bạn đã học khóa học Thầy Hà
Nguyễn Thành Nam
#Hệthống #dễhểu #logic
553618
bạn đã học khóa học Thầy Hà
PEN-C MÔN VẬT LÍ: Thầy Đỗ Ngọc Hà
Giúp em thành thạo tất cả dạng bài, rút ngắn thời gian làm bài, bứt phá điểm số.
 • 125 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN VẬT LÍ: Thầy Nguyễn Thành Nam
Dạy chi tiết, hiểu bản chất là phương châm hàng đầu của thầy.
 • 122 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Nguyễn Thành Nam

 • Thầy
  Đỗ Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Anh
#PPmạngnhện #trịmấtgốc #tậntâm
553489
bạn đã học khóa học Thầy Anh
Vũ Khắc Ngọc
#thầygiáoquốcdân #Tốiưuđề
553652
bạn đã học khóa học Thầy Ngọc
PEN-C MÔN HÓA HỌC: Thầy Nguyễn Ngọc Anh
Phong cách giảng dạy: Bài bản, chi tiết, phương pháp học thông minh, logic, hiểu bản chất, giải đáp tất cả thắc mắc của học sinh.
 • 140 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN HÓA HỌC: Thầy Vũ Khắc Ngọc
Luôn đổi mới và update những dạng bài mới nhất, những phương pháp giải hay nhất.
 • 103 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

 • Thầy
  Nguyễn Ngọc Anh

Đinh Đức Hiền
#thânthiện #tậntình #sinhđộng
417427
bạn đã học khóa học Thầy Hiền
Nguyễn Thành Công
#hàihước #thựctế #PPtiếpcậnmới
417461
bạn đã học khóa học Thầy Công
PEN-C MÔN SINH HỌC: Thầy Đinh Đức Hiền
Thầy sẽ giúp các em hệ thống kiến thức một các logic, dễ nhớ.
 • 105 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN SINH HỌC: Thầy Nguyễn Thành Công
Với phương pháp tiếp cận ngược, thầy đi từ các vấn đề thực tiễn, hướng dần học sinh đến những kiến thức khóa học giúp học sinh thấm, ngấm kiến thức một cách tự nhiên, không gượng ép.
 • 110 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Nguyễn Thành Công

 • Thầy
  Đinh Đức Hiền

Phạm Hữu Cường
#truyềncảm #dễhọc #dễnhớ
417334
bạn đã học khóa học Thầy Cường
Trịnh Thu Tuyết
#nhẹnhàng #hấpdẫn #mẹohay
417388
bạn đã học khóa học Cô Tuyết
PEN-C MÔN NGỮ VĂN: Thầy Phạm Hữu Cường
Dạy Văn theo "sơ đồ tư duy" giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm bài.
 • 93 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập tự luận có hướng dẫn làm bài
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN NGỮ VĂN: Cô Trịnh Thu Tuyết
Cô sẽ so sánh, liên hệ mở rộng để tăng kiến thức, rèn khả năng cảm thụ, phân tích cho em.
 • 71 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập tự luận có hướng dẫn làm bài
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

 • Trịnh Thu Tuyết

 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

Phạm Trọng Hiếu
#thúvị #hayho #vuivẻ
417490
bạn đã học khóa học Thầy Hiếu
Hương Fiona
#dễhiểu #sángtạo #tránhbẫy
417524
bạn đã học khóa học Cô Hương
PEN-C MÔN TIẾNG ANH: Thầy Phạm Trọng Hiếu
Luôn đối sánh hai ngôn ngữ (tiếng Anh - tiếng Việt) trong quá trình giảng dạy giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức.
 • 62 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TIẾNG ANH: Cô Hương Fiona
Hệ thống hóa kiến thức, nắm chắc mọi dạng bài, nâng cao tư duy tránh bẫy trong đề, dễ dàng đạt điểm cao.
 • 64 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

 • Hương Fiona

 • Thầy
  Phạm Trọng Hiếu

Lê Thị Thu Hương
#khôngkhôkhan #thúvị #vídụhay
417303
bạn đã học khóa học Cô Hương
Nguyễn Mạnh Hà
#khôngkhôkhan #thúvị #vídụhay
417303
bạn đã học khóa học Thầy Hà
Trần Văn Năng
#dễliênhệ #hấpdẫn #thúvị
417303
bạn đã học khóa học Thầy Năng
PEN-C MÔN LỊCH SỬ: Cô Lê Thị Thu Hương
Cung cấp tất cả các kiến thức nền tảng giúp học sinh xây nền kiến thức cơ bản, Học theo sơ đồ tư duy gọn nhẹ dễ nhớ.
 • 291 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học 3 môn Lịch sử - Địa Lí - Giáo Dục Công Dân
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN ĐỊA LÍ: Thầy Nguyễn Mạnh Hà
Phong cách giảng dạy chậm rãi, thầy sẽ giúp các em học theo lối tư duy logic và kỹ năng xử lí bài tập, môn Địa Lí sẽ trở nên dễ dàng.
 • 291 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học 3 môn Lịch sử - Địa Lí - Giáo Dục Công Dân
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN GDCD: Thầy Trần Văn Năng
Hướng dẫn phương pháp làm những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi.
 • 291 bài giảng ôn luyện trọng tâm bám sát kiến thức thi Đại Học 3 môn Lịch sử - Địa Lí - Giáo Dục Công Dân
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá Ftrình học
 • Thầy
  Trần Văn Năng

 • Thầy
  Nguyễn Mạnh Hà


 • Lê Thị Thu Hương

lấp mọi lỗ hổng kiến thức
nắm chắc 80% cơ hội đỗ đại học
học trọn gói
cả năm
800.000đ/1 môn
 • Ôn luyện chuyên sâu từ lý thuyết đến bài tập.
 • Cung cấp toàn diện kỹ năng rút ngắn thời gian làm bài.
 • Tăng 80% cơ hội đỗ đại học.
Còn 2000 suất cuối cùng
Còn 2000 suất cuối cùng