• ngày
    00
  • giờ
    00
  • phút
    00
Đến kì thi
THPTQG 2019

PEN-M 2019

Khám phá ngay
Tháng 4/2019 Ôn luyện chọn lọc PEN-M

CHIẾN LƯỢC BỨT PHÁ ĐIỂM SỐ

Nhanh - Gọn - Tập trung TRONG 60 NGÀY

PEN-M N2
PEN-M N3
Đối tượng
- Học sinh có học lực trung bình - khá.
- Cần giảng kỹ, chi tiết, dễ hiểu.
- Học sinh có học lực khá - giỏi.
- Cần xoáy sâu trọng tâm kiến thức khó, cực khó
Mục tiêu điểm số
NẮM CHẮC ĐIỂM 8
CHINH PHỤC ĐIỂM 10
Định hướng học
- Nhanh: Cung cấp phương pháp giải nhanh, đầy đủ kỹ năng cần thiết khi thi.
- Gọn: Lưu ý các lỗi sai và cách xử lý. Làm đâu chắc đó.
- Tập trung: Chú trọng vào kiến thức từ dễ đến trung bình, khó. Không sa đà vào kiến thức quá khó.
- Nhanh: Cung cấp phương pháp giải nhanh bài tập dễ và cách giải mọi dạng bài khó.
- Gọn: Định hướng tư duy để xử lí các dạng bài phức tạp, tránh mắc bẫy, nhằm đạt điểm số tối đa.
- Tập trung: Chú trọng các phương pháp làm bài cho các câu khó và cực khó.
Phòng luyện online - thi thử như thật
Tự luyện theo năng lực:
- Ngân hàng: 46.800 câu hỏi có đáp án, hướng dẫn giải chi tiết.
- Rèn kỹ năng xử lý nhanh, phân bổ thời gian hiệu quả, loại trừ phương án nhiễu, tránh bẫy.
- Tăng dần thử thách, mức độ khó ở các bài kiểm tra tới khi quét hết dạng bài ở từng môn.
- Rèn luyện tâm lý phòng thi.
TOP THẦY CÔ ĐỒNG HÀNH
CHINH PHỤC KỲ THI THPT QG 2019
Đề cương tổng ôn
Bám sát mục tiêu điếm số trong 2 tháng cuối
Xem chi tiết...

LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ  
1 HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN  
2 Bài 14. Kỹ thuật giải các loại phương trình và bất phương trình bằng phương
pháp hàm đặc trưng
15/04/2019
CĐ02 CHIẾN THUẬT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM  
3

Bài 1. Các kỹ thuật độc đáo để giải quyết các bài toán có tính tích hợp
giữa giải tích và hình học

 
4 Bài 2. Các kỹ thuật độc đáo để giải quyết các bài toán có tính tích hợp
giữa giải tích và hình học (P2)
22/03/2019
5 Bài 3. Các kỹ thuật độc đáo để giải quyết các bài toán có tính tích hợp
giữa giải tích và hình học (P3)
24/03/2019
6 Bài 4. Giải các bài toán về góc và khoảng cách bằng phương pháp cài tọa độ 26/03/2019
7 Bài 5. Giải các bài toán về góc và khoảng cách bằng phương pháp cài tọa độ
(P2)
28/03/2019
8 Bài 6. Giải các bài toán về góc và khoảng cách bằng phương pháp cài tọa độ
(P3)
30/03/2019
9 Bài 7. Một số sai lầm thường mắc phải trong việc giải quyết bài toán tìm
nguyên hàm
04/01/2019
10 Bài 8. Các kỹ thuật đặc biệt về tính tích phân 04/03/2019
11 Bài 9. Các kỹ thuật đặc biệt về tính tích phân (P2) 04/05/2019
12 Bài 10. Sử dụng kỹ thuật và công thức tính diện tích hình phẳng của tích
phân để giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số và đồ thị hàm số
04/07/2019
13 Bài 11. Sử dụng kỹ thuật và công thức tính diện tích hình phẳng của tích
phân để giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số và đồ thị hàm số (P2)
04/09/2019
14 Bài 12. Vận dụng kỹ thuật tìm tập hợp điểm để giải quyết các bài toán liên
quan đến min-max của mô đun số phức.
04/11/2019
15 Bài 13. Vận dụng kỹ thuật tìm tập hợp điểm để giải quyết các bài toán liên
quan đến min-max của mô đun số phức (P2)
13/04/2019
16 Bài 15. Kỹ thuật giải các loại phương trình và bất phương trình bằng phương
pháp hàm đặc trưng (P2)
17/04/2019
17 Bài 16. Kỹ năng xử lý các bài toán về hình học không gian liên quan đến
min-max
19/04/2019
18 Bài 17. Kỹ năng xử lý các bài toán về hình học không gian liên quan đến
min-max (P2)
21/04/2019
19 Bài 18. Các phương pháp độc đáo để giải quyết các bài toán về phương trình
lượng giác chứa tham số
23/04/2019
20 Bài 19. Các phương pháp độc đáo để giải quyết các bài toán về phương trình
lượng giác chứa tham số (P2)
25/04/2019
21 Bài 20. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng-
cấp số nhân
27/04/2019
22 Bài 21. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng-
cấp số nhân (P2)
29/04/2019
23 Bài 22. Các bài toán về xác suất đòi hỏi khả năng phân tích các tình huống
xảy ra
05/01/2019
24 Bài 23. Các bài toán về xác suất đòi hỏi khả năng phân tích các tình huống
xảy ra (P2)
05/03/2019
25 Bài 24. Bổ sung kiến thức tổng hợp về nhị thức niu tơn 05/05/2019
26 Bài 25. Bổ sung kiến thức tổng hợp về nhị thức niu tơn (P2) 05/07/2019
27 Bài 26. Các vấn đề về giới hạn của dãy số-hàm số cần phải chú ý (P1) 05/09/2019
28 Bài 27. Các vấn đề về giới hạn của dãy số-hàm số cần phải chú ý (P2) 05/11/2019

Lê Anh Tuấn

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ02

CHƯƠNG 0: BẢO BỐI VÀ KỸ THUẬT TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN

 
1

Tư duy đặc trưng và kỹ thuật lựa chọn phương án trả lời tối ưu

 
2 Khai thác tối ưu quyền năng của máy tính Casio  
CĐ03 Chương 1. Hàm số  
3 Bài 1: Kiến thức cốt lõi chinh phục trọn 8 chủ đề về bài toán liên quan
khảo sát hàm số P2
21/03/2019
4 Bài 1: Kiến thức cốt lõi chinh phục trọn 8 chủ đề về bài toán liên quan
khảo sát hàm số P3
22/03/2019
5 Bài 2. Bài toán Min Max 23/03/2019
6 Bài 2. Bài toán Tiệm cận 24/03/2019
7 Bài 3. Bài toán Sự tương giao - Tiếp tuyến 25/03/2019
8 Bài 3. Đồ thị hàm số 25/03/2019
9 Bài 4. Làm chủ các dạng toán liên quan khảo sát hàm số bằng máy tính casio
và mẹo làm bài.
26/03/2019
10 Bài 5. Phép thuật “ Biến khó thành dễ” và Kĩ thuật xử lý nhanh bài toán vận
dụng cao về chủ đề hàm số.
27/03/2019
CĐ04 CHƯƠNG 2: MŨ-LOGARIT  
11 Bài 1: Sự kết hợp mềm mại giữa Casio và kiến thức toán vào bài toán liên
quan đến hàm số mũ , logarit
28/03/2019
12 Bài 2: Kĩ năng giải kết hợp với casio truy ngược để giải phương trình, bất
phương trình mũ và logarit.
29/03/2019
13 Bài 3: Chinh phục các câu hỏi về mũ, logarit và bài toán thực tế mang tính
phân loại cao.
30/04/2019
14 Bài 3: Chinh phục các câu hỏi về mũ, logarit và bài toán thực tế mang tính
phân loại cao tiếp.
04/01/2019
CĐ05 CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN  
15 Bài 1: Làm chủ các bài toán nguyên hàm, tích phân bằng máy tính casio 04/02/2019
16 Bài 2: Các phương pháp xử lý nguyên hàm, tích phân khi casio khó áp dụng 04/03/2019
17 Bài 3: Xử lý nhanh gọn bài toán ứng dụng tích phân vào thực tế 04/04/2019
18 Bài 3: Xử lý nhanh gọn bài toán ứng dụng tích phân vào thực tế tiếp theo 14/04/2019
19 Bài 4. Các bài tích phân hay và lạ 04/05/2019
CĐ06 CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC  
20 Bài 1: Xử lý siêu nhanh các bài tập tính toán số phức bẳng máy tính Casio
kết hợp với phép toán về số phức
04/07/2019
21 Bài 2: Một phút xử lý xong câu hỏi vận dụng cao của số phức. 04/07/2019
22 Bài 3.Max-min của Mô-Đun Số Phức 04/08/2019
CĐ07 CHƯƠNG 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN  
23 Bài 1: Hai nét vẽ giải quyết xong bài toán về góc. 04/03/2019
25 Bài 2: Ba nét vẽ diệu kỳ xử lý chớp nhoáng các câu hỏi khoảng cách. 04/04/2019
26 Bài 3: Kĩ năng giải quyết nhanh các bài toán về thể tích, tỷ số thể tích. 04/05/2019
27 Bài 4: Các bài toán về thiết diện, quan hệ vuông góc, hình đa diện và Vận
dụng cao về thể tích.
04/06/2019
CĐ08 CHƯƠNG 6: NÓN-TRỤ-MẶT CẦU  
28 Bài 1:Hình dáng hình nón,trụ và các bài toán liên quan. 04/05/2019
29 Bài 2: Tâm,bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ. 04/06/2019
30 Bài 3: Tổng hợp các bài toán vận dụng cao đặc sắc. 04/07/2019
CĐ09

CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

 
31 Bài 1: Xử lý nhanh bài toán viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt
cầu
04/08/2019
32 Bài 2: Cách tư duy siêu nhanh các bài toán về vị trí tương đối trong không
gian.
04/09/2019
33 Bài 3: Ứng dụng casio trong các bài toán tọa độ về góc và khoảng cách. 04/10/2019
34 Bài 4: Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao. 04/11/2019
CĐ10

CHƯƠNG 8: LƯỢNG GIÁC - XÁC SUẤT - NHỊ THỨC NEWTON.

 
35 Bài 1: Sơ đồ tư duy nắm trọn kiến thức về hàm số lượng giác. 24/04/2019
36 Bài 2: Phương trình lượng giác. 25/04/2019
37 Bài 3: Bóc tách kiến thức cốt lõi về các Quy tắc đếm và xác suất. 26/04/2019
38 Bài 4: Nhị thức Niu tơn và bài toán liên quan. 27/04/2019
CĐ11

CHƯƠNG 9: DÃY SỐ- GIỚI HẠN- ĐẠO HÀM - PHÉP BIẾN HÌNH.

 
39 Bài 1: Hệ thống hóa kiến thức về Dãy số-CSC-CSN thông qua sơ đồ tư duy. 28/04/2019
40 Bài 2: Một phút xử lý xong bài toán về Giới hạn- Hàm số liên tục- Đạo hàm. 29/04/2019
41 Bài 3: Phương pháp trả lời nhanh câu hỏi về phép biến hình trong mặt phẳng. 30/04/2019

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ02

KỸ THUẬT ĐỈNH CAO GIẢI NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM

 
1

Kỹ thuật giải ngược xử lý nhanh Toán trắc nghiệm

 
CĐ03 Chuyên đề: Hàm Số  
2

Bài 1. Xâu chuỗi toàn bộ kiến thức trọng tâm qua sơ đồ tư duy.

 
3

Bài 1. Xâu chuỗi toàn bộ kiến thức trọng tâm qua sơ đồ tư duy (tiếp)

 
4 Bài 1. Xâu chuỗi toàn bộ kiến thức trọng tâm qua sơ đồ tư duy (tiếp theo) 21/03/2019
5 Bài 2. Cách khắc phục những lỗi thường gặp. 22/03/2019
6 Bài 2. Cách khắc phục những lỗi thường gặp tiếp theo 23/03/2019
7 Bài 3. Các công thức giải nhanh. 24/03/2019
8 Bài 4. Bài toán Vận dụng cao (Phần 02) 26/03/2019
9 Bài 4. Bài toán Vận dụng cao (Phần 03) 27/03/2019
10 Bài 4. Bài toán Vận dụng cao (Phần 04) 28/03/2019
11 Bài 4. Bài toán Vận dụng cao (Phần 05) 29/03/2019
12 Bài 5. Cách tiếp cận các bài toán thực tế, hay và khó 30/03/2019
CĐ04 Chuyên đề: Lũy thừa – Mũ – Logarit  
13 Bài 1. Xử lí nhanh các bài toán về biểu thức Mũ - Logarit 04/01/2019
14 Bài 1. Xử lí nhanh các bài toán về biểu thức Mũ - Logarit (P2) 04/02/2019
15 Bài 2. Phương pháp giải Phương trình – Bất phương trình Mũ - Logarit 04/04/2019
16 Bài 3. Cách tiếp cận các bài toán thực tế, hay và khó (Vận dụng cao). 04/05/2019
17 Bài 3. Cách tiếp cận các bài toán thực tế, hay và khó (Vận dụng cao). tiếp
theo
04/06/2019
CĐ05

Chuyên đề: Nguyên Hàm – Tích Phân – Ứng dụng

 
18 Bài 1. Các hướng tiếp cận bài toán tìm nguyên hàm, tích phân. 04/07/2019
19 Bài 1. Các hướng tiếp cận bài toán tìm nguyên hàm, tích phân tiếp 04/08/2019
20 Bài 2. Giải nhanh các bài toán ứng dụng (diện tích hình phẳng, thể tích
khối tròn xoay).
04/09/2019
21 Bài 4. Tích phân hàm ẩn P1  
22 Bài 4. Tích phân hàm ẩn P2 04/11/2019
CĐ06 Chuyên đề: Số Phức  
23 Bài 1. Phương pháp hình học giải nhanh các bài toán Min - Max 04/12/2019
24 Bài 2. SP: Cách tiếp cận các bài toán hay và khó (Vận dụng cao) Phần 01 13/04/2019
25 Bài 2. SP: Cách tiếp cận các bài toán hay và khó (Vận dụng cao) Phần 02 14/04/2019
CĐ07 Chuyên đề: Hình Học Không Gian Cổ Điển  
26 Bài 1. Kĩ năng xử lí nhanh các dạng toán về khối tròn xoay 15/04/2019
27 Bài 2: Kĩ năng xử lí các bài toán định tính về khối đa diện 16/04/2019
28 Bài 2. Kĩ năng xử lí nhanh bài toán tính thể tích khối đa diện 17/04/2019
29 Bài 3. Cách xác định nhanh tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp theo các mô
hình.
18/04/2019
30 Bài 3. Cách xác định nhanh tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp theo các mô
hình (tiếp theo)
19/04/2019
31 Bài 4. Cách tiếp cận các bài toán khoảng cách và góc 20/04/2019
32 Bài 4. Cách tiếp cận các bài toán khoảng cách và góc P2 21/04/2019
33 Bài 5. Cách tiếp cận các bài toán thực tế, hay và khó (Vận dụng cao). 22/04/2019
CĐ08 Chuyên đề: Hình Học Giải Tích Oxyz  
34 Bài 1. Giải nhanh các bài toán dựa vào kiến thức nền tảng. 23/04/2019
35 Viết nhanh phương trình (đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu) theo các hướng ra
đề. Phần 01
24/04/2019
36 Viết nhanh phương trình (đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu) theo các hướng ra
đề. Phần 02
25/04/2019
37 Bài 3. Cách tiếp cận các bài toán hay và khó (Vận dụng cao). 26/04/2019
CĐ09

Chuyên đề: Lượng giác - Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức Niuton

 
38 Bài 1. Giải nhanh các phương trình lượng giác tường minh và chứa tham số 27/04/2019
39 Bài 2. Giải nhanh các bài toán đếm. 28/04/2019
40 Bài 3. Bí quyết xử lí gọn các bài toán xác suất. 29/04/2019
41 Bài 4. Cách tiếp cận các dạng toán về Nhị Thức Niuton 30/04/2019
CĐ10 Chuyên đề: CSC - CSN - Giới hạn - Tính liên tục  
42 Bài 1. Phân dạng và cách giải nhanh các lớp câu hỏi về Cấp Số Cộng - Cấp Số
Nhân.
05/01/2019
43 Bài 1. Phân dạng và cách giải nhanh các lớp câu hỏi về Cấp Số Cộng - Cấp Số
Nhân (Phần 02)
05/02/2019
44 Bài 2. Giải nhanh các dạng toán về giới hạn. 05/04/2019
45 Bài 3. Các tiếp cận nhanh các bài toán về tính liên tục của hàm số. 05/04/2019
46 Bài 4. Các phép biến hình và cách giải các dạng toán liên quan 05/06/2019

Nguyễn Bá Tuấn

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01

PHẦN I. KIẾN THỨC CỐT LÕI VÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN TRÁNH

 
1 Bài 1. Những kiến thức bổ trợ không thể thiếu  
2 Bài 2. Tổng hợp các hàm trong chương trình phổ thông và sai lầm cần tránh
(P1)
22/03/2019
3 Bài 3. Tổng hợp các hàm trong chương trình phổ thông và sai lầm cần tránh
(P2)
24/03/2019
4 Bài 4. Các vấn đề vận dụng và vận dụng cao của mọi hàm trong đề thi 26/03/2019
5 Bài 5. Tổng hợp các dạng bài về phương trình trong đề thi (P1) 28/03/2019
6 Bài 6. Tổng hợp các dạng bài về phương trình trong đề thi (P2) 30/03/2019
7 Bài 7. Các dạng bài vận dụng và vận dụng cao về số phức 04/01/2019
8 Bài 8. Các dạng vận dụng và vận dụng cao tích phân 04/03/2019
9 Bài 9. Các dạng vận dụng và vận dụng cao về góc và khoảng cách (P1) 04/05/2019
10 Bài 10. Các dạng vận dụng và vận dụng cao về góc và khoảng cách (P2) 04/07/2019
11 Bài 11. Thiết diện và các vấn đề về tỉ lệ thể tích 04/09/2019
12 Bài 12. Các vấn đề vận dụng và vận dụng cao khối tròn xoay 04/11/2019
13

Bài 13. Các quy tắc chốt nhanh đáp án bài hình Oxyz

 
14 Bài 14. Các dạng bài không thể thiếu khi giải toán tổ hợp xác suất (P1) 15/04/2019
15 Bài 15. Các dạng bài không thể thiếu khi giải toán tổ hợp xác suất (P2) 17/04/2019
16 Bài 16. Nhị thức niuton và các bài toán kết hợp chuyên đề khác 19/04/2019
17 Bài 17. Các kĩ thuật giải nhanh dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và các bài
toán liên chuyên đề
21/04/2019
18 Bài 18. Các công thức và pp đặc biệt giải nhanh giới hạn và hàm số liên tục. 23/04/2019
19

Bài 19. Tổng hợp các bài và dạng bài hay và khó dễ có trong đề thi (P1)

 
20 Bài 20. Tổng hợp các bài và dạng bài hay và khó dễ có trong đề thi (P2) 27/04/2019
CĐ02

PHẦN II. CÁC CÔNG THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

 
21 Bài 21. Các kĩ thuật Casio nâng cao  
22 Bài 22. Tư duy loại trừ 50% 05/01/2019
23 Bài 23. Ứng dụng đặc biệt hóa, tổng quát hóa vào các dạng bài 05/03/2019
24 Bài 24. Các dấu hiệu ước lượng đáp số 05/05/2019
25 Bài 25. Một số phương pháp giải nhanh toán trắc nghiệm 05/07/2019

Nguyễn Thành Nam

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 PHẦN 1 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC  
3 Bài 01 : Kiến thức cơ bản về dao động điều hòa 22/03/2019
4 Bài 02 : Phương pháp Đường Tròn cơ bản 23/03/2019
5 Bài 03 : Phương pháp Đường Tròn nâng cao 24/03/2019
6 Bài 04 : Phương pháp Véc-tơ quay 04/02/2019
7 Bài 05 : Cơ năng và Chuyển hóa năng lượng trong dao động cơ học 04/03/2019
8 Bài 06 : Các trường hợp dao động của Con lắc lò xo 04/04/2019
9 Bài 07 : Các trường hợp dao động của Con lắc đơn 04/05/2019
10 Bài 08 : Đồ thị hình sin trong dao động điều hòa 04/06/2019
11 Bài 09 : Sự tắt dần dao động do ma sát 04/07/2019
12 Bài 10 : Thay đổi đột ngột cấu trúc hệ dao động 04/08/2019
13 Bài 11 : Sóng cơ học và Quá trình truyền sóng 04/09/2019
14 Bài 12 : Giao thoa sóng cơ học 04/10/2019
15 Bài 13 : Bụng và Nút sóng trong giao thoa 04/11/2019
16 Bài 14 : Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa 04/12/2019
17 Bài 15 : Sóng dừng 13/04/2019
18 Bài 16 : Âm và Sóng âm 14/04/2019
19 Bài 17 - Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng 15/04/2019
CĐ02

PHẦN 2 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

 
20 Bài 01 : Dòng điện xoay chiều và Mạch điện xoay chiều 16/04/2019
21 Bài 02 : Phương pháp giải toán điện xoay chiều 17/04/2019
22 Bài 03 : Bài toán đồ thị hình Sin trong điện xoay chiều 18/04/2019
23 Bài 04 : Bài toán giá trị tức thời trong điện xoay chiều 19/04/2019
24 Bài 05 : Máy phát điện xoay chiều một pha 20/04/2019
25 Bài 06 : Máy biến áp và Truyền tải điện năng 21/04/2019
26 Bài 07 : Máy phát ba pha và Động cơ điện ba pha 22/04/2019
27 Bài 08 : Bài toán nâng cao về máy điện 23/04/2019
28 Bài 09 : Đồ thị mạch xoay chiều khi R biến thiên 24/04/2019
29 Bài 10 : Đồ thị ZL và ZC biến thiên quanh điểm cộng hưởng 25/04/2019
30 Bài 11 : Đồ thị f , L, C biến thiên quanh điểm cộng hưởng 26/04/2019
31 Bài 12 : Đồ thị UL khi L biến thiên và UC khi C biến thiên 27/04/2019
32 Bài 13 : Đồ thị UL và UC khi f:ω biến thiên 28/04/2019
33 Bài 14 : Phương pháp Chuẩn hóa số liệu 29/04/2019
34 Bài 15 : Dao động điện từ trong mạch LC 30/04/2019
35 Bài 16 : Điện từ trường cảm ứng và Sóng điện từ 05/01/2019
36 Bài 17 : Bài toán nâng cao về dao động điện từ 05/02/2019
CĐ03

PHẦN 3 - ÁNH SÁNG VÀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

 
37 Bài 01 : Tán sắc ánh sáng 05/03/2019
38 Bài 02 : Giao thoa ánh sáng 05/04/2019
39 Bài 03 : Giao thoa đồng thời nhiều ánh sáng đơn sắc 05/05/2019
40 Bài 04 : Quang phổ và các loại tia 05/06/2019
41 Bài 05 : Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng 05/07/2019
42 Bài 06 : Mẫu nguyên tử Bohr 05/08/2019
43 Bài 07 : Quang phổ vạch của Hydro 05/09/2019
44 Bài 08 : Hiện tượng phát quang 05/10/2019
45 Bài 09 : Cấu tạo Hạt nhân nguyên tử 05/11/2019
46 Bài 10 : Phản ứng hạt nhân và Phóng xạ hạt nhân 05/12/2019
47 Bài 11 : Năng lượng của phản ứng hạt nhân 13/05/2019
CĐ04 PHẦN 4 - VẬT LÝ 11 VÀ MỞ RỘNG  
48 Bài 01 : Lực điện và Điện trường 05/01/2019
49 Bài 02 : Tụ điện và mạch điện chứa tụ 05/02/2019
50 Bài 03 : Mạch điện không đổi chứa điện trở 05/03/2019
51 Bài 04 : Mạch điện không đổi chứa nguồn điện và máy thu 05/04/2019
52 Bài 05 : Từ trường và Lực từ 05/05/2019
53 Bài 06 : Cảm ứng điện từ 05/06/2019
54 Bài 07 : Phản xạ và khúc xạ 05/07/2019
55 Bài 08 : Hệ hai thấu kính 05/08/2019
56 Bài 09 : Tính toán sai số và Biểu diễn kết quả phép đo 05/09/2019
57 Bài 10 : Thuyết tương đối hẹp 05/10/2019

Trần Đức

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ02 PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12  
1 Bài 1. Dao động cơ và những vấn đề trọng tâm  
2 Bài 2. Các dạng toán trọng tâm về Con lắc dao động 21/03/2019
3 Bài 3. Tổng quan về sóng cơ học 22/03/2019
4 Bài 4. Sóng cơ học và những dạng toán điển hình 23/03/2019
5 Bài 5. Lí thuyết và dạng bài trọng tâm về mạch dao động và sóng điện từ 24/03/2019
6 Bài 6. Sóng ánh sáng và những kiến thức trọng tâm 25/03/2019
7 Bài 7. Lí thuyết trọng tâm và các dạng toán thường gặp trong lượng tử ánh
sáng
26/03/2019
8 Bài 8. Lí thuyết và dạng bài trọng tâm trong Hạt nhân nguyên tử 27/03/2019
CĐ03 PHẦN 2. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 11  
9 Bài 1. Quang học và những kiến thức trọng tâm 28/03/2019
10 Bài 2. Tổng hợp lý thuyết Điện trường - Từ trường P1 29/03/2019
11 Bài 2. Tổng hợp lý thuyết Điện trường - Từ trường P2 29/03/2019
12

Bài 3. Kỹ năng tổng hợp vector trong Điện trường - Từ trường

 
13 Bài 4. Dòng điện không đổi và các dạng bài trọng tâm 31/03/2019
14 Bài 5. Dòng điện trong các môi trường 04/01/2019
15 Bài 6. Cảm ứng điện từ 04/02/2019
CĐ04 PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ  
16 Bài 1. Kĩ năng giải nhanh dạng toán thay đổi chu kì, tần số trong dao động
điều hòa
04/03/2019
17 Bài 2. Vòng tròn véctơ quay và chiến thuật giải các bài toán về dao động P1 04/04/2019
18 Bài 3. Vòng tròn véctơ quay và chiến thuật giải các bài toán về dao động P2 04/05/2019
19 Bài 4. Sử dụng hệ thức độc lập cho các bài toán cơ - điện  
20 Bài 5. Kết hợp số phức và máy tính Casio giải các dạng bài về phương trình
dao động cơ + điện
04/07/2019
21 Bài 6. Bài toán giới hạn trong giao thoa sóng 04/08/2019
22 Bài 7. Sử dụng giản đồ véctơ giải nhanh bài toán điện xoay chiều 04/09/2019
23 Bài 8. Kỹ thuật đọc đồ thị và xử lý dữ liệu 04/10/2019
CĐ05 PHẦN 4. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ  
24 Bài 1. Kĩ năng và chiến thuật chung trong trắc nghiệm Vật lí 04/11/2019
25 Bài 2. Hướng dẫn giải đề 01 04/12/2019
26 Bài 3. Hướng dẫn giải đề 02 Phần 2 13/04/2019
27 Bài 3. Hướng dẫn giải đề 02 Phần 1 14/04/2019

Đỗ Ngọc Hà

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ02 PHẦN 1. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
1 Bài 1. Nắm Vững Cấu Tạo và Các Đặc Trưng Về Sự Liên Kết Của Hạt Nhân 23/03/2019
2 Bài 2. Kĩ Thuật Xử Lý Bài Toán Phản Ứng Hạt Nhân P1 24/03/2019
3 Bài 2. Kĩ Thuật Xử Lý Bài Toán Phản Ứng Hạt Nhân P2 25/03/2019
4 Bài 3. Vận Dụng Linh Hoạt Định Luật Phóng Xạ 26/03/2019
CĐ03 PHẦN 2. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG  
5 Bài 1. Hiểu rõ và vận hành thuyết lượng tử ánh sáng P1 27/03/2019
6 Bài 1. Hiểu rõ và vận hành thuyết lượng tử ánh sáng P2 28/03/2019
7 Bài 2. Nắm vững hai tiên đề trong mẫu nguyên tử Bohr. 29/03/2019
CĐ04 PHẦN 3. PHÂN BIỆT DAO ĐỘNG CƠ VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ  
8

Bài 1. Phương Trình DĐĐH. Các Khái Niệm và Công Cụ Đáng Nhớ - P1.

 
9 Bài 1. Phương Trình DĐĐH. Các Khái Niệm và Công Cụ Đáng Nhớ - P2. 31/03/2019
10 Bài 2. Tương tự trong dao động cơ và dao động điện từ P1 04/02/2019
11 Bài 3. Tương tự trong dao động cơ và dao động điện từ P2 04/03/2019
12 Bài 4. Tương tự trong dao động cơ và dao động điện từ P3 04/04/2019
13 Bài 5. [Dao động cơ] Phương pháp giải quyết các vấn đề về CLLX treo thẳng
đứng.
04/05/2019
14 Bài 6. [Dao động cơ] Phương pháp giải quyết các vấn đề về con lắc đơn. 04/06/2019
15 Bài 7. [Dao động cơ] Kĩ thuật tổng hợp dao động điều hòa. Bài toán hai vật
dao động.
04/07/2019
16 Bài 8. [Dao động cơ] Phương pháp giải quyết bài toán dao động có biến cố
xảy ra.
04/08/2019
17 Bài 9. Các loại dao động - Sóng điện từ 04/09/2019
CĐ05 PHẦN 4. PHÂN BIỆT SÓNG CƠ và SÓNG ÁNH SÁNG  
18 Bài 1. [Sóng cơ] Hiểu rõ sóng cơ và cách vận hành công thức độ lệch pha
trong sự truyền sóng.
04/10/2019
19 Bài 2. [Sóng cơ] Hệ thức vàng sử dụng trong bài toán sóng âm.  
20 Bài 3. [Sóng ánh sáng] Sự truyền sóng ánh sáng và các mô hình kinh điển về
tán sắc P1
04/12/2019
21 Bài 3. [Sóng ánh sáng] Sự truyền sóng ánh sáng và các mô hình kinh điển về
tán sắc P2
13/04/2019
22 Bài 4. [Sóng Cơ] Nhận diện và phân dạng giao thoa sóng cơ 14/04/2019
23 Bài 5. [Sóng ánh sáng] Nhận diện và phân dạng giao thoa sóng ánh sáng 15/04/2019
24 Bài 6. [Sóng cơ] Kĩ thuật giải bài toán về sóng dừng. 16/04/2019
CĐ06 PHẦN 5. ĐIỆN XOAY CHIỀU  
25 Bài 1. Nắm vững các đặc trưng mạch điện xoay chiều.  
26 Bài 2. Phương pháp xử lí bài toán về công suất, hệ số công suất. 18/04/2019
27 Bài 3. Hiểu rõ và áp dụng quan hệ tức thời điện áp, dòng điện trong mạch. 19/04/2019
28 Bài 4. Phân biệt nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều và máy phát điện
xoay chiều P1.
20/04/2019
29 Bài 4. Phân biệt nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều và máy phát điện
xoay chiều P2.
21/04/2019
30 Bài 5. Sử dụng máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa trong thực tiễn P1 22/04/2019
31 Bài 5. Sử dụng máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa trong thực tiễn P2 23/04/2019
32 Bài 6. Lưu ý khi chọn phương pháp đại số, vẽ giản đồ hay sử dụng số phức. 24/04/2019
33 Bài 7. Phương pháp và kĩ thuật xử lí về bài toán cực trị mạch điện xoay
chiều – P1.
25/04/2019
34 Bài 7. Phương pháp và kĩ thuật xử lí về bài toán cực trị mạch điện xoay
chiều – P2.
26/04/2019
35 Bài 7. Phương pháp và kĩ thuật xử lí về bài toán cực trị mạch điện xoay
chiều – P3
27/04/2019
36 Bài 8. Phương pháp và kĩ thuật xử lí về bài toán cực trị mạch điện xoay
chiều – P4
28/04/2019
CĐ07 PHẦN 6. ĐIỆN TỪ HỌC  
27 Bài 1. Phân biệt điện trường và từ trường. 29/04/2019
28 Bài 2. Phân biệt lực điện và lực từ. 30/04/2019
29 Bài 3. Các đặc trưng khác của điện trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ 05/01/2019
30 Bài 4. Sử dụng định luật ôm khéo léo giải toán mạch điện một chiều. 05/01/2019
31 Bài 5. Dòng điện trong các môi trường 05/02/2019
CĐ08 PHẦN 7. QUANG HỌC  
32 Bài 1. Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần 05/03/2019
33 Bài 2. Công cụ giải quyết các bài toán về thấu kính mỏng – p1. 05/04/2019
34 Bài 3. Công cụ giải quyết các bài toán về thấu kính mỏng – p2. 05/05/2019
35 Bài 4. Mắt và sửa tật cho mắt. 05/06/2019
36 Bài 5. Phân biệt rõ các loại kính bổ trợ cho mắt: kính lúp, kính hiển vi và
kính thiên văn
05/07/2019
CĐ09 PHẦN 8. THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH VẬT LÝ PHỔ THÔNG  
37 Phép đo các đại lượng Vật lí 05/08/2019

Nguyễn Ngọc Hải

Nội dung giảng dạy
CHIẾN THUẬT LÀM BÀI MÔN VẬT LÍ

Bài 1. Kĩ thuật giải nhanh bài toán giá trị tức thời 58 phút 23 4

Bài 2. Đường tròn vạn năng cho bài toán cơ – điện 92 phút 22 4

Bài 3. Các chiến thuật trắc nghiệm giải bài toán con lắc dao động P1 34 phút 5 4

Bài 3. Các chiến thuật trắc nghiệm giải bài toán con lắc dao động P2 (22/03/2019)

Bài 4. Chìa khóa vàng cho bài toán cực trị trong giao thoa sóng (23/03/2019) 4

Bài 5. Kĩ thuật đặc biệt giải bài toán biên độ sóng dừng và điều kiện sóng dừng (24/03/2019) 4

Bài 6. Kết hợp ứng dụng số phức và máy tính Casio giải bài toán cơ, điện (25/03/2019) 4

Bài 7. Phương pháp đại số và kĩ thuật chọn ẩn (26/03/2019) 4

Bài 8. Làm chủ bài toán điện xoay chiều với phương pháp giản đồ vectơ (27/03/2019) 4

Bài 9. Các chiêu thức đặc biệt cho bài toán điện trở và công suất điện (28/03/2019) 4

Bài 10. Kĩ thuật đọc và xử lí bài toán đồ thị (29/03/2019) 4

Bài 11. Công cụ vạn năng giải quyết bài toán hai đại lượng bằng nhau. (30/03/2019) 4

Bài 12. Tuyệt chiêu ghi nhớ và công phá bài toán cực trị trong điện xoay chiều (31/03/2019) 4

Bài 13. Kĩ thuật giải một phương trình 2 ẩn trong bài toán sóng - điện (01/04/2019) 4

Bài 14. Hệ thống kiến thức và kĩ thuật giải bài toán máy điện, truyền tải điện năng (02/04/2019) 4

Bài 15. Biến khó thành dễ với bài toán giao thoa sóng ánh sáng 45 phút 15 4

Bài 16. Sơ đồ vạn năng giải bài toán phương trình phản ứng hạt nhân (04/04/2019) 4

Bài 17. Một số độc chiêu giải quyết triệt để bài toán phóng xạ hạt nhân (05/04/2019) 4

Bài 18. Một số lỗi thường gặp khi làm bài thi môn Vật lí (07/04/2019) 4

Bài 19. Kĩ thuật tổng hợp vecto (F, E, B) (08/04/2019) 3

Bài 20. Bài toán tổng hợp các vecto bằng 0 (09/04/2019) 3

Bài 21. Kĩ thuật xử lí bài toán có am pe kế, vôn kế (10/04/2019) 3

Bài 22. Kĩ thuật xử lí bài toán quang hình và bài toán về chữa tật của mắt (11/04/2019) 3

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 HỌC THỬ MIỄN PHÍ  
4

Bài 1. Các câu hỏi lý thuyết tư duy và vận dụng đếm số chất , số phản ứng

 
5

Bài 2.1 Các câu hỏi lý thuyết tư duy và vận dụng đếm số phát biểu đúng
(phần 1)

 
6

Bài 2.2 Các câu hỏi lý thuyết tư duy và vận dụng đếm số phát biểu đúng
(phần 2)

 
CĐ02 ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC  
7 Bài 3. Các câu hỏi lý thuyết về so sánh tính axit , bazơ , nhiệt độ sôi 25/03/2019
8 Bài 4.1. Các câu hỏi lý thuyết tư duy và vận dụng về biện luận công thức
hợp chất hữu cơ
27/03/2019
9 Bài 4.2. Các câu hỏi lý thuyết tư duy và vận dụng về biện luận công thức
hợp chất hữu cơ (Phần 2)
27/03/2019
10 Bài 5.1. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết cơ bản Este - Lipit mức độ
Vận dụng
29/03/2019
11 Bài 5.2. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết Este mức độ vận dụng - Phần 2 30/03/2019
12 Bài 6. Cong phá toàn bộ câu hỏi lý thuyết hay và khó của Este 02/04/2019
13 Bài 7.1. Các bài toán vận dụng hay và khó về Este (phần 1) 29/03/2019
14 Bài 7.2. Các bài toán vận dụng hay và khó về Este (phần 2) 29/03/2019
15 Bài 8. Bài toán vận dụng cao Este - Lipit 04/06/2019
16 Bài 9.1. Cơ sở và sơ đồ tư duy giải bài toán về Peptit từ A-Z (phần 1) 30/03/2019
17 Bài 9.2. Cơ sở và sơ đồ tư duy giải bài toán về Peptit từ A-Z (phần 2) 31/03/2019
18 Bài 10. Phương pháp giải và phân loại dạng bài Peptit 04/01/2019
19 Bài 11.1. Các dạng bài toán đồ thị hay và khó (phần 1) 04/02/2019
20 Bài 11.2. Các dạng bài toán đồ thị hay và khó (phần 2) 04/04/2019
21 Bài 11.3. Các dạng bài toán đồ thị hay và khó (phần 3) 04/05/2019
22 Bài 12. Cơ sở và sơ đồ tư duy giải bài toán về HNO3 từ A-Z 04/06/2019
23 Bài 13.1. Xử lý triệt để vấn đề ăn mòn Kim loại và điện phân (phần 1) - Ăn
mòn kim loại
04/07/2019
24 Bài 13.2. Xử lý triệt để vấn đề ăn mòn Kim loại và điện phân (phần 2) -
Điện phân
04/08/2019
25 Bài 14.1. Xử lí nhanh gọn bài tập Vận dụng - Vận dụng cao về điện phân
(Phần 1)
04/08/2019
26 Bài 14.2. Xử lí nhanh gọn bài tập Vận dụng - Vận dụng cao về điện phân
(Phần 2)
04/09/2019
27 Bài 15.1. Phương pháp giải bài toán hay và khó về HNO3 (phần 1) 04/10/2019
28 Bài 15.2. Phương pháp giải bài toán hay và khó về HNO3 (phần 2) 10/04/2019
29 Bài 16.1. Vẻ đẹp của phương pháp Quy đổi và cách áp dụng - phần 1 12/04/2019
30 Bài 16.2. Vẻ đẹp của phương pháp Quy đổi và cách áp dụng - phần 2 12/04/2019
31 Bài 17. Cách áp dụng công thức tính nhanh trong bài toán hóa - phần 1 16/04/2019
32 Bài 18. Cách suy luận siêu nhanh và phán đoán đáp án đúng - phần 1 18/04/2019
33 Bài 19. Nhóm câu hỏi sơ đồ phản ứng 20/04/2019

Vũ Khắc Ngọc

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ  
4

Bài 42. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình
vẽ (Phần 2)

 
5

Bài 41. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình
vẽ (Phần 1)

 
6

Bài 43. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình
vẽ (Phần 3)

 
7

Bài 44. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình
vẽ (Phần 4)

 
CĐ02

Phần I: Các chuyên đề Hóa học Đại cương và Vô cơ

 
8

LƯU Ý: KHÓA HỌC CÓ MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CHỈ CÓ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI Ở DẠNG FILE
PDF, KHÔNG CÓ VIDEO BÀI GIẢNG

 
CĐ03 Chuyên đề 1. Các tính chất của dung dịch  
9 Bài 1. Sự điện li – Axit và Bazơ 04/02/2019
10 Bài 2. Muối và các tính chất của muối (Phần 1) 04/02/2019
11 Bài.3. Muối và các tính chất của muối (Phần 2) 04/02/2019
12 Bài 4. Muối và các tính chất của muối (Phần 3) 04/02/2019
13 Bài 5. Chất lưỡng tính - PH - Các phản ứng trong dung dịch 04/02/2019
CĐ04 Chuyên đề 2. Phi kim và hợp chất  
14 Bài 6. Phân bón Hóa học 04/09/2019
15 Bài 7. Một số dạng bài về phi kim 04/12/2019
CĐ05 Chuyên đề 3. Đại cương về Kim loại  
CĐ06 Chuyên đề 4. Kim loại kiềm – Kiềm thổ - Nhôm  
CĐ07

Chuyên đề 5. Crom – Sắt – Đồng – Các kim loại khác

 
16 Bài 9. Các trọng tâm lý thuyết về Crom và các hợp chất 13/04/2019
17 Bài 10. Một số dạng bài tập khó về Sắt – Đồng và các hợp chất 14/04/2019
CĐ08

Chuyên đề 6.Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Các phản ứng trong dung dịch

 
18 Bài 11. Phương pháp giải toán đặc trưng cho bài toán về các phản ứng trong
dung dịch
17/04/2019
19 Bài 12. Bài toán về phản ứng H+ + OH- và pH dung dịch 18/04/2019
20 Bài 13. Bài toán về phản ứng CO2 + OH- 19/04/2019
21 Bài 14. Bài toán về phản ứng OH- + Al3+ (Phần 1) 20/04/2019
22 Bài 15. Bài toán về phản ứng OH- + Al3+ (Phần 2) 21/04/2019
23 Bài 16. Bài toán về phản ứng H+ + HCO3- 24/04/2019
CĐ09

Chuyên đề 7. Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Bài tập điện phân, bài tậpkim
loại tác dụng với dung dịch axit, muối, phi kim

 
24 Bài 17. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 1) 25/04/2019
25 Bài 18. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 2) 26/04/2019
26 Bài 19. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 3) 27/04/2019
27 Bài 20. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối 28/04/2019
28 Bài 21. Bài toán kim loại tác dụng với phi kim 05/01/2019
29 Bài 22. Bài toán điện phân (Phần 1) 05/02/2019
30 Bài 23. Bài toán điện phân (Phần 2) 05/03/2019
CĐ10

Chuyên đề 8.Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Số phản ứng – Số cặp chất – Số
mệnh đề

 
31

Bài 24. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm (Phần 1)

 
32

Bài 25. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm (Phần 2)

 
CĐ11

Chuyên đề 9. Đại cương Hóa hữu cơ và Hidrocacbon

 
33 Bài 26. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 05/08/2019
CĐ12 Chuyên đề 10. Ancol – Phenol  
CĐ13 Chuyên đề 11. Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic  
CĐ14

Chuyên đề 12. Este - Amin – Amino axit – Protein

 
34 Bài 27. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 1) 05/09/2019
35 Bài 28. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 2) 05/10/2019
36 Bài 29. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 1) 05/11/2019
37 Bài 30. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 2) 05/12/2019
38 Bài 31. Một số bài tập hay và khó về peptit 13/05/2019
CĐ15 Chuyên đề 13. Cacbohidrat  
CĐ16 Chuyên đề 14. Polime – Vật liệu Polime  
CĐ17

Chuyên đề 15. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Số phản ứng – Số cặp chất – Số
mệnh đề

 
39 Bài 32. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm 14/05/2019
CĐ18

Chuyên đề 16. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Bài tập đốt cháy các chất hữu
cơ thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau

 
40 Bài 33. Tổng kết các phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý số liệu
đặc trưng của bài toán đốt cháy (Phần 1)
15/05/2019
41 Bài 34. Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 2)
16/05/2019
42 Bài 35. Tổng kết các phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý số liệu
đặc trưng của bài toán đốt cháy (Phần 3)
17/05/2019
43 Bài 36.Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 1)
18/05/2019
44 Bài 37. Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 2)
19/05/2019
CĐ19

Chuyên đề 17. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Biện luận công thức cấu tạo –
Chuỗi phản ứng – Đồng phân

 
45 Bài 38. Đếm và tính nhanh số đồng phân (Phần 1) 20/05/2019
46 Bài 39. Đếm và tính nhanh số đồng phân (Phần 2) 20/05/2019
47 Bài 40. Biện luận công thức cấu tạo 20/05/2019
CĐ20

Chuyên đề 18. Các câu hỏi lý thuyết vận dụng kiến thức thực tiễn và ứng
dụng.

 
CĐ21

Chuyên đề 19. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

 

Đinh Đức Hiền

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 Phần 1: Lý thuyết  
1 Bài 1: Di truyền và biến dị: Hệ thống kiến thức trọng tâm 22/03/2019
2

Bài 2: Di truyền và biến dị: Lý thuyết hay gây nhầm lẫn và những sai lầm
thường gặp khi làm bài.

 
3 Bài 3: Quy luật di truyền: Bản chất thực sự là gì? 24/03/2019
4 Bài 4: Di truyền quần thể: Sự vận động của vật chất di truyền ở quy mô lớn. 26/03/2019
5 Bài 5: Di truyền học người: hệ thống kiến thức trọng tâm 28/03/2019
6 Bài 6: Ứng dụng di truyền học: Di truyền học trong cuộc sống. 30/03/2019
7 Bài 7: Tiến hóa: 40 phút – 4 tỷ năm 04/01/2019
8 Bài 8: Tiến hóa: tư duy logic – phương pháp cốt lõi ghi nhớ kiến thức. 04/03/2019
9 Bài 9: Tiến hóa: Những sai lầm phổ biến khi làm bài 04/05/2019
10 Bài 10.1: Sinh thái học: hệ thống kiến thức trọng tâm (Phần 1) 04/07/2019
11 Bài 10.2: Sinh thái học: hệ thống kiến thức trọng tâm (Phần 2) 04/09/2019
12 Bài 11: Sinh thái học: chìa khóa chinh phục hoàn toàn lý thuyết. 04/11/2019
13 Bài 12. Sinh thái học: Ứng dụng trong thực tiễn và những sai lầm phổ biến
khi làm bài
13/04/2019
14 Bài 13. Chuyện ăn-uống-hít thở ở thực vật: tự cung tự cấp 15/04/2019
15 Bài 14. Chuyện ăn-uống-hít thở ở động vật (Phần 1) 17/04/2019
16 Bài 15: Chuyện ăn - uống - hít thở ở động vật (Phần 2) 19/04/2019
CĐ02 Phần 2: Bài tập  
17 Bài 1: Di truyền và biến dị- phương pháp giải quyết những dạng bài tập
trọng tâm
21/04/2019
18

Bài 2: Phương pháp tách-gộp phép lai trong giải quyết các bài toán quy luật
DT

 
19 Bài 3. Dấu hiệu nhận biết nhanh quy luật di truyền và kiểu gen của P 23/04/2019
20 Bài 4. Hệ thức Đecacto và ứng dụng 25/04/2019
21 Bài 5: Không gian mẫu và bài tập xác suất trong di truyền 27/04/2019
22 Bài 6: Các công thức cần nhớ trong di truyền quần thể 27/04/2019
23 Bài 7: Di truyền Mendel trong di truyền quần thể  
24 Bài 8: Những yếu tố cốt lõi chinh phục bài tập di truyền phả hệ 29/04/2019
25 Bài 9: Phương pháp tần số alen trong bài tập di truyền người: con dao hai
lưỡi
05/01/2019
CĐ03 Phần 3: Thực hành tổng hợp  
26 Bài 1: Chiến thuật chung chinh phục 1 đề thi môn Sinh học 05/03/2019

Nguyễn Thành Công

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 Phần 1: Lý thuyết  
1 Bài 1: Ôm trọn điểm lý thuyết cơ chế di truyền và biến dị 22/03/2019
2 Bài 2: Cách xử lý bẫy trắc nghiệm: Cơ chế di truyền và biến dị 24/03/2019
3 Bài 3: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Quy luật di truyền (phần 1) 26/03/2019
4 Bài 4: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Quy luật di truyền (phần 2) 28/03/2019
5 Bài 5: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Di truyền Quần thể 30/03/2019
6 Bài 6: Chiến thuật đạt trọn điểm lý thuyết Di truyền người 04/02/2019
7 Bài 7: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Di truyền học ứng dụng 04/03/2019
8

Bài 8: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Tiến hóa sinh học (phần 1)

 
9 Bài 9: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Tiến hóa sinh học (phần 2) 04/05/2019
10 Bài 10: Cách xử lý bẫy trắc nghiệm: Tiến hóa Sinh học 04/07/2019
11 Bài 11: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Sinh thái học (phần 1) 04/09/2019
12 Bài 12: Chiến thuật nắm vững lý thuyết Sinh thái học (phần 2) 04/11/2019
13

Bài 13: Cách xử lý bẫy trong trắc nghiệm: Sinh thái học

 
14 Bài 14: Chiến thuật nắm vững lý thuyết về trao đổi vật chất và năng lượng
và cảm ứng ở thực vật.
15/04/2019
15 Bài 15: Chiến thuật nắm vững lý thuyết về trao đổi vật chất và năng lượng ở
động vật.
17/04/2019
CĐ02 Phần 2: Bài tập  
16 Bài 1: Chiến thuật giải quyết bài tập vận dụng và vận dụng cao: Cơ chế di
truyền và biến dị
19/04/2019
17 Bài 2: Chiến thuật giải quyết bài tập vận dụng và vận dụng cao: Quy luật di
truyền (phần 1)
21/04/2019
18 Bài 3: Chiến thuật giải quyết bài tập vận dụng và vận dụng cao: Quy luật di
truyền (phần 2)
23/04/2019
19 Bài 4: Chiến thuật giải quyết bài tập vận dụng và vận dụng cao: Di truyền
Quần thể
25/04/2019
20 Bài 5: Không còn nỗi lo về phả hệ  
21 Bài 6: Phương pháp giải quyết bài toán phối hợp di truyền người và di
truyền quần thể
27/04/2019
22 Bài 7: Tổng hợp các dạng bài tập lẻ loi và cô đơn. 29/04/2019
CĐ03 Phần 3: Thực hành tổng hợp  
23 Bài 1. Các bài thực hành trong chương trình Phổ thông 05/01/2019
24 Bà 2: Các dạng bài nên bỏ qua trong kỳ thi THPT Quốc gia và Chiến thuật
chung khi làm 1 đề thi môn Sinh học
05/03/2019
25 Bài 3: Kiến thức tổng quát toàn tập 05/05/2019

Phạm Trọng Hiếu

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ  
1 HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN  
2 Bài 3: Chiến thuật ôn tập nước rút và Phương pháp làm bài Dạng bài Trọng
âm.
 
CĐ02 ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC  
3 Bài 1: Tổng quan về chiến thuật ôn thi và làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng
Anh
 
4 Bài 2: Chiến thuật ôn tập nước rút và Phương pháp làm bài Dạng bài Phát âm  
5 Bài 4: Chiến thuật ôn tập nước rút và Phương pháp làm bài Dạng bài Từ đồng
nghĩa – trái nghĩa
22/03/2019
6 Bài 5: Chiến thuật ôn tập nước rút và Phương pháp làm bài Dạng bài Chức
năng giao tiếp
24/03/2019
7 Bài 6: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Danh từ
và Cụm danh từ
26/03/2019
8 Bài 7: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Động từ. 28/03/2019
9 Bài 8: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Tính từ -
Trạng từ - So sánh.
30/03/2019
10 Bài 9: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Mệnh đề
quan hệ.
04/02/2019
11 Bài 10: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Mệnh đề
Trạng từ - Câu điều kiện.
04/04/2019
12 Bài 11: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Mệnh đề
Danh từ - Câu trực tiếp gián tiếp.
04/06/2019
13 Bài 12: Phương pháp làm Các câu trắc nghiệm Ngữ pháp liên quan đến Mệnh đề
Danh từ - Câu hỏi đuôi và đảo ngữ.
04/08/2019
14 Bài 13: Phương pháp làm Dạng bài Hoàn thành đoạn văn 04/10/2019
15 Bài 14: Phương pháp làm bài Đọc hiểu – Các dạng câu hỏi tìm thông tin tổng
quát (Scanning).
04/12/2019
16 Bài 15: Phương pháp làm bài Đọc hiểu – Các dạng câu hỏi tìm thông tin chi
tiết (Skimming).
14/04/2019
17 Bài 16: Phương pháp làm bài Đọc hiểu – Các dạng câu hỏi suy luận và loại
trừ.
16/04/2019
18 Bài 17: Phương pháp làm Dạng bài sửa lỗi sai. 18/04/2019
19 Bài 18: Phương pháp làm Dạng bài Câu đồng nghĩa 20/04/2019
20 Bài 19: Phương pháp làm Dạng bài Nối câu. 20/04/2019
21 Bài 20: Cùng làm Đề hoàn chỉnh, phân tích tổng quát kỹ chiến thuật làm Đề,
và căn dặn học trò.
22/04/2019

Hương Fiona

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 BÀI GIẢNG THAM KHẢO MIỄN PHÍ  
1 HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN  
2 Bài 6: Dành trọn điểm trọng âm 26/03/2019
CĐ02 ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC  
3 Bài 1: Phân tích ma trận đề thi (p.1)  
4 Bài 1: Phân tích ma trận đề thi (p.2)  
5

Bài 2: Chiến lược làm bài thi Tiếng anh THPT quốc gia

 
6 Bài 3: Các lỗi mà học sinh dễ mất điểm 22/03/2019
7 Bài 4: Cách bứt phá 9, 10 24/03/2019
8 Bài 5: Dành trọn điểm phát âm (p.1)  
9 Bài 5: Dành trọn điểm phát âm (p.2) 24/03/2019
10 Bài 7: Các cách thông minh xử lý bài từ đồng nghĩa-trái nghĩa 28/03/2019
11 Bài 8: Các cách biết sửa lỗi sai từ khó thành dễ (p.1) 30/03/2019
12 Bài 8: Các cách biết sửa lỗi sai từ khó thành dễ (p.2) 30/03/2019
13 Bài 9: Xử lý nhanh gọn các câu hoàn thành câu (p.1) 04/02/2019
14 Bài 9: Xử lý nhanh gọn những câu hoàn thành câu (p.2) 04/02/2019
15 Bài 9: Xử lý nhanh gọn các câu hoàn thành câu (p.3) 04/02/2019
16

Bài 10: Chinh phục các câu hỏi khó của hoàn thành câu (p.1)

 
17 Bài 10: Chinh phục các câu hỏi khó của hoàn thành câu (p.2) 04/04/2019
18 Bài 11: Xử lý các câu từ vựng của hoàn thành câu (p.1) 04/06/2019
19 Bài 11: Xử lý các câu từ vựng của hoàn thành câu (p.2) 04/08/2019
20 Bài 12: Để bài điền từ vào đoạn văn không còn khó khăn (1) 04/10/2019
21 Bài 13: Để bài điền từ vào đoạn văn không còn khó khăn (2) 04/12/2019
22 Bài 14: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Education + Friendship) ( p.1) 14/04/2019
23 Bài 14: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Education + Friendship) (p.2) 16/04/2019
24 Bài 15: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Language + Culture) 18/04/2019
25 Bài 16: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Nature + Conservation) 20/04/2019
26 Bài 17: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Technology + Health) 22/04/2019
27 Bài 18: Hô biến đọc hiểu trở nên nhẹ nhàng ( Hobby + Transportation) 24/04/2019
28 Bài 19: Lấy trọn điểm bài nối câu và câu đồng nghĩa 26/04/2019
29 Bài 20: Chiến thuật vượt qua câu hỏi chức năng giao tiếp 28/04/2019
30 Bài 21: Tổng kết và căn dặn 28/04/2019

Phạm Hữu Cường

Chuyên đề Nội dung giảng dạy Ngày xuất bản
CĐ01 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ  
1 HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN  
2 Bài 03: Phương pháp làm phần Đọc - hiểu và những lưu ý cần tránh  
3 Bài 01: Hệ thống kiến thức phần Viết đoạn văn  
4 Bài 10: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)  
CĐ02 Đọc hiểu văn bản  
5 Bài 01: Hệ thống kiến thức phần Đọc - hiểu (Phần 1) 25/03/2019
6 Bài 02: Hệ thống kiến thức phần Đọc - hiểu (Phần 2) 28/03/2019
7 bài 3 Phương thức làm phần Đọc hiểu và những lưu ý  
CĐ03 Viết đoạn văn nghị luận xã hội  
  Bài 01: Hệ thống kiến thức viết đoạn văn  
7 Bài 02: Phương pháp làm bài và những lưu ý cần tránh 04/01/2019
CĐ04 Nghị luận văn học lớp 12  
8 Bài 01: Tuyên ngôn Độc lập 04/03/2019
9 Bài 02: Tây Tiến 04/07/2019
10 Bài 03: Việt Bắc (Phần 1) 04/10/2019
11 Bài 04: Việt Bắc (Phần 2) 13/04/2019
12 Bài 05: Đất Nước (Phần 1) 16/04/2019
13 Bài 06: Đất Nước (Phần 2) 16/04/2019
14 Bài 07: Sóng 19/04/2019
15 Bài 08: Người lái đò Sông Đà 22/04/2019
16 Bài 09: Ai đã đặt tên cho dòng sông? 25/04/2019
17 Bài 11: Vợ chồng A Phủ (Phần 2) 28/04/2019
18 Bài 12: Vợ nhặt (Phần 1) 30/04/2019
19 Bài 13: Vợ nhặt (Phần 2) 30/04/2019
20 Bài 14: Rừng xà nu 05/03/2019
21 Bài 15: Chiếc thuyền ngoài xa  
22 Bài 16: Hồn Trường Ba, da hàng thịt 05/06/2019
CĐ05 Nghị luận văn học lớp 11  
23 Bài 01: Hệ thống kiến thức các tác phẩm văn xuôi lớp 11 (Phần 1) 05/08/2019
24 Bài 02: Hệ thống kiến thức các tác phẩm văn xuôi lớp 11 (Phần 2) 05/10/2019
25 Bài 03: Hệ thống kiến thức các tác phẩm thơ lớp 11 (Phần 1) 05/10/2019
26 Bài 04: Hệ thống kiến thức các tác phẩm thơ lớp 11 (Phần 2) 05/10/2019
CĐ06 Các dạng đề so sánh  
27 Bài 01: Các dạng đề so sánh hai tác phẩm văn xuôi 05/10/2019
28 Bài 02: Các dạng đề so sánh liên hệ thơ 05/10/2019
29 Bài 03: Những lưu ý khi làm bài 05/10/2019

Trịnh Thu Tuyết

Nội dung giảng dạy
Nội dung giảng dạy
Đọc hiểu văn bản

Bài 01: Câu hỏi Đọc hiểu (Phần 1) (25/03/2019)

Bài 02: Câu hỏi Đọc hiểu (Phần 2) (28/03/2019)

Bài 03: Câu hỏi Đọc hiểu (Phần 3) (30/03/2019)

Bài 04: Câu hỏi Đọc hiểu (Phần 4) 50 phút 17 2

Bài 05: Hướng dẫn câu hỏi Đọc hiểu (01/04/2019)

Viết đoạn văn nghị luận xã hội

Bài 01: Phương pháp viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 1) (03/04/2019)

Bài 02: Phương pháp viết đoạn văn nghị luận xã hội (Phần 2) (05/04/2019)

Nghị luận văn học lớp 12
 
Bài 01: Vợ chồng A Phủ (Phần 1) (07/04/2019)
Bài 02: Vợ chồng A Phủ (Phần 2) (07/04/2019)

Bài 03: Vợ chồng A Phủ (Phần 3) (07/04/2019) 2

Bài 04: Vợ nhặt (10/04/2019) 2

Bài 05:Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1) (13/04/2019)

Bài 06: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2) (16/04/2019) 2

Bài 07: Tây Tiến(Phần 1) (18/04/2019)
Bài 08: Tây Tiến(Phần 2) (18/04/2019) 2
Bài 09: Việt Bắc (20/04/2019) 2
Bài 10: Đất nước (Phần 1) (22/04/2019)
Bài 11: Đất nước (Phần 2) (22/04/2019) 2

Bài 12: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 1) (24/04/2019)

Bài 13: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2) (24/04/2019)

Bài 14: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 3) (24/04/2019) 2

Bài 15: Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (26/04/2019) 2

Bài 16: Hình ảnh con người Việt Nam trong văn xuôi chống Mĩ (Phần 1) (26/04/2019)

Bài 17: Hình ảnh con người Việt Nam trong văn xuôi chống Mĩ (Phần 2) (28/04/2019)

Bài 18: Hình ảnh con người Việt Nam trong văn xuôi chống Mĩ (Phần 3) (28/04/2019) 2

Bài 19: Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua văn xuôi (30/04/2019) 2

Bài 20: Phong cách văn chính luận Hồ Chí Minh (02/05/2019) 2

Bài 21: Người lái đò Sông Đà (Phần 1) (05/05/2019)

Bài 22: Người lái đò Sông Đà (Phần 2) (05/05/2019) 2

Bài 23: Chất thơ trong "Ai đã đặt tên cho dòng sông" (08/05/2019) 2

Bài 24: Tình huống bi kịch trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"(Phần 1) (10/05/2019)

Bài 25: Tình huống bi kịch trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"(Phần 2) (10/05/2019) 2

Nghị luận văn học lớp 11

Bài 01: Hệ thống các tác phẩm văn xuôi lớp 11 (Phần 1) (10/05/2019)

Bài 02: Hệ thống các tác phẩm văn xuôi lớp 11 (Phần 2) (10/05/2019)

Bài 03: Hệ thống các tác phẩm thơ lớp 11 (Phần 1) (10/05/2019)

Bài 04: Hệ thống các tác phẩm thơ lớp 11 (Phần 2) (10/05/2019)

Các dạng đề so sánh

Bài 01: Các dạng đề so sánh hai tác phẩm văn xuôi (Phần 1) (10/05/2019)

Bài 02: Các dạng đề so sánh hai tác phẩm văn xuôi (Phần 2) (10/05/2019)

Bài 03: Các dạng đề so sánh hai tác phẩm thơ (10/05/2019)

Bài 04: Những lưu ý phần Nghị luận văn học (Phần 1) (10/05/2019)

Bài 05: Những lưu ý phần Nghị luận văn học (Phần 2) (10/05/2019)

Bài 06: Những lưu ý phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội (10/05/2019)

Lê Thị Thu Hương

Tên chuyên đề

Tên bài giảng

Số lượng bài giảng

Nội dung

Lịch sử thế giới cận đại

Bài 1 : Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 2: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

2


Bài 3: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

1


Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

Bài 4: Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 – 1941)

1


Bài 5:Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 6: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

2


Bài 7: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 8: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


2


Bài 9: Chiến tranh thế giới thứ hai

1


Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)

Bài 10: Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX

Bài 11: Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX

2Bài 12: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1918

Bài 13: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1918

2Bài 14: Ôn tập tổng hợp

Bài 15: Ôn tập tổng hợp

2Bài 16: Thực hành làm bài thi

1


Nguyễn Mạnh Hà

Tên chuyên đề

Tên bài giảng

Số lượng bài giảng

Nội dung

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Bài 1: Hệ thống kiến thức

1

Hệ thống sơ lược kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Bài 2: Những lỗi sai học sinh thường gặp

1

Chỉ ra những lỗi sai học sinh thường gặp, nêu ví dụ minh họa, nguyên nhân và phương pháp khắc phục.

Bài 3: Phương pháp làm bài


1

Nêu một số dạng bài hay, khó: dạng bài liên chuyên đề, câu hỏi liên hệ, câu hỏi đánh giá…Nêu phương pháp làm bài đối với từng dạng bài.

Địa lí khu vực và quốc gia.

Bài 4: Hệ thống kiến thức

1

Hệ thống sơ lược kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Bài 5: Những lỗi sai học sinh thường gặp

1

Chỉ ra những lỗi sai học sinh thường gặp, nêu ví dụ minh họa, nguyên nhân và phương pháp khắc phục.

Bài 6: Phương pháp làm bài – phần 1

Bài 7: Phương pháp làm bài – phần 2

2

Nêu một số dạng bài hay, khó: dạng bài liên chuyên đề, câu hỏi liên hệ, câu hỏi đánh giá…Nêu chiến thuật làm bài đối với từng dạng bài.


Ôn tập tổng hợp

1

Tổng hợp những vấn đề lớn cả về kiến thức và phương pháp của chương trình địa lí 11 và 12


Thực hành địa lí

1

Thực hành làm đề thi theo ma trận đề tham khảo 2018 có những câu hỏi để học sinh vận dụng kiến thức đã học bên trên để trả lời câu hỏi.

Trần Văn Năng

Tên chuyên đề

Tên bài giảng

Số lượng bài giảng

Nội dung

Công dân với kinh tế.

Bài 1: Hệ thống kiến thức

1

Hệ thống sơ lược kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Bài 2: Những lỗi sai học sinh thường gặp

1

Chỉ ra những lỗi sai học sinh thường gặp, nêu ví dụ minh họa, nguyên nhân và phương pháp khắc phục.

Bài 3: Phương pháp làm bài – phần 1

Bài 4: Phương pháp làm bài – phần 2


2

Nêu một số dạng bài hay, khó: dạng bài liên chuyên đề, câu hỏi liên hệ, câu hỏi đánh giá…Nêu phương pháp làm bài đối với từng dạng bài.

Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội.

Bài 5: Hệ thống kiến thức

1

Hệ thống sơ lược kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Bài 6: Những lỗi sai học sinh thường gặp

1

Chỉ ra những lỗi sai học sinh thường gặp, nêu ví dụ minh họa, nguyên nhân và phương pháp khắc phục.

Bài 7: Phương pháp làm bài – phần 1

Bài 8: Phương pháp làm bài – phần 2

2

Nêu một số dạng bài hay, khó: dạng bài liên chuyên đề, câu hỏi liên hệ, câu hỏi đánh giá…Nêu chiến thuật làm bài đối với từng dạng bài.


Ôn tập tổng hợp

1

Tổng hợp những vấn đề lớn cả về kiến thức và phương pháp của chương trình GDCD 11 và 12


Thực hành làm đề thi

1

Thực hành làm đề thi theo ma trận đề tham khảo 2018 có những câu hỏi để học sinh vận dụng kiến thức đã học bên trên để trả lời câu hỏi.

Tăng tốc độ về đích
nắm chắc 98% thi đỗ đại học
PEN-M MÔN
MỘT TRONG CÁC MÔN TOÁN, LÍ,
HÓA, SINH, ANH, VĂN
600,000 VNĐ
PEN-M COMBO KHỐI
MỘT TRONG CÁC KHỐI
HOẶC A01&D01
A00&B00 HOẶC A00&A01
2,000,000 VNĐ
TIẾT KIỆM NHẤT
157206
Bạn đã Đăng ký