Thư viện đề thi tốt nghiệp bao gồm đề thi, đáp án và hướng dẫn giải chính thức của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong các năm gần đây.

ôn thi, luyện thi, thi thử đại học
Tiêu đềKích thướcĐược thay đổi
Dia_li 528.5Kb4 Tháng sáu 2012, 09:07 PM
Hoa_hoc 1.5Mb4 Tháng sáu 2012, 09:09 PM
Lich_su 399.2Kb4 Tháng sáu 2012, 09:10 PM
Ngu_van 420.6Kb4 Tháng sáu 2012, 09:03 PM
Tieng_Anh 2.5Mb4 Tháng sáu 2012, 09:20 PM
Tieng_Duc 1.3Mb4 Tháng sáu 2012, 09:16 PM
Tieng_Nga 2.8Mb4 Tháng sáu 2012, 09:23 PM
Tieng_Nhat 1.6Mb4 Tháng sáu 2012, 09:17 PM
Tieng_Phap 2.6Mb4 Tháng sáu 2012, 09:26 PM
Tieng_Trung 1.7Mb4 Tháng sáu 2012, 09:18 PM
Toan 492.3Kb4 Tháng sáu 2012, 09:11 PM
Vat_li 1.5Mb4 Tháng sáu 2012, 09:13 PM