PEN-M

PEN-C Toán tự luận - Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian

Bài 07. Một số VD về viết PT mặt phẳng liên quan tới đường thẳng (P1)

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung:
  • Hệ thống, củng cố lại kiến thức về phương trình mặt phẳng.
  • Cung cấp một số dạng bài tập điển hình về phương trình mặt phẳng có liên quan đến đường thẳng

Lưu ý: Trong vd4 ta có [u1,MN]=(-15,-11,17) các em chú ý sửa lại


Trao đổi bài (148)

X