STT Thành viên Trường đại học Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm cộng Khối xét Điểm xét tuyển
1 quyenberri@gmail.com THPT Hoằng Hoá 3
1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 Chia sẻ
2 hoa59dhbk@gmail.com THPT Lương Sơn
6,25 7,00 5,20 1,50 A 19,95 Chia sẻ
3 luongthuy123.hp@gmail.com THPT Tiên Lãng
9,00 8,60 8,20 0,50 A 26,30 Chia sẻ
4 nanaddt THPT Đỗ Đăng Tuyển
6,25 7,00 6,00 1,00 D 20,25 Chia sẻ
5 lehuy1131998@gmail.com THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
8,50 8,25 8,50 1,00 C 26,25 Chia sẻ
6 caovanke98@gmail.com THPT Châu Thành
7,75 8,75 9,25 1,50 C 27,25 Chia sẻ
7 kangtee290798 THPT Phan Thanh Giản
9,00 7,80 8,00 1,00 A 25,80 Chia sẻ
8 kikile29 THPT Minh Hà
8,25 9,00 8,80 0,50 B 26,55 Chia sẻ
9 ngana1ct@gmail.com THPT Cát Tiên
5,75 6,75 5,73 1,50 D 19,73 Chia sẻ
10 nobuta18051998@gmail.com THPT Thái Hoà
6,25 6,75 7,68 0,50 A1 21,18 Chia sẻ
11 tuan.xon.230498@gmail.com THPT Lương Phú
6,40 5,50 5,80 3,50 A 21,20 Chia sẻ
12 thihongdiem91vct@gmail.com THPT Nguyễn Hữu Thọ
6,00 7,00 7,20 1,00 B 21,20 Chia sẻ
13 minhhuyen1998 THPT Hoàng Diệu
7,00 6,40 8,00 1,00 A 22,40 Chia sẻ
14 huulam1998@gmail.com THPT Ngô Gia Tự
7,25 6,40 7,00 0,50 21,15 Chia sẻ
15 daoanhtuan18 THPT Trưng Vương
8,25 8,00 8,60 1,00 B 25,85 Chia sẻ
16 huongcuncon68@gmail.com THPT Nguyễn Đức Cảnh
7,50 8,20 8,20 0,50 B 24,40 Chia sẻ
17 duck.nguyenvietanh.98@gmail.com THPT Phạm Hồng Thái
6,50 6,40 6,60 2,00 A 21,50 Chia sẻ
18 thidaihoc16 THPT Chu Văn An
8,00 7,40 5,40 1,00 B 21,80 Chia sẻ
19 lonelyprincesst3v@yahoo.com.vn THPT Can Lộc
7,75 7,00 8,00 1,00 C 23,75 Chia sẻ
20 tttran.tranlunlun@gmail.com THPT Long Kiến
6,50 6,60 6,60 1,00 B 20,70 Chia sẻ
21 hongdiem8704@gmail.com THPT Chuyên Lương Thế Vinh
9,00 8,20 7,00 0,50 A1 24,70 Chia sẻ
22 p3ngok_maimaiyeuanh97@yahoo.com THPT Lê Thánh Tông
6,00 6,00 6,00 2,00 A1 20,00 Chia sẻ
23 nhox_chocolate_309@yahoo.com.vn THPT Chuyên Lương Văn Tụy
9,80 9,80 9,80 0,50 A 29,90 Chia sẻ
24 camtuhuynh79@gmail.com THPT Nguyễn Thông
6,25 6,80 6,00 1,00 A 20,05 Chia sẻ
25 thanhhue98 THPT Thanh Miện
7,75 8,40 7,20 3,00 A 26,35 Chia sẻ
26 huynhminhnhutcntv@gmail.com THPT Dương Quang Đông
9,00 8,20 7,80 1,50 B 26,50 Chia sẻ
27 phamjessica123@gmail.com THPT Lê Quý Đôn
6,50 7,00 7,70 1,00 D 22,20 Chia sẻ
28 Nguyenhuuvan0698@gmail.com THPT A Phủ Lý
8,50 8,80 8,40 0,50 A 26,20 Chia sẻ
29 dangthuytrangtc THPT Nguyễn Siêu
7,50 8,00 8,30 1,00 D1 24,80 Chia sẻ
30 phuonglinh230996 THPT Lê Xoay
7,00 7,00 6,00 1,00 B 21,00 Chia sẻ
31 harrypham17021998@gmail.com THPT Nguyễn Quán Nho
8,50 7,60 6,45 1,00 A1 23,55 Chia sẻ
32 ssslashrocky13@gmail.com THPT Chuyên Lương Thế Vinh
7,25 8,60 7,20 0,50 A 23,55 Chia sẻ
33 danghoangson68@gmail.com THPT Nguyễn Trãi
6,50 6,60 6,00 1,33 A 20,43 Chia sẻ
34 phamthingochan98@gmail.com THPT Nguyễn Trãi
7,00 7,40 6,40 1,00 KHốI 21,80 Chia sẻ
35 teppei_cute_98@yahoo.com THPT Đống Đa
1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 Chia sẻ
36 onsen00 THPT Trần Phú
8,00 8,00 7,45 1,00 A1 24,45 Chia sẻ
37 tuthamthuy123@gmail.com THPT Thăng Long
7,25 7,75 7,83 0,00 D1 22,83 Chia sẻ
38 giangkute3298@gmail.com THPT Ngô Quyền
6,50 6,40 7,80 0,50 A 21,20 Chia sẻ
39 kyanh827287 THPT Chuyên Bạc Liêu
7,75 7,40 8,60 0,50 B 24,25 Chia sẻ
40 anhtunguyen446@gmail.com THPT Quảng Oai
7,75 8,00 7,60 0,50 A0 23,85 Chia sẻ
41 neon.queen.cooler2@gmail.com THPT Chuyên Lam Sơn
8,50 8,00 8,40 0,50 A 25,40 Chia sẻ
42 ngocanhisno1 THPT Nguyễn Trung Ngạn
7,75 6,40 7,40 1,00 A 22,55 Chia sẻ
43 nguyenthaibao99@gmail.com THPT Trưng Vương
8,00 9,00 9,00 1,00 A 27,00 Chia sẻ
44 kieutrunghieu98 THPT Xuân Hòa
7,75 7,40 7,00 0,50 A 22,65 Chia sẻ
45 hocmaicungchan2 THPT Thường Xuân 2
8,50 7,60 7,60 1,50 A 25,20 Chia sẻ
46 linhomega98 THPT Sơn Tây
7,75 8,00 7,60 0,50 23,85 Chia sẻ
47 hieukun98.lc@gmail.com THPT số 1 Bảo Thắng
6,50 6,60 6,20 1,50 A 20,80 Chia sẻ
48 phanbasang19@gmail.com THPT Thanh Chương 1
6,00 6,00 7,00 1,00 THú Y 20,00 Chia sẻ
49 ngocanh1209898@gmail.com THPT Hồng Quang
8,00 9,00 6,40 0,50 A 23,90 Chia sẻ
50 superjuniooor THPT Nguyễn Đình Chiểu
6,00 7,25 7,33 0,50 D 21,08 Chia sẻ
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...46   (Tiếp theo)
Vé mời gala tân sinh viên