Lịch trình ôn thi đầy đủ nhất Lịch trình ôn thi đầy đủ nhất

Học thử Nhận tư vấn

Lộ trình học chi tiết

Mục tiêu khóa học

HM10 Tổng ôn giúp học sinh ôn luyện toàn diện kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phương pháp giải bài theo từng chuyên đề bám sát chương trình lớp 9 và cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên.

Nội dung khóa học

- Tiếp cận kiến thức theo từng chuyên đề cụ thể

- Hệ thống hóa kiến thức, luyện tập với các dạng bài tương ứng theo đề thi vào 10.

Hệ thống Học liệu quy chuẩn

- Số lượng: 60-80 bài giảng/khóa

- Thời lượng: 30-45p/bài giảng

- Bài tập: 10 câu tự luận hoặc 30 câu trắc nghiệm/1 bài giảng

- Hướng dẫn giải 100%

Mục tiêu khóa học

- Rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm bài thi vào 10: phân chia thời gian, nhận diện dạng bài, phát hiện lỗi sai dễ mắc, ....

- Đạt điểm tối đa trong kỳ thi vào 10 không chuyên trong cả nước

Cách tiếp cận

- “Quét” toàn bộ các dạng bài thường gặp trong cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên những năm gần đây.

- Hướng dẫn, phân tích dấu hiệu nhận biết, chiến thuật làm bài thi hiệu quả

- Rèn kĩ năng làm đề thi: Phân bổ thời gian, tìm hướng giải, đoán đáp án, ....

- Tổng kết các lỗi sai thường gặp và cách khắc phục

Hệ thống Học liệu quy chuẩn

1. Đề thi
- Số lượng: 15-20 đề thi/khóa
- Hình thức câu hỏi: Tự luận và trắc nghiệm, bám sát theo cấu trúc đề của từng tỉnh/ thành phố.

2. Bài giảng chữa đề
- Số lượng: 3 bài giảng/đề thi
- Thời lượng: 45p/bài giảng

3. Phòng luyện:
- Môn: Toán, Tiếng Anh
- 2700+ câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chuyên sâu
- Đáp án, hướng dẫn giải: 100% câu hỏi trong đề

Nhận tư vấn ngay

- ĐỘI NGŨ THẦY CÔ GIẢNG DẠY -

- Đề cương chi tiết -

Chuyên đề Bài học Số bài giảng

Căn thức

Căn bậc hai và khai căn

1

Căn bậc ba. Tính giá trị và tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn

1

Giải phương trình và bất phương trình chứa căn

1

Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

2

Rút gọn căn thức

1

Rút gọn căn thức và các bài toán liên quan

1

Kĩ thuận giải nhanh trắc nghiệm

1

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Hệ thức lượng (Bài cơ bản)

1

Hệ thức lượng (Bài nâng cao)

1

Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất và đồ thị

1

Phương trình đường thẳng đi qua ba điểm. Ba điểm thẳng hàng

1

Hệ số góc và vị trí tương đối của hai đường thẳng

1

Các bài toán nâng cao khác

1

Đường tròn

Tính chất chung của đường tròn

1

Dây và khoảng cách từ tâm đến dây

1

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

1

Tiếp tuyến của đường tròn

1

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

1

Đường tròn nội tiếp tam giác

1

Hai đường tròn không giao nhau

1

Hai đường tròn cắt nhau

1

Hai đường tròn tiếp xúc nhau

1

Hệ phương trình

Phương pháp cộng đại số và phương pháp thế

1

Đặt ẩn phụ với hệ cơ bản

1

Đặt ẩn phụ với hệ đối xứng loại 1

1

Đặt ẩn phụ với hệ đối xứng loại 2

1

Hệ phương trình chứa tham số

1

Toán thực tế

Bài toán chuyển động

1

Bài toán năng suất

1

Bài toán có chứa yếu tố hình học

1

Toán lãi suất

1

Một số bài toán khác

1

Phương trình bậc hai một ẩn

Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

1

Viết biểu thức đối xứng giữa các nghiệm

1

Viết biểu thức không đối xứng giữa các nghiệm

1

Viết với dấu các nghiệm

1

Phương trình quy về bậc hai

1

Viet với giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức chứa nghiệm

1

Đồ thị hàm bậc hai

Hàm số bậc hai và đồ thị

1

Vị trí tương đối của đường thẳng và Parabol

1

Điều kiện giao điểm của đường thẳng và Parabol

1

Các bài toán liên quan đến khoảng cách, chu vi, diện tích

1

Góc đường tròn

Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây

1

Góc nội tiếp

1

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây (Phương pháp chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến)

1

Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn

1

Chứng minh tứ giác nội tiếp bằng tổng hai góc đối

1

Chứng minh tứ giác nội tiếp bằng hai góc cùng nhìn một cung

1

Ứng dụng phương tích để chứng minh tứ giác nội tiếp

1

Chứng minh 5 điểm cùng nằm trên một đường tròn

1

Ôn tập về tứ giác nội tiếp

1

Độ dài đường tròn – cung tròn và diện tích hình tròn

1

Hình không gian

Hình không gian

1

Chứng minh hình học

Các bài toán về góc

1

Chứng minh song song, vuông góc

1

Chứng minh ba điểm thẳng hàng

1

Chứng minh ba đường đồng quy

1

Chứng minh trung điểm, chứng minh đẳng thức hình học

1

Quỹ tích và điểm cố định

Mở đầu về quỹ tích

1

Chứng minh điểm cố định

1

Ôn tập về Quỹ tích

1

Giải phương trình vô tỉ

Phương pháp nâng lũy thừa

1

Phương pháp tìm nhân tử chung

1

Phương pháp đặt ẩn phụ

1

Phương pháp đánh giá

1

Bất đẳng thức và giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Sử dụng biến đổi tương đương

1

Dự đoán và sử dụng điểm rơi AM GM

1

Tìm điểm rơi bằng máy tính Casio

1

Sử dụng bđt phụ AM GM

1

Ôn tập AM GM

1

Bất đẳng thức Bunhia

1

Phương pháp cân bằng hệ số

1

Ôn tập bất đẳng thức và GTLN GTNN

1

Cực trị hình học

Sử dụng các bất đẳng thức hình học

1

Sử dụng các bất đẳng thức cổ điển

1

Ôn tập về cực trị hình học

1

Chuyên đề Bài học Số bài giảng

Căn thức

Căn bậc hai không chứa biến (Tiết 1)

1

Căn bậc hai không chứa biến (Tiết 2)

1

Căn bậc hai chứa biến

1

Rút gọn biếu thức chứa căn

1

Rút gọn biếu thức và bài toán tính giá trị

1

Rút gọn biếu thức và bài toán về BĐT, BPT

1

Rút gọn biểu thức và tính chất số học

1

Một số dạng khác liên quan đến rút gọn

1

Căn bậc ba

1

Phương trình và hệ phương trình

Phương trình bậc nhất, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1

Phương trình bậc hai, phương trình chứa ẩn ở mẫu

1

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

1

Hệ phương trình chứa tham số.

1

Hệ phương trình chứa tham số.

1

Hệ phương trình chứa tham số (Tiếp)

1

Nâng cao phương trình.

1

Nâng cao về phương trình (Tiếp theo)

1

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Bài toán chuyển động (Tiết 1)

1

Bài toán chuyển động (Tiết 2)

1

Bài toán năng suất (Tiết 1)

1

Bài toán năng suất (Tiết 2)

1

Bài toán có yếu tố hình học.

1

Các dạng khác (Tiết 1)

1

Các dạng khác (Tiết 2)

1

Phương trình bậc hai chứa tham số

Bài toán về số nghiệm

1

Định lý Viete và hệ thức nghiệm (Tiết 1)

1

Định lý Viete và hệ thức nghiệm (Tiết 2)

1

Định lý Viete và Min, Max.

1

Định lý Viete và dấu của nghiệm.

1

Hệ thức nghiệm có hệ số lệch.

1

Định lý Viete đảo.

1

Hàm số

Hàm số bậc nhất

1

Hàm số bậc hai

1

Giao điểm của hai đường thẳng

1

Bài toán liên quan đến tính toán hình học.

1

Giao điểm của Parabol và đường thẳng có chứa tham số

1

Giao điểm của Parabol và đường thẳng có chứa tham số (Tiếp)

1

Hình học cơ bản

Các hệ thức, tỷ số lượng giác trong tam giác vuông

1

Đường tròn và các khái niệm liên quan (P1)

1

Đường tròn và các khái niệm liên quan (P2)

1

Đường tròn và dây cung, đường kính

1

Tiếp tuyến của đường tròn.

1

Tứ giác nội tiếp (Tiết 1)

1

Tứ giác nội tiếp (Tiết 2)

1

Góc liên quan tới đường tròn (Tiết 1)

1

Góc liên quan tới đường tròn (Tiết 2)

1

Bài toán tích độ dài.

1

Kỹ năng phân tích bài toán hình học

Các bài toán chứng minh (Tiết 1)

1

Các bài toán chứng minh (Tiết 2)

1

Các bài toán về quỹ tích (Tiết 1)

1

Các bài toán về quỹ tích (Tiết 2)

1

Các bài toán về quỹ tích (Tiết 3)

1

Các bài toán về thẳng hàng, đồng quy. (Tiết 1)

1

Các bài toán về thẳng hàng, đồng quy. (Tiết 2)

1

Các bài toán về Min, Max (Tiết 1)

1

Các bài toán về Min, Max (Tiết 2)

1

Các dạng bài tổng hợp (Tiết 1)

1

Các dạng bài tổng hợp (Tiết 2)

1

Hình học không gian

Hình học không gian (Tiết 1)

1

Hình học không gian (Tiết 2)

1

Bất đẳng thức

Các tính chất cơ bản của BĐT.

1

Bất đẳng thức Cauchy (Tiết 1)

1

Bất đẳng thức Cauchy (Tiết 2)

1

Bất đẳng thức Cauchy (Tiết 3)

1

Phương pháp đánh giá cho phương trình.

1

Lộ trình bài học Nội dung Số bài giảng

Đọc - Hiểu văn bản

Cập nhật xu hướng đề thi vào 10

Chuyện người con gái Nam Xương (Tiết 1+2)

2

Hoàng Lê Nhất Thống Chi

1

Truyện Kiều của Nguyễn Du

1

Cảnh ngày xuân

1

Chị em Thúy Kiều

1

Kiều ở lầu Ngưng Bích

1

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

1

Đồng chí (Tiết 1+2)

2

Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Tiết 1+2)

2

Đoàn thuyền đánh ca (Tiết 1+2)

2

Bếp lửa (Tiết 1+2+3)

3

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

1

Ánh trăng

1

Làng (Tiết 1+2)

2

Lặng lẽ Sa Pa (Tiết 1+2+3)

3

Chiếc lược ngà (Tiết 1+2)

2

Con cò (Tiết 1+2)

2

Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 1+2)

2

Viếng lăng Bác

1

Nói với con (Tiết 1+2)

2

Sang thu

1

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 1+2)

2

Bến quê

1

Chuyên đề chọn lọc

Khái quát

2

Chuyện người con gái Nam Xương - Hoàng Lê Nhất Thống Chí

2

Truyện Kiều và tác gia Nguyễn Du

1

Đoạn trích "Cảnh ngày xuân"

1

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều

1

Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

1

Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

1

Hình tượng người lính trong thơ ca

1

Chuyên đề thơ về tình yêu quê hương đất nước

1

Chuyên đề so sánh ước nguyện cống hiến giữa hai bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ và Viếng lăng Bác

1

Chuyên đề thơ về tình cảm gia đình

3

Chuyên đề nhan đề tác phẩm

2

Chuyên đề nhan đề tác phẩm

2

Chuyên đề thơ triết lí

1

Chuyên đề truyện ngắn

4

Chuyên đề tiếng Việt: Các phương châm hội thoại

1

Chuyên đề tiếng Việt: Các biện pháp tu từ

2

Kĩ năng làm bài thi

Kĩ năng làm câu hỏi thông hiểu trong đề thi

2

Kĩ năng viết đoạn văn

1

Kĩ năng làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống

3

Kĩ năng làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý

2

Kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội

2

Kỹ năng làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện

1

Kỹ năng làm bài văn nghị luận về đoạn thơ/bài thơ

2

Kĩ năng phân tích đề và tìm ý

1

Luyện một số đề thi

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10

1

Đề số 1

1

Đề số 2

1

Đề số 3

1

Đề số 4

1

Chuyên đề Số bài giảng

Phân tích cấu trúc đề thi vào 10

1

Truyện kí trung đại

6

Truyện thơ trung đại

5

Thơ về người lính trong kháng chiến

5

Thơ về tình cảm gia đình

7

Thơ về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam

9

Truyện ngắn hiện đại

12

Văn nghị luận

5

Văn học nước ngoài

3

Tiếng Việt

7

Kĩ năng viết bài văn/đoạn văn nghị luận văn học

5

Kĩ năng làm bài văn/đoạn văn nghị luận xã hội

5

Kĩ năng làm bài đọc hiểu văn bản

5

Kĩ năng làm bài trắc nghiệm

1

Chuyên đề Bài học Số bài giảng

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 1: Basic Sentence Patterns - part 1

1

Unit 1: Basic Sentence Patterns - part 2

1

Unit 2: Structures with Adjectives

1

Unit 2: Structures with Adjectives - Practice - part 1

1

Unit 2: Structures with Adjectives - Practice - part 2

1

Unit 3: Structures with Infinitives - part 1

1

Unit 3: Structures with Infinitives - part 2

1

Unit 4: Structures with Gerunds - part 1

1

Unit 4: Structures with Gerunds - part 2

1

Unit 4: Structures with Gerunds - part 3

1

Unit 5: Comparison of Adjectives - part 1

1

Unit 5: Comparison of Adjectives - part 2

1

Unit 6: Prepositions of Time and Place - part 1

1

Unit 6: Prepositions of Time and Place - part 2

1

Unit 6: Prepositions of Time and Place - Practice

1

Unit 7: Determiners

1

Unit 7: Determiners - Practice

1

Unit 8: Participle adjectives - part 1

1

Unit 8: Participle adjectives - part 2

1

Unit 9: Verbs - the Present Tenses - part 1

1

Unit 9: Verbs - the Present Tenses - part 2

1

Unit 10: Verbs - the Past Tenses - part 1

1

Unit 10: Verbs - the Past Tenses - part 2

1

Unit 11: Verbs - the Future Tenses - part 1

1

Unit 11: Verbs - the Future Tenses - part 2

1

Unit 12: Structures with Verb Tenses -part 1

1

Unit 12: Structures with Verb Tenses -part 2

1

Unit 12: Structures with Verb Tenses -part 3

1

Unit 13: Modal Verbs - part 1

1

Unit 13: Modal Verbs - part 2

1

Unit 14: Tag Questions - part 1

1

Unit 14: Tag Questions - part 2

1

Unit 15: Expressing Agreement - part 1

1

Unit 15: Expressing Agreement - part 2

1

Unit 16: Conditional Sentences - part 1

1

Unit 16: Conditional Sentences - part 2

1

Unit 17: Relative Clauses - part 1

1

Unit 17: Relative Clauses - part 2

1

Unit 18: Conjunctions to Link Ideas - part 1

1

Unit 18: Conjunctions to Link Ideas - part 2

1

Unit 19: Passive Voice - part 1

1

Unit 19: Passive Voice - part 2

1

Unit 20: Indirect Speech - Part 1

1

Unit 20: Indirect Speech - Part 2

1

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 1: Everyday Verbs

1

Unit 1: Everyday Verbs - Practice exercises

1

Unit 2: Common Adjectives

1

Unit 3: Word Formation - part 1

1

Unit 3: Word Formation - part 2

1

Unit 4: Collocations - part 1

1

Unit 4: Collocations - part 2

1

Unit 5: Words and prepositions

1

Unit 6: Useful Phrasal Verbs - part 1

1

Unit 6: Useful Phrasal Verbs - part 2

1

Unit 7: Confusing Words - part 1

1

Unit 7: Confusing Words - part 2

1

Unit 8: Synonyms and Opposites - part 1

1

Unit 8: Synonyms and Opposites - part 2

1

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 1: Vowels - Short vowels

1

Unit 1: Vowels - Long vowels

1

Unit 1: Vowels - Diphthongs

1

Unit 1: Vowels - Practice

1

Unit 2: Consonants - part 1

1

Unit 2: Consonants - part 2

1

Unit 3: -S Endings and -Ed Endings - part 1

1

Unit 3: -S Endings and -Ed Endings - part 2

1

Unit 4: Word Stress - part 1

1

Unit 4: Word Stress - part 2

1

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 1: Thanking

1

Unit 2: Apologising

1

Unit 3: Offers and Invitations

1

Unit 4: Making Suggestions

1

Unit 5: Making Requests

1

Unit 6: Asking for Permission

1

PART 5: PRACTICE TESTS

Practice Test 1 - part 1

1

Practice Test 1 - part 2

1

Practice Test 2 - part 1

1

Practice Test 2 - part 2

1

Practice Test 3 - part 1

1

Practice Test 3 - part 2

1

PART 6: ACHIEVEMENT TESTS

ĐỀ THI THỬ

1

- ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ HỌC THỬ MIỄN PHÍ -

Đã có 412120 người đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tài khoản HOCMAI: nhanio314@gmail.com
Trường THPT xét tuyển: THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh
Điểm thi: Toán 9, Văn 8, Anh 9.5
Lời nhắn: Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các thầy, các cô. Em xin gửi đến nhưng người cha, người mẹ thứ 2 của mình lời tri ân sâu sắc nhất.
Họ và tên: Võ Phan Anh Quân
Tài khoản HOCMAI: vophananhquan123@gmail.com
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk
Điểm thi: Toán 10, Văn 5.75, Anh 7.5, Môn Chuyên Toán 8.75
Lời nhắn: Em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Hồng Trí Quang và thầy Tạ Hữu Phơ, nhờ thầy mà em được điểm toán chuyên cao. Em cũng cám ơn các anh chị tư vấn viên HOCMAI cùng các thầy cô khác đã đồng hành cùng em trong suốt kỳ thi vào lớp 10. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Họ và tên: Lê Kim Quỳnh
Tài khoản HOCMAI: uranusandneptune
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội
Điểm thi: Toán 4.5, Văn 8.5, Môn Chuyên Văn 8.5
Lời nhắn: Thầy Hùng là người đã truyền cho em cảm hứng thật tuyệt vời. Em xin cảm ơn các thầy cô và toàn thể ban quản trị của HOCMAI đã giúp đỡ em suốt 1 năm qua ạ.
Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu
Tài khoản HOCMAI: phamthanhha2001
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Tp Hải Dương
Điểm thi: Toán 10, Văn 7.75, Anh 9, Môn chuyên1 6, Môn chuyên2 6
Lời nhắn: Cảm ơn HOCMAI đã đồng hành cùng em trong quá trình luyện thi vào 10. Thích nhất là mỗi lần thi thử vào 10, em lại chờ đến giờ mở đề, nộp bài, chấm điểm. HOCMAI chấm và chữa chi tiết, trừ điểm cũng khắt khe làm em càng thận trọng khi làm bài. Cũng vì thế mà em tự tin hơn bước vào kỳ thi với kết quả tốt. Bước tiếp theo vào 10, em mong muốn cùng HOCMAI gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Họ và tên: Đỗ Huy Mẫn Tiệp
Tài khoản HOCMAI: mantiep123
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Tp Hồ Chí Minh
Điểm thi: Toán 9.75, Văn 9, Anh 8.75, Toán chuyên 6.5
Lời nhắn: Em xin cám ơn HOCMAI rất nhiều, nhờ những lần thi trên HOCMAI mà em rút được nhiều kinh nghiệm để đạt được kết quả cao trong kì thi vừa rồi. Em chân thành cám ơn HOCMAI, mong HOCMAI ngày càng phát triển hơn.
Họ và tên: Chu Thị Phương Trang
Tài khoản HOCMAI: chuthilyhvpt@gmail.com
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ
Điểm thi: Toán 8.5, Văn 8.75, Anh 9.75, Môn Chuyên Anh 6.9
Lời nhắn: Để có thể thi đỗ vào ngôi trường chuyên em mơ ước từ nhỏ, một phần công lao rất lớn đó chính là từ các thầy cô HOCMAI. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Huệ, thầy Hưng là 2 người đã củng cố cho em rất nhiều môn Toán, môn học mà em yếu nhất.
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo
Tài khoản HOCMAI: nguyenthanhthao8902@yahoo.com.vn
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
Điểm thi: Toán 9.75, Văn 6.75, Anh 9.75, Môn Chuyên Anh 7.5
Lời nhắn: Con chân thành cảm ơn các thầy cô tại HOCMAI đã giúp con vượt qua kì thi khắc nghiệt này. Đặc biệt, con cám ơn cô Thu Trang với những bài giảng vô cùng hay đã giúp con làm bài văn thật hay. Tuy điểm chưa cao nhưng nó đã vượt ngoài mong đợi của con. Cám ơn cô và các thầy cô ở HM nói chung rất nhiều
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Tiên
Tài khoản HOCMAI: camtien1601
Trường THPT xét tuyển: THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ
Điểm thi: Toán 9.75, Văn 7.33, Môn Chuyên 4.75
Lời nhắn: Cám ơn cô Hương đã giúp em củng cố và bổ sung thêm nhiều kiến thức cần thiết. Mặc dù điểm thi chuyên của em tuy thấp nhưng em vẫn rất cám ơn cô và HOCMAI đã giúp em có được kết quả như ngày hôm nay

nhận tư vấn ngay