Đấu trường kiến thức canvas
Ipad

Máy tính bảng
Amazon

Card

160 thẻ điện thoại

Balo

Balo hocmai

Bảng xếp hạng
 • 1 Trương Thiên Long
  700
 • 2 Phương Anh
  700
 • 3 Tô Như Phúc
  700
 • 4 Nguyễn Tần Phát
  700
 • 5 nguyễn hữu minh tú
  700
 • 6 Cà Rốt
  700
 • 7 Tú Tú
  700
 • 8 Nguyễn Hoàng Khang
  500
 • 9 Dương Nguyễn Yến Xuân
  500
 • 10 Lưu Minh Khôi
  500
 • 11 Đỗ Đặng Lan Hương
  500
 • 12 Phạm Quốc Phong
  500
 • 13 Huỳnh Đức Thanh
  500
 • 14 Trần Tuấn Kiệt
  377
 • 15 Vũ Thị Ngọc Diệp
  334