PEN CUP 2022

Thi thử tranh giải - Đọ sức anh tài

 • Kiểm tra năng lực
 • Bứt tốc luyện thi
 • Cán mốc điểm thi 9,10
 • Luyện kỹ năng, rèn kiến thức
HOCMAi

GIẢI THƯỞNG HÀNG THÁNG

 • HOCMAi

  08 Giải nhất

  Thẻ điện thoại 500k

 • HOCMAi

  08 Giải nhì

  Thẻ điện thoại 300k

 • HOCMAi

  16 Giải ba

  Thẻ điện thoại 200k

Hàng ngàn voucher ưu đãi đến 30% khi mua khóa học, sách luyện thi tại HOCMAI

2.568 lượt đã thi

Lịch thi PEN CUP

Toán

Ngày: 13/12/2021

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 14/12/2021

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 15/12/2021

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 16/12/2021

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 12/01/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 13/01/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 19/01/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 20/01/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 16/02/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 17/02/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 23/02/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 24/02/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 09/03/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 10/03/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 16/03/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 17/03/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 13/04/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 14/04/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 20/04/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 21/04/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 11/05/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 12/05/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 18/05/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 19/05/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Toán

Ngày: 08/06/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Tiếng Anh

Ngày: 09/06/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHTN

Ngày: 10/06/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

KHXH

Ngày: 11/06/2022

Thời gian: 9h00 - 24h00

Giới thiệu PEN CUP 2022
HOCMAi