BẢNG XẾP HẠNG
STT Họ Tên Điểm Thời gian
1 Nguyễn Quang Huy 37.35 245'32"
2 Nguyễn Huỳnh Minh 43.15 266'20"
3 Trần Công Kha 37.68 247'42"
4 Lê Bá Lĩnh 36.99 262'32"
5 Phạm Thị Thu hà 31.48 239'24"
6 Nguyễn Tiến Thuận 33.14 254'19"
7 Nguyễn Thị Thu Cúc 33.26 236'44"
8 Nguyễn Thị Kiều Trang 29.64 270'13"
9 Đào Mai Hoa 26.29 241'41"
10 Nguyễn Thị Hậu 30.27 276'18"
THI NGAY
THI LIỀN TAY - RINH NGAY MÁY TÍNH BẢNG
216.794 lượt đã thi
THI NGAY
LỊCH THI ĐỢT I
Toán Tiếng Anh KHTN KHXH
13/01/2018 14/01/2018 20/01/2018 21/01/2018
TRA ĐIỂM VÀ LỊCH SỬ LÀM BÀI
Họ tên Số điện thoại Môn thi Ngày thi Giờ thi Điểm Thời gian làm bài Xếp hạng hiện tại