Chào mừng 3 triệu thành viên của HOCMAI

Iphone X

Quay thưởng liền tay cơ hội trúng ngay Iphone X

Dành cho tất cả học sinh đăng ký khóa học:

* Ngày 11/10 quay may mắn 2 Amazon Fire 7 (i)

* Ngày 21/10 quay may mắn 2 Amazon Fire 7 (i)

* Ngày 3/11 quay may mắn IPHONE X + 2 Amazon Fire 7 (i)

Thể lệ Quay ngay

Quay ngay

Vòng quay vi diệu

Dành cho tất cả học sinh trên toàn quốc, chỉ cần có tài khoàn HOCMAI

Thời gian: 03/10 - 31/10

Số người nhận quà 1812594