Vợ chồng A Phủ (P1) - Tô HoàiGiới thiệu tóm tắt về bài giảng
     

Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đã thể hiện chân thực cuộc sống cơ cực, bị áp bức nặng nề của những người dân miền núi Tây Bắc và khát vọng, sức mạnh tự giải phóng của họ thông qua hình tượng nhân vật Mị - cô gái với sức mạnh, khát khao hạnh phúc và sức sống tiềm tàng đã vùng lên tự giải phóng.


Bình chọn: đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng
Số lần học: 17574

THẦY: Lê Quang Hưng - GV
 
THẦY: Lê Quang Hưng  - GV
Học hàm, học vị
Nơi công tác
Thành tích
 
 
 
Vợ chồng A Phủ (P1) - Tô Hoài,phần chưa học Phần chưa học     Vợ chồng A Phủ (P1) - Tô Hoài,phần đã học Phần đã học

Trao đổi bài