Trang chủ Ngữ văn 12

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Cán đích điểm 5 môn Ngữ văn

Cán đích điểm 5 môn Ngữ văn

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Ngữ văn 12

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày