Trang chủ Ngữ văn 12

Ngữ văn 12

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Ngữ văn 12 - Cô Trịnh Thu Tuyết (2018-2019)

Ôn thi HKI Ngữ văn 12 - Cô Trịnh Thu Tuyết (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018