Trang chủ Ngữ văn 12

TopUni Nền tảng

Là chương trình học giúp học sinh trang bị các kiến thức 12 và các kiến thức cơ bản cần thiết làm nền tảng cho các giai đoạn luyện thi tiếp theo.

TopUni Nền tảng Ngữ văn (2024-2025)

TopUni Nền tảng Ngữ văn (2024-2025)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2025

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Cán đích điểm 5 môn Ngữ văn

Cán đích điểm 5 môn Ngữ văn

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Ngữ văn 12

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày