Khai test 2019

Máy tính bảng Amazon Fire 7
Balo HOCMAI
Thẻ điện thoại

Bảng xếp hạng

STT Họ tên Điểm
1
Phạm Thạch Anh
500
2
Nguyễn Thị Ninh
500
3
Tăng Tấn Khôi
500
4
Nguyễn Vân Anh
500
5
Nguyễn Minh Hằng
500
6
Nguyễn Thị Yến
500
7
Đặng Trung Kiên
500
8
nguyễn danh huy
500
9
Võ Đoàn Minh Tâm
500
10
Nguyễn Xuân Trợ
500
11
Phạm Thị Hương Giang
500
12
Bùi Đức Anh
500
13
nguyễn danh đại
500
14
Phạm Thị Thùy Trinh
500
15
Nguyễn Nhật Minh
500
16
Trần Thị Thu Thủy
500
17
Phạm Quang Thắng
500
18
Khúc Chí Tuyền
500
19
Đoàn Thu Trang
500
20
Phạm Vũ Huyền Trang
500
21
Mã Kim Ngân
500
22
Đoàn Thu Hòa
500
23
Hoàng Nguyễn Kim Thủy
500
24
Triệu Thị Giang
500
25
Quách Thị Xuân Hoa
500

Xếp hạng của bạn: Chưa có

Điểm cao nhất của bạn: 0

Hướng dẫn khai test

Lời chúc Tết của thầy cô HOCMAI