Sửa đổi lần cuối: Ngày 1 tháng 9 năm 2017

Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của HOCMAI

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của Hocmai.vn và công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục và các công ty thành viên trong hệ thống giáo dục HOCMAI, (Sau đây gọi tắt là “HOCMAI”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của HOCMAI: https://hocmai.vn(“Bạn”) HOCMAI cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho HOCMAI trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, HOCMAI không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của HOCMAI

Khi Bạn chia sẻ thông tin với HOCMAI, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản HOCMAI, HOCMAI có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm,dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của HOCMAI, HOCMAI muốn Bạn biết rõ cách HOCMAI đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của HOCMAI về bảo mật thông tin bao gồm:

 • Loại thông tin HOCMAI thu thập và lý do thu thập.
 • Cách HOCMAI sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà HOCMAI cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

HOCMAI cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với HOCMAI. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với HOCMAI.

1
Thông tin HOCMAI thu thập.

HOCMAI thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

HOCMAI thu thập thông tin theo các cách sau:

 • Thông tin mà Bạn cung cấp cho HOCMAI. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, HOCMAI sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.
 • Thông tin HOCMAI thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI. HOCMAI thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của HOCMAI, truy cập blog, diễn đàn của HOCMAI; tương tác với các nội dung trên fanpage của HOCMAI hay liên hệ với HOCMAI qua đầu số 1900 6933. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị.
  • Thông tin nhật ký, bao gồm:
   • Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.
   • Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.
   • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
  • Thông tin vị trí:
   • Ứng dụng HOCMAI Lecture có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hay thời gian sử dụng) có thể được gửi tới HOCMAI khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của HOCMAI hoặc khi sản phẩm, dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của HOCMAI, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.
   • Cookie và các công nghệ tương tự: HOCMAI sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. HOCMAI cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ HOCMAI cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của HOCMAI cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Thông tin HOCMAI thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào HOCMAI, ngoài các thông tin HOCMAI có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản HOCMAI của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản HOCMAI của Bạn, HOCMAI sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

2
Cách HOCMAI sử dụng thông tin thu thập được

HOCMAI sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ HOCMAI và thành viên của mình. HOCMAI cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Nếu Bạn có Tài khoản HOCMAI, HOCMAI có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên HOCMAI hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản HOCMAI của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI. HOCMAI tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản HOCMAI của Bạn.

Khi Bạn liên hệ với HOCMAI, HOCMAI ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. HOCMAI có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

HOCMAI sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI.

HOCMAI sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

HOCMAI xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của HOCMAI đặt tại Việt Nam.

3
Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của HOCMAI là phải rõ ràng về những thông tin HOCMAI thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

 • Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.
 • Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được HOCMAI đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

4
Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HOCMAI, HOCMAI cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, HOCMAI cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi HOCMAI phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, HOCMAI có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi HOCMAI xử lý yêu cầu của Bạn.

HOCMAI có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp HOCMAI có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, HOCMAI sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. HOCMAI cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, HOCMAI có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của HOCMAI.

5
Thông tin HOCMAI chia sẻ

HOCMAI không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài HOCMAI ngoại trừ 2 trường hợp:

 • Vì lý do pháp lý: HOCMAI sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu HOCMAI tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  • Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HOCMAI, người dùng của HOCMAI hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
 • Có sự đồng ý của Khách hàng: HOCMAI sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài HOCMAI khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

6
An ninh thông tin

HOCMAI nỗ lực làm việc để bảo vệ HOCMAI và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà HOCMAI nắm giữ. Cụ thể:

 • HOCMAI thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • HOCMAI chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của HOCMAI truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho HOCMAI và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

7
Các thay đổi

Chính sách của HOCMAI về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. HOCMAI sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

HOCMAI giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Phụ lục: Các thuật ngữ chính

 • Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.
 • Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.
 • Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.
 • Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

Sửa đổi lần cuối: Ngày 24 tháng 11 năm 2017

A. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

I. HÌNH THỨC THANH TOÁN

1

Nộp học phí trực tiếp bằng tiền mặt tại văn phòng Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Khi đến văn phòng giao dịch thuộc Hệ thống Giáo dục HOCMAI (sau đây viết tắt là HOCMAI) thực hiện việc thanh toán, Bạn sẽ được nhân viên HOCMAI hướng dẫn các bước thanh toán. Lưu ý khi thanh toán, Bạn sẽ được cung cấp Biên lai có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục.

2

Nộp học phí bằng chuyển khoản ngân hàng

Các bước tiến hành như sau:

2.1 Đến Ngân hàng thuận tiện với Bạn để chuyển tiền/chuyển khoản theo thông tin chi tiết HOCMAI cung cấp: Số tiền, Tên đơn vị, số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản, nội dụng chuyển tiền/chuyển khoản.

Thông tin tài khoản của HOCMAI: https://hocmai.vn/payment/

2.2 Hoàn tất thông tin tại trang xác nhận chuyển tiền

HOCMAI sẽ chỉ gửi xác nhận sau khi tiền nạp được chuyển đến tài khoản của HOCMAI và sẽ không chịu trách nhiệm khi có sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai thông tin chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, Bạn vui lòng làm việc với ngân hàng để được xử lí. Trong một số tình huống cụ thể, Bạn có thể nhờ phía Ngân hàng thực hiện chuyển khoản hoặc Ngân hàng thụ hưởng của HOCMAI để kiểm tra đối chứng cần thiết. Ngay khi nhận được xác nhận từ Ngân hàng, HOCMAI sẽ tiến hành thông báo lại cho Bạn.

Với mỗi xác nhận chuyển tiền, HOCMAI xử lý trong vòng 3 ngày kể từ ngày Bạn hoàn thành xác nhận chuyển tiền. Trong thời hạn 3 ngày, nếu HOCMAI không nhận được số tiền Bạn đã xác nhận, hệ thống sẽ hủy xác nhận đó và hủy số tiền Bạn đã xác nhận.

Số điện thoại Bạn sử dụng để xác nhận chuyển tiền, nếu bị hệ thống hủy xác nhận 3 lần liên tục, số điện thoại đó sẽ bị khóa xác nhận chuyển tiền trong những lần tiếp theo.

3

Nộp học phí qua cổng thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

Bước 1. Bạn truy cập vào đường link: https://hocmai.vn/payment

Chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM hoặc thanh toán qua thẻ Visa/Mastercard

Bước 2. Làm theo hướng dẫn nạp học phí qua thẻ ATM: https://hocmai.vn/ho-tro/a/huong-dan-nap-tien-Bang-the-atm-noi-dia-master-visa-credits-30.html

4

Thanh toán trực tiếp (COD)

Với phương thức thanh toán trực tiếp, thu tiền tại nhà (ship COD), Bạn cần đăng kí và thanh toán học phí tại nhà sau khi cung cấp thông tin và địa chỉ cho HOCMAI. Cụ thể như sau:

 • Phạm vi áp dụng: tất cả các đơn hàng có giá trị thanh toán từ 200.000 VNĐ trở lên.

 • Cách thức đăng kí: Khi có nhu cầu COD, Bạn gọi điện đến Đường dây nóng 1900 6933 nhấn tiếp nhánh số 2 sau đó chọn THPT hoặc THCS&TH để gặp TVV.

  • Bước 1: Xác nhận các khóa học/chuyên đề muốn đăng kí

  • Bước 2: Cung cấp địa chỉ và thông tin giao hàng cho HOCMAI

  • Bước 3: HOCMAI in và chuyển phát nhanh hóa đơn đến địa chỉ Bạn đã đăng ký

  • Bước 4: Thanh toán học phí với nhân viên giao nhận

 • Thời gian giao hàng:

  • Khu vực Hà Nội: trong vòng 1 ngày làm việc

  • Khu vực nội thành khác: trong 3-4 ngày làm việc

  • Khu vực khác: trong 5-7 ngày làm việc

 • Phí giao hàng: miễn phí đối với tất cả đơn COD

5

Nộp học phí qua MOMO

Bước 1: Bạn tải ứng dụng ví MOMO tại đây, liên kết tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Bạn truy cập vào đường link: https://hocmai.vn/payment

Chọn hình thức thanh toán qua MOMO.

Bước 3: Nhập số tiền cần nạp

Bước 4: Mở ứng ụng ví MOMO và quét mã thanh toán để hoàn tất việc nạp tiền.

6

Thanh toán trả góp

Thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng (sau đây gọi là “thanh toán trả góp”) là hình thức thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng của những ngân hàng có quan hệ đối tác với Onepay, sau đó thực hiện trả góp với ngân hàng theo kỳ hạn tùy chọn và lãi suất tương ứng.

 • Chính sách thanh toán trả góp:

  • Thanh toán trả góp chỉ áp dụng cho khoản tiền từ 3,000,000 đồng (ba triệu đồng).

  • Thanh toán trả góp là một trong các hình thức thanh toán, và vẫn trong phạm vi quy định chung của HOCMAI về hoàn trả học phí (mục II.4).

  • Sau khi mua khóa học thành công bằng hình thức thanh toán trả góp, khách hàng có thể sử dụng khóa học như bình thường (như thanh toán bằng các hình thức khác).

  • Việc trả góp sau đó là nghĩa vụ của khách hàng với bên cung cấp dịch vụ tín dụng (ngân hàng), không ảnh hưởng gì tới hoạt động trên HOCMAI.

 • Mức phí

  • Phí và lãi suất trả góp phụ thuộc vào từng ngân hàng mà khách hàng mở thẻ tín dụng.

II. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

1

Các định nghĩa chính:

Ngày mở khóa học:Ngày khóa học xuất hiện trên hệ thống, Bạn có thể truy cập và học các bài giảng, học liệu miễn phí, chưa được đăng ký khóa học.

Ngày bắt đầu đăng ký:Ngày đầu tiên Bạn được đăng ký khóa học, Ngày Bạn bắt đầu được học theo lộ trình xuất bản khóa học cũng là ngày Bạn bắt đầu được nâng cấp, chuyển đổi khóa học.

Ngày kết thúc đăng ký:Ngày cuối cùng Bạn đăng ký trọn gói khóa học. Không gia hạn hay bảo lưu khóa học.

Ngày bế giảng:Ngày cuối cùng Bạn được học khóa học. Đối với khóa học ngắn hạn, thời gian học được quy định ở từng khóa học.


2

Quy định sử dụng tiền trong tài khoản

Tài khoản chính

Tiền trong tài khoản chính được sử dụng để đăng ký các sản phẩm tại HOCMAI vô thời hạn.

Không chuyển tiền giữa các tài khoản học tập tại HOCMAI.

Tài khoản khuyến mãi

Sử dụng tiền khuyến mãi không quá 50% học phí của khóa học, chuyên đề sẽ đăng ký. Thời gian sử dụng khuyến mãi được công bố trong từng chương trình cụ thể.

Chỉ áp dụng một chương trình khuyến mại trong 1 thời điểm.

3

Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

3.1. Các nguyên tắc chung

 • Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi duy nhất 01 lần.

 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.

 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.

 • Bạn sẽ được hưởng  ưu đãi tại thời điểm chuyển đổi và nâng cấp.

 • Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học.

 • Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm được kinh doanh tại thời điểm nâng cấp/chuyển đổi.

 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

 • Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với các khoá học miễn phí ngắn hạn và dài hạn.

 • Đối với trường hợp đăng ký nhầm khóa học, HOCMAI dành thời gian tối đa 48h kể từ khi giao dịch thành công, để học sinh chuyển đổi sang các khóa học phù hợp.

  * Lưu ý: Đối với kênh COD và xác nhận chuyển tiền, giao dịch hành công là thời điểm HOCMAI nhận được khoản thanh toán của khách hàng. Đối với các kênh thanh toán trực tiếp là thời điểm khách hàng đăng ký khóa học

3.2. Các trường hợp chuyển đổi

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp.

Nguyên tắc chung:

 • Phí chuyển đổi:

  • Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi dưới 12 ngày.

  • Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi trên 12 ngày.

 • Điều kiện chuyển đổi:

  • Thời gian chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.

  • Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.

 • Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của khóa học muốn chuyển tại thời điểm chuyển đổi trừ đi giá niêm yết tại thời điểm mua.

3.3. Các trường hợp nâng cấp

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc.

Nguyên tắc chung

 • Điều kiện nâng cấp:

  • Không giới hạn thời gian nâng cấp

  • Khóa học muốn nâng cấp đến phải chứa 1 phần khóa học đã đăng ký

 • Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%

x% = Giá bán khóa đích / Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

4

Quy định hoàn trả học phí

Hoàn tiền là trường hợp sau khi nạp tiền vào tài khoản, Bạn đăng ký học nhưng vẫn còn thừa tiền trong tài khoản (chính), mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

 • Bạn được yêu cầu hoàn trả học phí trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày nạp học phí thành công về tài khoản HOCMAI.

  • Số tiền muốn hoàn lại là số tiền trong tài khoản chính, chưa từng đăng ký khóa học.

  • HOCMAI hoàn trả 80% số tiền trong tài khoản chính mà Bạn đã chuyển vào tài khoản HOCMAI. Số tiền còn lại (20%) được tính là chi phí cho các kênh thanh toán trung gian.

  • Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng  điền đầy đủ thông tin theo mẫu, sau đó gửi e-mail đến hotro@hocmai.vn. Xin lưu ý rằng, nếu HOCMAI phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa  tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và  tương lai của Bạn tại HOCMAI, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

  • Các trường hợp khác, HOCMAI không chấp nhận việc hoàn trả học phí.

5

Quy định hủy khóa học đã đăng ký

HOCMAI không cho phép hủy khóa học Bạn đã đăng ký thành công tại website HOCMAI (hocmai.vn). Bạn có thể chuyển đổi hoặc nâng cấp sang khóa học phù hợp theo Chính sách Chuyển đổi và nâng cấp tại HOCMAI.

Bất kỳ khóa học nào được mua từ bên thứ 3 ngoài HOCMAI, HOCMAI không có trách nhiệm hỗ trợ.

6

Chính sách miễn giảm học phí

6.1 Chính sách dành cho đối tượng hộ nghèo khi mua khóa học tại HOCMAI

 • Đối tượng: Học sinh thuộc hộ nghèo được coi là đối tượng đặc biệt khi mua khóa học tại HOCMAI.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng chính sách dành cho đối tượng hộ nghèo:

 • Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn: giấy chứng nhận hộ nghèo có công chứng trong thời hạn 6 tháng hoặc giấy xác nhận hộ nghèo có dấu của của UBND phường/xã nơi cư trú. Chủ hộ nghèo phải là cha/mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

 • Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng).

 • Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của học sinh (công chứng).

 • Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của cha/mẹ/người giám hộ (công chứng).

 • Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu của HOCMAI theo mẫu tại đây.

 • Chính sách áp dụng: Học sinh thuộc diện hộ nghèo đã được HOCMAI kiểm định và thông báo sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

 • Giảm 70% học phí khi mua các khóa học (theo giá niêm yết).

 • Số tiền giảm tối đa: 2.000.000đ/năm học.

 • Không giới hạn số khóa học và thời gian đăng ký.

6.2 Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em khi đăng ký học tại HOCMAI

 • Đối tượng và điều kiện áp dụng: Áp dụng cho khách hàng là anh chị em ruột của khách hàng đã đăng ký khóa học tại HOCMAI.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng ưu đãi đặc biệt:

 • Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng).

 • Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của anh, chị, em ruột (công chứng).

 • Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu của HOCMAI theo mẫu tại đây.

 • Ưu đãi cho anh chị em ruột: Học sinh là anh chị em ruột đã được HOCMAI kiểm định sẽ được hưởng những ưu đãi sau

 • Giảm 30% học phí khi mua tất cả các khóa học tại HOCMAI (theo giá niêm yết).

 • Không hoàn lại tiền các khóa học đã đăng ký trước thời điểm hồ sơ được phê duyệt.

 • Áp dụng ưu đãi giảm học phí cho tất cả tài khoản anh, chị, em ruột.

 • Không áp dụng đồng thời với tất cả ưu đãi khác của HOCMAI

 • Không giới hạn số khóa học và thời gian đăng ký.

 • Áp dụng đăng ký khóa học liên năm, liên khối và liên khóa.

6.3 Quy trình tiếp nhận và quy định học

 • Quy trình tiếp nhận và xử lí yêu cầu:

  • Học sinh chuẩn bị các giấy tờ kể trên và gửi về địa chỉ: Phòng Dịch vụ khách hàng – Hệ thống Giáo dục HOCMAI – Tầng 4, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ kể trên, HOCMAI sẽ thông báo kết quả miễn giảm học phí cho học sinh.

  • Học sinh tiến hành thanh toán số tiền còn lại và thông báo qua email hotro@hocmai.vn hoặc Hotline 1900 6933 để kích hoạt khóa học.

 • Quy định học

  • Tài khoản được cấp cho học sinh thuộc diện hộ nghèo/ anh chị em ruột chỉ có thể học tại nơi cư trú hoặc tạm trú (học sinh chỉ được đăng ký 1 khu vực).

  • Nếu phát hiện tài khoản được sử dụng để học chung hoặc dùng để kinh doanh, HOCMAI sẽ thu hồi lại khóa học được miễn giảm học phí, số tiền đã dùng để đăng ký khóa học sẽ không được hoàn vào tài khoản HOCMAI.

B. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN HỌC TẬP

Để đảm bảo quyền lợi của Bạn tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại HOCMAI, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ giáo dục quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình học trực tuyến tại HOCMAI bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong quá trình học tập. Nội quy này áp dụng đối với Bạn tham gia Chương trình học trực tuyến.

II. QUY ĐỊNH:

1

Quy định về độ tuổi sử dụng website HOCMAI.VN

 • HOCMAI yêu cầu đối tượng được phép sử dụng tài khoản tại HOCMAI cần đảm bảo trên 15 tuổi.

 • Nếu Bạn dưới 15 tuổi và muốn sử dụng website HOCMAI, cần có sự cho phép của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

2

Đăng ký tài khoản học tập

Bạn đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ:  https://hocmai.vn/loginv2/signup.php.

Bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu học tập.

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Bạn được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Số điện thoại di động của Bạn ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại HOCMAI.

Trong trường hợp quên mật khẩu, Bạn có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục “Forgot Password” (“Quên mật khẩu”) tại: https://hocmai.vn/loginv2/signup.php

Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua số điện thoại đã xác thực hoặc email đã đăng ký tài khoản.

3

Bảo mật tài khoản

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào HOCMAI trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại HOCMAI, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

- Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

- Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ HOCMAI, ngoại trừ đại diện của HOCMAI khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, HOCMAI có quyền xử lý theo quy định của HOCMAI.

Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ HOCMAI, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

HOCMAI có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà HOCMAI cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, HOCMAI sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

4

Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, HOCMAI có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được HOCMAI hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, HOCMAI sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

 • Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, HOCMAI sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, HOCMAI sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

 • Bước 2: Trong vòng 10 ngày, HOCMAI sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

  • Trường hợp không phát hiện vi phạm, HOCMAI sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, HOCMAI sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, HOCMAI sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

5

Vi phạm bản quyền

HOCMAI tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. HOCMAI yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại HOCMAI cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của HOCMAI sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

6

Văn hóa ứng xử

Bạn cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại HOCMAI.

Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện HOCMAI trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu Bạn có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện HOCMAI, HOCMAI có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của Bạn.

7

Cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản dịch vụ tại HOCMAI

Bạn cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ HOCMAI quy định.

Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, Bạn có thể liên hệ tới hotline 19006933 để được hỗ trợ.

Chào mừng Bạn đến với Chính sách tư vấn dịch vụ của HOCMAI

Căn cứ theo nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh về việc tiếp nhận, tìm hiểu thông tin; được tư vấn đầy đủ về chương trình, dịch vụ tại HOCMAI. Khi khách hàng đăng ký/điền thông tin (họ tên/ số điện thoại/ email... và các thông tin liên hệ khác theo Điều khoản dịch vụ của HOCMAI) trên các kênh/website của Hocmai.vn , HOCMAI và phụ huynh, học sinh (sau đây gọi là khách hàng) đồng thỏa thuận các điều khoản dưới đây:

1
Gửi email, tin nhắn sms.

1.1 HOCMAI tiến hành gửi email/ tin nhắn dựa trên thông tin mà khách hàng đã cung cấp, phục vụ mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi do HOCMAI cung cấp dành cho khách hàng đó.

1.2 HOCMAI cam kết không gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 01 số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử trong vòng 24h (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng).

1.3 HOCMAI chỉ gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

2
Gọi điện tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu chương trình, dịch vụ.

2.1 Tư vấn viên HOCMAI tiến hành gọi điện tư vấn tới khách hàng trong khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng)

2.2 "Thỏa thuận từ trước với khách hàng" được hiểu là việc khách hàng để lại thông tin cần tư vấn/ yêu cầu tư vấn trên các kênh của HOCMAI (Website, Fanpage, Hotline,...) hoặc tư vấn viên và khách hàng có thỏa thuận lịch gọi/ liên hệ ngoài khung giờ trên (đã được ghi âm hoặc lưu thông tin công khai từ trước).

2.3 HOCMAI tiến hành ghi âm lại cuộc gọi giữa tư vấn viên và khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và làm căn cứ để hỗ trợ khách hàng tốt nhất