CHIẾN THUẬT

"Tập trung vào môn yếu"
để đạt 8 điểm

  • Nhanh

    Chỉ 6 tuần ôn thi giành 8 điểm

  • Gọn

    Theo quy tắc 1:1:1, bạn chỉ cần ôn 1 bài/ môn/ ngày qua phương pháp giải nhanh để có hệ thống được toàn bộ kiến thức cơ bản một cách dễ nhớ nhất.

  • Tập trung

    Ôn kiến thức trong phạm vi 8 điểm, để vừa với sức của mình, nắm chắc cách giải câu dễ, quan trọng mà không để mất từng 0.25 điểm.

HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI

7 NGÀY TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ PEN-M

Tính đơn điệu hàm số
Thầy Lê Bá Trần Phương
Mở đầu về dao động điều hoà. Phương trình li độ - Phần 1
Thầy Đỗ Ngọc Hà + Thầy Phạm Thanh Tùng
Công thức kinh nghiệm
Thầy Lê Đăng Khương
Nguyên tử - Hệ thống tuần hoàn - Liên kết hóa học
Thầy Phạm Ngọc Sơn
Phương pháp làm bài đọc - hiểu
Thầy Phạm Hữu Cường
Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử
Thầy Nguyễn Thành Công
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Cô Lê Thị Thu Hương