Có phải em đang...
 • MẤT GỐC, HỔNG KIẾN THỨC
 • THIẾU PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐI ƯU
 • CHƯA CÓ MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH HỌC HIỆU QUẢ

đồng hành cùng thầy cô

Lê Bá Trần Phương
#Tỉmỉ#Chitiết#Dễhiểu
892288
bạn đã học khóa học Thầy Phương
Phạm Tuấn & Lưu Huy Thưởng
#Dễhiểu#Logic#PPgiảinhanh
892144
bạn đã học khóa học Thầy Tuấn & Thưởng
Nguyễn Bá Tuấn
#Tưduy#PPcasio#Giảinhanhtrắcnghiệm
892123
bạn đã học khóa học Thầy Tuấn
Nguyễn Thanh Tùng
#Sơđồtưduy #hiểusâu #đẹptrai
892311
bạn đã học khóa học Thầy Tùng
Lê Anh Tuấn
#Hàihước #họctừgốc #mẹotrắcnghiệm
892130
bạn đã học khóa học Thầy Tuấn
PEN-C MÔN TOÁN - THẦY LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Thầy Phương "bụng bự"- "chuyên trị" học sinh TB - TB Khá và các học sinh sợ Toán. Thầy dạy học sinh bằng suy luận thuần túy, học đến đâu chắc đến đó giúp có kiến thức thực sự để đối phó với mọi thiên biến vạn hóa của đề thi.
 • 119 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Lưu Huy Thưởng + Thầy Phạm Tuấn
- Thầy Lưu Huy Thưởng chú trọng phát triển các dạng bài, từ 1 bài gốc có thể phát triển thành nhiều dạng bài khác nhau, học sinh học 1 biết 10
- Thầy Phạm Tuấn chú trọng giảng dạy đi sâu vào chi tiết bản chất từ đó giúp học sinh nắm chắc kiến thức.
 • 110 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Thầy luôn định hướng tư duy cho học sinh để giải quyết mọi dạng bài. Tận dụng tối đa các phương pháp giải nhanh khai thác máy tính Casio một cách khôn khéo, học sinh sẽ thấy "nhàn đầu" hơn và tiết kiệm thời gian hơn việc tính toán, suy luận thuần túy.
 • 87 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Nguyễn Thanh Tùng
Thầy Tùng Mind-map: Các kiến thức được xâu chuỗi bằng sơ đồ tư duy giúp dễ nhớ. Thầy có quan điểm: Hiểu bản chất là “kim chỉ nam” ứng phó với mọi dạng toán. Đưa ra các giải pháp tối ưu rút ngắn thời gian cho từng dạng bài.
 • 90 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TOÁN: Thầy Lê Anh Tuấn
Thầy tập trung giúp học sinh hiểu bản chất, hướng dẫn tư duy để học sinh biết cách triển khai các dạng toán từ 1 bài toán gốc
 • 96 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Lê Anh Tuấn

 • Thầy
  Nguyễn Thanh Tùng

 • Thầy
  Nguyễn Bá Tuấn

 • Thầy
  Phạm Tuấn & Lưu Huy Thưởng

 • Thầy
  Lê Bá Trần Phương

Trần Đức
#Chitiết #tậntình #nguyêntắc
892081
bạn đã học khóa học Thầy Đức
Đỗ Ngọc Hà
#Hệthống #dễhểu #logic
892274
bạn đã học khóa học Thầy Hà
Nguyễn Ngọc Hải
#Tỉmỉ #giảnghay #cẩnthận
892122
bạn đã học khóa học Thầy Hải
PEN-C MÔN VẬT LÍ: Thầy Trần Đức
Được mệnh danh là "sát thủ các bài tính toán", thầy Trần Đức hướng đến việc cung cấp các phương pháp giải nhanh, các công cụ giải nhanh giúp học sinh dễ dàng đạt điểm cao mà không tốn quá nhiều thời gian.
 • 90 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN VẬT LÍ: Thầy Đỗ Ngọc Hà
Thầy giáo của hệ thống công thức, đưa ra những quy tắc riêng "quy tắc thầy Hà" để giúp học sinh dễ nhớ. Học sinh được bày cách ghi nhớ, hệ thống lí thuyết, phương pháp giải và hệ thống công thức giải bài chuyên dụng áp dụng làm bài nhanh chóng
 • 125 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm + tự luận có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN VẬT LÍ: Thầy Nguyễn Ngọc Hải
Thầy giáo chuyện trị những bài khó, là sự thách thức với những học sinh khá, giỏi muốn chinh phục Vật lí.
 • 91 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Nguyễn Ngọc Hải

 • Thầy
  Đỗ Ngọc Hà

 • Thầy
  Trần Đức

Nguyễn Ngọc Anh
#PPmạngnhện #trịmấtgốc #tậntâm
892145
bạn đã học khóa học Thầy Anh
Vũ Khắc Ngọc
#thầygiáoquốcdân #Tốiưuđề
892308
bạn đã học khóa học Thầy Ngọc
PEN-C MÔN HÓA HỌC: Thầy Nguyễn Ngọc Anh
Thầy dạy cho học sinh hiểu rõ bản chất, học theo nguyên lí mạng nhện: các kiến thức có kết nối với nhau, mỗi một vấn đề được học nhiều lần giúp học sinh có tổng quan về hóa học. ví dụ: học bazo có thể suy ra tính chất của axit, muối, vv....
 • 140 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN HÓA HỌC: Thầy Vũ Khắc Ngọc
Là thầy giáo quốc dân với phương pháp giải bài tập "made by thầy Ngọc" siêu đẳng. Thầy Ngọc tạo ra những phương pháp áp dụng cho môn hóa từ các môn khác và ngược lại Thầy Ngọc luôn luôn có các ví dụ thực tiễn để học sinh thấy sự gần gũi giữa Hóa học và đời sống.
 • 103 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Vũ Khắc Ngọc

 • Thầy
  Nguyễn Ngọc Anh

Đinh Đức Hiền
#thânthiện #tậntình #sinhđộng
672763
bạn đã học khóa học Thầy Hiền
Nguyễn Thành Công
#hàihước #thựctế #PPtiếpcậnmới
672797
bạn đã học khóa học Thầy Công
PEN-C MÔN SINH HỌC: Thầy Đinh Đức Hiền
Thầy giáo có phong cách giảng đặc biệt: từ các vấn đề thực tiễn, khơi gợi niềm say mê ôn tập cho học sinh (Phương pháp tiếp cận ngược)
 • 110 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN SINH HỌC: Thầy Nguyễn Thành Công
Thầy giáo hài hước với phương pháp giảng cực ngầu. Thầy Công luôn cố gắng truyền tải mọi bí quyết từ ghi nhớ lý thuyết đến cách giải các dạng bài quan trọng cho học sinh.
 • 105 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Nguyễn Thành Công

 • Thầy
  Đinh Đức Hiền

Phạm Hữu Cường
#truyềncảm #dễhọc #dễnhớ
672670
bạn đã học khóa học Thầy Cường
Đặng Ngọc Khương
#tỉmỉ #dễhiểu #kĩnăngkhaithác
672644
bạn đã học khóa học Thầy Khương
Trịnh Thu Tuyết
#nhẹnhàng #hấpdẫn #mẹohay
672724
bạn đã học khóa học Cô Tuyết
PEN-C MÔN NGỮ VĂN
Thầy sử dụng sơ đồ tư duy mind-map hệ thống kiến thức ngữ văn 1 cách rất sinh động, hài hước, gần gũi với học sinh.
Thầy hướng tới phong cách "học nhàn như chơi" để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức.
 • 93 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập tự luận có hướng dẫn làm bài
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN NGỮ VĂN: Thầy Đặng Ngọc Khương
Ngoài lí luận văn học, thầy thường đưa thêm kiến thức về lịch sử, thời đại và đặc trưng thi pháp..., giúp học sinh có sự cảm thụ sâu sắc về các tác phẩm văn học. Học sinh thường được tiếp cận với nhiều dạng bài hay, các chủ đề đặc biệt để nâng cao kĩ năng cảm thụ và làm bài
 • 78 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập tự luận có hướng dẫn làm bài
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN NGỮ VĂN: Cô Trịnh Thu Tuyết
Có kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh, cô hiểu và có định hướng tốt cho học sinh. Cô chú trọng trang bị cho học sinh kiến thức về bối cảnh xã hội, lịch sử và thời đại văn học giúp học sinh hiểu sâu và học tốt ngữ văn.
 • 71 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập tự luận có hướng dẫn làm bài
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

 • Trịnh Thu Tuyết

 • Thầy
  Đặng Ngọc Khương

 • Thầy
  Phạm Hữu Cường

Phạm Trọng Hiếu
#thúvị #hayho #vuivẻ
672826
bạn đã học khóa học Thầy Hiếu
Hương Fiona
#dễhiểu #sángtạo #tránhbẫy
672860
bạn đã học khóa học Cô Hương
PEN-C MÔN TIẾNG ANH: Thầy Phạm Trọng Hiếu
Làm cho học sinh bớt sợ Tiếng Anh, giúp tiếng Anh gần gũi như tiếng Việt. Thầy làm cho ngữ pháp tiếng anh có kết nối liên quan đến học sinh. Về từ vựng, thầy luôn đặt chúng trong các cụm từ, không đứng đơn lẻ
 • 62 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN TIẾNG ANH: Cô Hương Fiona
Cô Hương giúp học sinh được rèn nhiều kĩ năng phản xạ, làm bài theo nhiều phương pháp khác nhau hoặc tư duy được những bài tập khó/cực khó.
 • 64 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học

 • Hương Fiona

 • Thầy
  Phạm Trọng Hiếu

Lê Thị Thu Hương
#khôngkhôkhan #thúvị #vídụhay
672639
bạn đã học khóa học Cô Hương
Nguyễn Mạnh Hà
#khôngkhôkhan #thúvị #vídụhay
672639
bạn đã học khóa học Thầy Hà
Trần Văn Năng
#dễliênhệ #hấpdẫn #thúvị
672639
bạn đã học khóa học Thầy Năng
PEN-C MÔN LỊCH SỬ: Cô Lê Thị Thu Hương
Cô hệ thống lí thuyết bằng sơ đồ tư duy giúp học sinh xâu chuỗi kiến thức. Sau đó học sinh được hướng dẫn làm bài thông qua những câu hỏi trắc nghiệm sau mỗi nội dung lớn. Bằng phương pháp đó học sinh hiểu sâu và nhớ rất lâu
 • 136 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN ĐỊA LÍ: Thầy Nguyễn Mạnh Hà
Mỗi bài giảng luôn có hình ảnh minh họa, slide sinh động, mang tính trực quan. Thầy thường mở rộng cho học sinh các kiến thức thực tế ngoài sách giáo khoa, như giải thích các hiện tượng khí hậu thực tế ở nước ta, ...
 • 84 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
PEN-C MÔN GDCD: Thầy Trần Văn Năng
Thầy thường lồng ghép nhiều vấn đề thực tế trong bài giảng, đặc biệt là các vấn đề nóng, mang tính thời sự. Các vấn đề được trình bày mạch lạc, thú vị và gần gũi với học sinh.
 • 73 bài giảng bám sát kiến thức thi lớp 10-11-12
 • Bài tập trắc nghiệm có đáp án 100%
 • Mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Hỗ trợ giải đáp trong quá trình học
 • Thầy
  Trần Văn Năng

 • Thầy
  Nguyễn Mạnh Hà


 • Lê Thị Thu Hương

lấp mọi lỗ hổng kiến thức
nắm chắc 80% cơ hội đỗ đại học
học trọn gói
cả năm
600.000đ
 • Ôn luyện chuyên sâu từ lý thuyết đến bài tập.
 • Cung cấp toàn diện kỹ năng rút ngắn thời gian làm bài.
 • Tăng 80% cơ hội đỗ đại học.
Còn 2000 suất cuối cùng
Còn 2000 suất cuối cùng