KẾ HOẠCH VÀNG 60 NGÀY DỐC SỨC SĂN ĐIỂM 8-10
ÔN LUYỆN CÙNG PEN THẦN TỐC
(PEN-I + PEN-M)
2k1 LỰC HỌC TRUNG BÌNH
#Mục tiêu 8 điểm
* Tăng tốc luyện đề cùng PEN-I
- Tăng tốc luyện 2 đề/ tuần, 15đề/2 tháng
- Chắc điểm số các dạng bài vừa và dễ
* Ôn luyện chọn lọc cùng PEN-M
- Tập trung ôn phần kiến thức vừa và dễ, lướt qua phần khó để lấy điểm 8-9
- Mẹo tránh bẫy, lỗi sai thường gặp khi thi
- X3 tốc độ giải nhanh chỉ từ 10-25s/câu
- Kỹ năng phân bổ thời gian, tính toán phân nhóm câu hỏi
2k1 LỰC HỌC KHÁ GIỎI
#Mục tiêu 9-10 điểm
* Tăng tốc luyện đề cùng PEN-I
- Tăng tốc luyện 2 đề/tuần, 15 đề/2 tháng
- Đạt điểm tối đa bài khó và lạ
* Ôn luyện chọn lọc cùng PEN-M
- Tập trung ôn các phần kiến thức khó và cực khó để lấy điểm 9-10
- Mẹo tránh bẫy, lỗi sai thường gặp khi thi
- X5 tốc độ giải nhanh câu dễ 5-10s, câu khó tư duy đoán ý đề bài
- Kỹ năng phân bổ thời gian, tính toán phân nhóm câu hỏi
TOP THẦY CÔ ĐỒNG HÀNH
CHỈ 10.000VNĐ/NGÀY
BIẾN NGUYỆN VỌNG TRƯỜNG TOP 1 THÀNH HIỆN THỰC
BỘ ĐÔI PEN THẦN TỐC
(PEN-I + PEN-M)
Một trong các môn
Toán, Lí, Hóa, Văn, Sinh, Anh
1.200.000 VNĐ
Tuyệt đỉnh giải đề
PEN-I
Một trong các môn
Toán, Lí, Hóa, Văn, Sinh, Anh, KHXH
600.000 VNĐ
Tổng ôn nước rút
PEN-M
Một trong các môn
Toán, Lí, Hóa, Văn, Sinh, Anh, KHXH
600.000 VNĐ